Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 37 WEEK 37
Zondag 19 sept.
9.30 u.            prop. dr. Joh. Van Eijsden     Driebruggen       Themadienst Opening Winterwerk
18.30 u.          ds. G. van Wolfswinkel          Everdingen

Zingen voor de dienst:    vm. Welkomst lied: OTH 528:  Is je deur nog op slot;  nm. Bedezang voor de predikatie
Kinderoppas:  Rianne de Leeuw en Lieke van Duuren
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met bestemming het plaatselijk jeugdwerk.  De tweede collecte is voor de kerk.


De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.

Bij de erediensten: Zondagmorgen een Themadienst voor Opening Winterwerk. We hopen en bidden dat het as. winterseizoen weer normaal mag verlopen. Dat alle catechisaties, clubs en verenigingen weer mogen functioneren zoals we gewend zijn. De Bijbel weer mag opengaan en we met elkaar een vruchtbaar seizoen mogen hebben. Is je deur nog op slot, kom dan naar de catechisaties en de clubs, zodat ook uw en jou deur geopend wordt.
Ziekte en zorg: Mevr. Teunie van der Gun – van der Lee (Lange Meent 10, 4121 KM  Everdingen) is thuis gekomen uit het ziekenhuis en zal thuis verder moeten revalideren. We denken aan allen die met ziekte, zorgen en verdriet te maken hebben. Ieder huis heeft z`n kruis, luidt het gezegde; met dat kruis mogen we naar hét Kruis gaan en het daar neerleggen aan Jezus voeten, die vóór ons en mét ons bid.
Jarig: Zondag 19 sept. hoopt mevr. T. Oskam – Klijn (Eiland 1, 4143 EN  Leerdam,
 kamer 309). 84 jaar te worden.
Maandag 20 sept. hoopt mevr. H.C. Uittenboogaard - Hazendonk (Diefdijk 13, 4121 KN  Everdingen) 85 jaar te worden en
vrijdag 24 sept. is het de geboortedag van mevr. J.W. van Wijk – van Bezooijen, (Bickelenberg 6, 4122 GW) zij hoopt dan 78 jaar te worden. Alle jarigen van harte gefeliciteerd een fijne dag gewenst en een goed nieuw levensjaar onder Gods beschermende handen.
Geboren: Dankbaar en blij maken Arend-Jan en Pauline Lam – van Leerdam, (Kerkweg 36, 4121 KR Everdingen)  met het volgende gedicht de geboorte van hun zoon en broertje Julian Adrianus bekend.
Wij mochten opnieuw een geboorte beleven
Verwonderd rondom het wiegje staan
Dit jongetje, zo kostbaar, wonderlijk en klein
Grote zussen die genieten, wat is dit fijn
Wij vragen U om hulp, kracht en moed
En dat we mogen leren; 'wat God doet, is goed!'

Julian is geboren op 11 sept. en is het broertje van Judith en Rosalyn. Gefeliciteerd met jullie gezinsuitbreiding. Vraag maar veel om hulp, kracht en moed, zodat jullie gezin mag leren: Wat God doet, is goed.
Opening Winterwerk Jeugd:  Voor de jeugd wordt er op vrijdagavond 17 september opening winterwerk georganiseerd.  De jeugd uit groep 5 t/m 8 is welkom om 18:30 uur bij het KC en de jeugd van 12+ en 16+ is daar welkom om 20:00 uur. 
Meer informatie over bijv. wat we gaan doen en opgave volgt op de website en de persoonlijke uitnodiging! Jij bent er dan toch ook weer bij?!
Opening winterwerk: De invulling van opening winterwerk voor de hele gemeente zal plaatsvinden op D.V. zondag 19 september tijdens de ochtend themadienst met aansluitend een gezellig samenzijn/ koffieochtend in/ bij het K.C. met iets lekkers erbij. Ook de mensen die niet in de kerk of het K.C. de themadienst hebben gevolgd zijn welkom. Opgave voor deze koffieochtend is verplicht. Huis aan huis worden flyers bezorgt met de nodige informatie hierover.
Gebedskring: De Gebedskring komt bijeen op maandag 20 sept. om 20.00 u. in de consistorie. We danken voor alles dat we mochten ontvangen en bidden samen voor de noden van personen, gemeente en de noden wereldwijd.
Vrouwenkring: Na een lange onderbreking, hoopt ook de vrouwenkring weer te starten. D.V. woensdagochtend 22 september, om 10.00 uur in Kerkelijk Centrum 'De Oude School, Kerkweg 9, Zijderveld. We zijn dankbaar dat deze mogelijkheid er weer is.  De koffie staat klaar om 9.45 uur. We willen dan met elkaar een aantal liederen zingen en nadenken over psalm 146  – Waarom zou ik God prijzen? Heeft Hij onze lof en waardering nodig? -  Daarnaast is er gelegenheid voor gezellig samen zijn. Om 12.00 uur willen we de ochtend afsluiten. Weet u/je welkom.
Jeugdvereniging:  Wij zijn op zoek naar iemand die mee wil helpen bij het organiseren van de jeugdvereniging! Graag met God, geloof, actualiteiten en jeugd bezig? Dan is dit wat voor u/jou!! Benieuwd wat het inhoudt? Neem gerust (ook voor vragen) contact op met Carolien (06-81567164).
Ambtsdragersverkiezingen: Aan het einde van 2021 ontstaan volgens het rooster de volgende mutaties in de kerkenraad
  • Aftredend en herkiesbaar :          Ouderling A. Lam
  • Aftredend en niet herkiesbaar :   Ouderling: F. Kool
                  Ouderling Kerkrentmeester:       D.A. de Leeuw  en A. Donker
                                               Diaken:           H.T. Oskam
De kerkenraad roept de gemeente op om namen in te dienen van mannelijke lidmaten  welke in aanmerking komen voor de vacatures.
Als voor ouderling A. Lam geen tegen kandidaten worden ingediend zal hij als herkozen  beschouwd.
De stemmingsvergadering is op dinsdag 12 oktober.
Achterin de kerk kunt u een formulier meenemen om namen in te vullen.
Tot en met dinsdag 28 september kunt u namen indienen bij:
de scriba : F. Kool, Dorpsweg 40,  4122 GG Zijderveld
Informatieboekje. Begin oktober willen we weer een informatieboekje laten uitkomen. U en jullie hebben de gelegenheid om tot en met zaterdag 25 september a.s. kopie aan te leveren. Graag via het e-mailadres: vinkgans@kpnplanet.nl  Wij verzoeken u om op tijd in te leveren omdat wij daarna nog een redactievergadering  moeten houden.  Bij voorbaat onze hartelijke dank.     De redactie.
Kerkschoonmaak: Door Corona 2 jaar niet gebeurd, maarrr…….De grote schoonmaak van de kerk en het KC. komt er weer aan. Dus………….handen uit de mouwen
Het gaat een ACTIEVE GEMEENTEDAG  worden op  zaterdag 2 oktober 2021.
Het zou fijn zijn als jong en oud eraan mee doen. Ook dit is samen sterk en gemeente zijn!!
De eerste actie begint al om half zeven met een groep mannen voor het hoge en zware mannen werk.   Stoere vrouwen zijn dan ook welkom hoor!!!
Aansluitend en overlappend gaan we met een groep dames het vrouwenwerk doen, zo vanaf 9.00 uur (dingen waar mannen gewoon te onhandig voor zijn).  Ons doel is om op één zaterdag heel de schoonmaak  te realiseren.
Deze dag is gekozen om met meerdere mensen te werken die door de week niet kunnen.
Ook als u maar een paar uur kunt…… kom toch!!!
Uiteraard wordt u die dag all inclusive verzorgt met koffie, koek, brood en soep ( dat schept nog meer een band ) waar vindt je dat.
Indien mogelijk; breng zelf een emmer, zeem en schrob borstel mee.
Aanmelden en uitleg, Esther 06-10650049;  Anja   06-13424563
Vriendelijke groet  Frans en Esther Lukassen;   Arie en Anja Donker
Kerkdiensten:  i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. is `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: 
kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten mogen alle psalmen en liederen weer worden meegezongen.

Verantwoording: De Avondmaalscollecte van zondag 12-09 bestemd voor Open Doors heeft € 156,20 opgebracht. Het verjaardagsfonds over de maanden juli en augustus  heeft het totaalbedrag van € 520,60 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie: 1x € 0,50; 1x € 3,00; 1x € 4,00; 7x € 5,00; 1x € 7,50; 1x € 8,00; 1x € 9,60; 10x € 10,00; 1x € 12,00; 2x € 15,00; 1x € 16,00; 6x € 20,00; 1x € 25,00; en 3x € 50,00.        Hartelijk dank voor deze collecte en giften.
Agenda in het kort:
Vrijdag            17 sept.                     Opening Winterwerk jeugd   
Zondag           19 sept.                      Opening Winterwerk hele gemeente
Maandag        20 sept.                       Gebedskring
Dinsdag          21 sept.                       Belijdeniscatechisatie    zie de vorige Zaaier
Woensdag      22 sept.                       Vrouwenkring
Zaterdag         2 okt.                           Kerkschoonmaak
Tenslotte:  

                            Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.