PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 35 WEEK 35
Zondag 30 aug.              
9.30 u.            ds. D. Verkuil
18.30 u.          ds.  T. van Bruggen               Streefkerk
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 93 : 1; nm. Ps. 93 : 4.
Kinderoppas:  Annemieke de Gans en Janine Bruijnes
Collecten: De eerste collecte is bestemd voor de Zending en Evangelie Commissie voor het werk van de V.B.W.     De tweede collecte is voor de kerk.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: Aanstaande zondagmorgen komt het Evangelie ook in zichtbare vorm naar ons toe. De bediening van de Heilige Doop zal dan plaatsvinden bij Zoë Kemkes, Krooshofstraat 32 (4122GL), dochter van Arjan en Amanda Kemkes. De Drie-enige God verbindt zich met haar leven om Zoë tot een God te zijn. Laten we in stille verwondering en in groot geloof dit zien om als ouders en als gemeente voor haar en voor elkaar een voorbeeld te zijn in geloof.
Ziekte en zorg: Afgelopen week is Jasper Hol, ’t Werfje 29 (4122GS) opgenomen in het St. Anthoniusziekenhuis te Nieuwegein. We bidden om zijn herstel. Laten de bekende woorden uit de Schrift weer nieuwe inhoud mogen krijgen in tijden van ziekte en zorg. Om te mogen weten en ervaren dat de Heere er is en zorgt.
Groet: Met een hartelijke groet uit de pastorie, D. Verkuil.

Jubileum: Woensdag 2 sept. hopen Jasper en Pea Hol – Burggraaf (`t Werfje 29, 4122 GS) 45 jaar getrouwd te zijn. Gefeliciteerd met deze mijlpaal. Een lange periode waarin lief en leed gedeeld mocht worden. Veel lief, maar zeker ook leed, gezien de beperkingen waar Pea mee te maken heeft. Op het moment dat dit geschreven wordt ligt Jasper in het ziekenhuis. We hopen en bidden, dat hij op de jubileum dag weer thuis mag zijn. Vertrouw op God ook in moeilijke tijden: Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij. De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig;  laat de werken van Uw handen niet los.(Ps. 138 : 7 en 8)
Ouderen van de gemeente: we denken aan de ouderen van de gemeente die elders wonen of verblijven:  In Zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:
Mevr. T.  Oskam – Klijn, Eiland 1, 4143 EN  Leerdam, kamer 309 bakboord.
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Dhr. J.H. Kemkes, Lingesteynplantsoen 73, 4141 GJ  Leerdam
In zorgcentrum “Isselwaerde” te Ijsselstein:
Dhr. H.J. Kemkes, Kronenburgplantsoen 3, 3401 BN IJsselstein,    kamer 22,
In zorgcentrum “de Geinsehof” te Nieuwegein:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Vuurscheschans 75/77, 3432TX Nieuwegein,
Afd. revalidatie kamer 34
Jubileum ds. L. van Wingerden: Tijdens dit schrijven, vandaag 24 aug., is het precies 40 jaar geleden dat kandidaat L. van Wingerden werd bevestigt tot predikant van de Herv. Gem. van Zijderveld. Daarmee begon zijn loopbaan als predikant in opdracht van zijn Hemelse Vader. Na Zijderveld mocht hij de Herv. Gem. van Sprang dienen, waarna hij tot zijn emeritaat ziekenhuispredikant is geweest in het Jeroen Bosch ziekenhuis in
 `s Hertogenbosch. Als emeritus predikant mag hij nog veel werk doen voor de classis Noord-Brabant en Limburg. Gelukkig laat zijn gezondheid het toe op deze manier nog dienstbaar te mogen zijn voor zijn Heer en zender. We wensen ds. van Wingerden proficiat met dit jubileum en wensen hem nog veel gezonde en vreugde volle jaren toe, waarin hij mag werken in Gods koninkrijk. Zijn adres is: ds. L. van Wingerden, mr. Van Bommellaan 43, 5237 KA  `s Hertogenbosch.
Kerkradio: Dinsdag 1 sept. is er weer een uitzending van de Kerkradio. De uitzending begint om 19.30 u. De meditatie die avond wordt verzorgt door ouderling Jos Lam.
Kerkenraad: Donderdag 3 sept. vergadert de kerkenraad. Laten we biddend om onze kerkenraad heen staan, zodat zij zich ook in deze moeilijke tijd gedragen weten door de gemeente, maar bovenal Gods kracht en ondersteuning mogen ervaren in het werk wat zij mogen doen in en voor de gemeente.
Kerkdiensten: De kerkenraad heeft een wijziging aangebracht voor het uitnodigen van personen tijdens de kerkdiensten. I.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. 
De wijziging is als volgt: Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden.  Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl   of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding. Discussie over de aanmelding is niet mogelijk.
Met ingang van zondag 26 juli krijgen de jongeren van 12 t/m 25 jaar, om de 14 dagen, voorrang tijdens de avonddienst. (uiteraard dienen ook zij zich aan te melden)   De kerkenraad wil deze groep jongeren de ruimte geven elkaar te blijven ontmoeten in de kerk en ze zo betrokken te laten blijven bij de gemeente.    Naast de jongeren zullen er ook ouderen worden toegelaten om het getal 60 in de kerk vol te krijgen.
Wanneer er niet voldoende aanmeldingen zijn voor de kerkdiensten zullen gemeenteleden telefonisch benaderd worden om de diensten te bezoeken. 
Crèche:  Ben je crècheoppasser? Dan graag even je huidige telefoonnummer doorgeven aan Sanne van Duuren (oppas@hervormdzijderveld.nl). 
Verantwoording: In week 32 heeft ouderling B. de Jong tijdens bezoek een gift van € 50,00 ontvangen voor de kerk. Ook is een bedrag van € 30,00 ontvangen d.m.v. 10 spaarkaarten van Verkroost. Dit laatste bedrag wordt toegevoegd aan het orgelfonds. Heel hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Dinsdag          1 sept..                        Kerkradio
Donderdag      3 sept.                         Kerkenraad
Tenslotte:   Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 07-12-2020 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 27-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.