PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
Week 37 Week 37
Zondag 15 sept.
9.30 u.            ds. D. Verkuil                         Viering Heilig Avondmaal
18.30 u.          Dhr. R. Verkaik      Hardinxveld-Giessendam.  Dankzegging Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 41 : 6;  nm. Ps. 41 : 7
Kinderoppas:  Anne-Linde Kok en Lieke van Duuren
Collecten:  De eerste collecte is voor de diaconie; de tweede collecte is voor de kerk. in de morgendienst is er een derde collecte, de z.g. Avondmaalscollecte, deze collecte is bestemd voor Open Doors.

Bij de erediensten: Aan de Avondmaalstafel proeven we de goedheid van de Heere. En dat weer op een andere manier dan wanneer we luisteren naar wat onze Heiland in het Evangelie ons te zeggen heeft. Want het Avondmaal heeft zijn eigen sprake! Laten we biddend toeleven naar het proeven van Gods goedheid, terwijl de ogen van het geloof op Jezus Christus gericht houden.
Ziekte en zorg: Dhr. G.J. van Dijk, Kerkweg 22 (4122GC) is weer thuisgekomen na langere tijd in zorgcentrum Vreeswijk verkeerd te hebben. We zijn dankbaar dat zijn gezondheid dit weer mogelijk maakt. We dragen hem en zijn vrouw op in uw voorbede.
Tenslotte: Met een hartelijke groet, D. Verkuil

Jarig: Donderdag 19 sept. hoopt mevr. T. Oskam – Klijn (Eiland 1, 4143 EN Leerdam, kamer 309 bakboord) haar 82e verjaardag te gedenken en op vrijdag 20 sept. is het de geboortedag van mevr. H.C. Uittenboogaard – Hazendonk ( Diefdijk 13, 4121 KN  Everdingen). Zij hoopt dan 83 jaar te worden. Beide gefeliciteerd en een gezond nieuw levensjaar gewenst onder de beschermende handen van onze Heer en Heiland.
Jubileum: Vrijdag 20 sept. hopen Wim en Teunie van der Gun – van der Lee (Lange Meent 10, 4121KM  Everdingen) 45 jaar getrouwd te zijn. Gefeliciteerd met jullie jubileum. Een fijne dag gewenst met familie en vrienden. Ervaar de woorden van Ps. 145 : 3 De Heer is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden.
Gebedskring: De Gebedskring komt weer bijeen, voor het eerst in het nieuwe seizoen, op maandag 16 sept. om 20.00 u. in de consistorie. Let op! Dit seizoen begint de Gebedskring om 20.00 u. en niet om 20.30 u.
Kerkradio: Dinsdag 17 sept. is er weer een luistermoment voor de kerkradio. Om 19.30 u. zal een uitzending verzorgd worden met Psalmen en geestelijke liederen.
Opening winterwerk:  Huis aan huis zijn inmiddels de flyers verspreid voor de opening Winterwerk op zaterdag 21 en zondag 22 sept. Voor deelname aan de activiteiten en/of de gezamenlijke maaltijd zaterdagmiddag graag aanmelden voor zaterdag 14 sept. bij de fam. Blokland, Krooshofstraat 28, of via de mail: fam.jblokland@kpnplanet.nl  Iedereen is zondag van harte welkom bij de themadienst Opening Winterwerk die begint om 9.30 u. in de kerk.
Ambtsdragersverkiezingen:  Aan het einde van 2019 ontstaan volgens het rooster de volgende mutaties in de kerkenraad:   Aftredend en herkiesbaar : Ouderling Bart de Jong; ouderling-kerkrentmeester  Arwin van Herk en diaken Gerrit Bruijnes. Gerrit Bruijnes stelt zich niet herkiesbaar. Aftredend en niet herkiesbaar: ouderling Jaco Meerkerk en diaken Wim Kemkes. Ook is er een vacature voor ouderling-kerkrentmeester i.v.m. het vertrek van Arnold van de Kraats.          De kerkenraad roept de gemeente op om namen in te dienen van mannelijke lidmaten  welke in aanmerking komen voor deze vacatures.
Wanneer voor ouderling Bart de Jong  en ouderling-kerkrentmeester Arwin van Herk geen tegen kandidaten worden ingediend worden zij als herkozen beschouwd.
Achter in de kerk kunt u een formulier meenemen om namen in te vullen.
Tot en met dinsdag 24 september kunt u namen indienen bij de scriba Floor Kool, Dorpsweg 40,  4122 GG Zijderveld.    De stemmingsvergadering is op dinsdag 8 oktober.
2e Kans kleding- en speelgoedbeurs: Op zaterdag 28 september wordt de 2e kans beurs gehouden van 09.30 - 11.30 uur In Kerkelijk Centrum “de Oude School” .  Verkoop van kinder- en tienerkleding (herfst/winter, vanaf maat 80) speelgoed en baby-artikelen. Nieuw in onze collectie: (jong-)volwassenen kleding (tot ca. 50 jaar)  Kom, kijk en koop. De opbrengst is: 50% voor de inbrenger en 50% voor de chr. jeugdclubs Zijderveld.   Voor Informatie over en/of aanmelding van verkoop van kleding/speelgoed kunt u t/m woensdag 25 september contact opnemen met: Anne-Marie Meerkerk 0345-502125/ kledingbeurszijderveld@hotmail.com
Informatieboekje. Begin oktober  willen we weer een informatieboekje laten uitkomen. U en jullie hebben de gelegenheid om tot en met zaterdag 28 september kopie aan te leveren. Graag via het e-mailadres: vinkgans@kpnplanet.nl  Wij verzoeken u om op tijd in te leveren daar anders onze planning in de knoop komt. Bij voorbaat hartelijk dank.          De redactie.
Verantwoording. De collecte voor de VBW/ZEC van zondag 1 september 2019 heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 664,85. Door ds. Verkuil is tijdens bezoek € 20,= ontvangen voor de kerk.
Agenda in het kort:
Maandag                   16 sept.                      Gebedskring
Dinsdag                      17 sept.                       Kerkradio
Zaterdag/Zondag        21/22sept.                   Opening winterwerk
Zaterdag                     28 sept.                      2e kans kleding- en speelgoedbeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                     9.30 u.- 11.30 u. K.C. “De Oude School”
Tenslotte:  Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9:00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 30-11-2020 om 20:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.