PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 36 WEEK 36
Zondag 6 sept.              
9.30 u.            ds. M. Baan                            Veenendaal
18.30 u.          prop. J. Speksnijder               Gouda
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 94 : 8; nm. Ps. 94 : 12.
Kinderoppas:  Renate Kok; Jolijn Meerkerk en Rico Lukassen.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en de derde is de maandelijkse Uitgangscollecte.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: Zondag staan de deuren van Gods huis weer open. Leeft psalm 84 in ons hart? Laten we ook nu zoveel mogelijk onze plaats in Gods huis innemen. Om ook daar de Heere te loven. Ontvang gezegende erediensten.
Ziekte en zorg: Jasper Hol, ’t Werfje 29 (4122GS) is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Te zijner tijd moet nog een operatie volgen. Laten we bidden voor hem. En laten we in onze gebeden ook bidden voor Pim van Duuren, Grutto 45 (4231 EN, Meerkerk) en Willemien Leuvenink – Maris, Bickelenberg 22 (4122GW) en andere gemeenteleden die we extra bij onze grote Hogepriester mogen brengen, Hebr. 4:16.
Groet: De scholen zijn weer begonnen. Het normale leven neemt daarmee in veel gezinnen weer zijn loop; maar wat is heden ten dage ‘normaal’? Op allerlei manieren lopen we tegen de beperkingen op. Ook dit mogen we brengen aan de troon van de genade en bidden om hulp, om wijsheid en alles wat we nodig hebben.
Met een hartelijke groet,  ds. Verkuil

Jarig: Donderdag 10 sept. hoopt mevr. H.C. Verdouw - van Ooijen, (Dorpsweg 56, 4122 GH) 87 jaar te worden. Een hoge leeftijd waar we u mee feliciteren en allen die bij u horen. Een fijne dag gewenst en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.
Jubileum 1: Vrijdag 11 sept. zijn Coen en Teunie Hoiting – Verdouw, (`t Werfje 42, 4122 GT) 40 jaar getrouwd. Gefeliciteerd. Ondanks corona maatregelen een goede en fijne dag gewenst met kinderen; kleinkinderen en allen die in liefde om jullie heen staan. Maar bovenal weest dankbaar naar God toe en laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. (Kol. 3 : 15)
Jubileum 2: Zaterdag 12 sept. zijn Herman en Annie de Lange – van der Heiden (Dorpsweg 29a, 4122 GE) 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Een goede en fijne dag gewenst, ondanks de schaduw die over deze dag ligt door het gemis van jullie zoon Henry die jullie een aantal jaren geleden ontvallen is. Blijf op God vertrouwen, want: Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zij tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. (Ps. 27 : 5).
Overleden: In de ochtend van 1 sept. is overleden  Hendrik Jan Kemkes in de leeftijd van bijna 91 jaar. Heel zijn leven woonde hij aan de Kerkweg. Eerst over de snelweg en later tegenover de kerk. Tijdens zijn actieve leven begon hij, naast zijn werk als melkrijder, als hobby met de handel in gebruikte auto`s en daarmee was hij de grondlegger van het huidige autobedrijf dat zijn naam draagt. Samen met zijn vrouw was hij nauw betrokken bij het kerkelijk leven in onze gemeente. De laatste jaren gingen zijn krachten achteruit en moest hij veel dingen loslaten, wat voor hem en zijn vrouw een niet gemakkelijke tijd is geweest. Heden is hij de weg van alle vlees gegaan en heeft hij het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. Zaterdagmorgen zal in besloten vorm een rouwdienst worden gehouden om 10.30 u. in de kerk in Zijderveld, waarna de begrafenis plaats zal vinden op de begraafplaats.
Collectebonnen: De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 7 sept. tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.
Kerkdiensten: De kerkenraad heeft een wijziging aangebracht voor het uitnodigen van personen tijdens de kerkdiensten. I.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. 
De wijziging is als volgt: Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden.  Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl   of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding. Discussie over de aanmelding is niet mogelijk.
Met ingang van zondag 26 juli krijgen de jongeren van 12 t/m 25 jaar, om de 14 dagen, voorrang tijdens de avonddienst. (uiteraard dienen ook zij zich aan te melden)   De kerkenraad wil deze groep jongeren de ruimte geven elkaar te blijven ontmoeten in de kerk en ze zo betrokken te laten blijven bij de gemeente.    Naast de jongeren zullen er ook ouderen worden toegelaten om het getal 60 in de kerk vol te krijgen.
Wanneer er niet voldoende aanmeldingen zijn voor de kerkdiensten zullen gemeenteleden telefonisch benaderd worden om de diensten te bezoeken. 
Crèche:  Ben je crècheoppasser? Dan graag even je huidige telefoonnummer doorgeven aan Sanne van Duuren (oppas@hervormdzijderveld.nl). 
Verantwoording: De diaconiecollecten over de maand augustus hebben opgebracht € 560,93 euro en collecteopbrengst voor noodhulp Beiroet is € 1036,97. De diaconiecollecte voor de VBW/ZEC van zondag 30 aug. heeft het bedrag opgeleverd van € 206,60.
Door ds. Verkuil is tijdens bezoek een gift van € 20,= ontvangen voor de kerk.
De weekcollecten voor de kerk over de maand augustus bedragen totaal  € 1511,60. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van 2 augustus; de bedragen die in de kerk ontvangen zijn; de netto bedragen die via Givt zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. De collecte op 16 augustus voor het orgelfonds bedraagt € 183,35. Dit is ook incl. de bedragen die in de kerk en die via de bank en de  Givt zijn ontvangen.  Hartelijk dank voor deze giften en collecten
Agenda in het kort:
Maandag        7 sept.            Collectebonnen         
Tenslotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 07-12-2020 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 27-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.