PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 35 WEEK 35
Zondag 1 sept.
9.30 u.            ds. J.M. van Wijk                   Sliedrecht
15.00 u.          ds. D. Verkuil              Openluchtdienst afsluiting VBW
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 39 : 5; nm.  zie Liturgie
Kinderoppas:  Jacolien de Groot en Juliëtte de Wildt
Collecten: In de morgen dienst is de eerste collecte is voor de diaconie met bestemming ZEC/VBW; de tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgang is de maandelijkse Uitgangscollecte. Tijdens de Openluchtdienst is er één collecte bestemd voor de ZEC/VBW.

Bij de erediensten: Aanstaande zondag komen we ’s morgens samen in de kerk zoals we dat gewend zijn. De tweede dienst deze dag ziet er anders uit dan normaal.
Ter afsluiting van de Vakantie Bijbelweek komen we ’s middags om 15.00 uur bij elkaar op het terrein voor de Krooshof. De kinderen zijn de voorgaande dagen al in aanraking gekomen met de schatten van het Koninkrijk. Deze middag sluiten we daarbij aan: centraal staat Mattheüs 13:44-46. Het thema voor deze middag luidt: ‘Voel je schatrijk!’ Laten we met de kinderen, hun ouders, u als gemeente en wie er ook hoopt te zijn uitzien naar en bidden om een rijk samenzijn waarin we God groot maken en waarin Jezus dichtbij is om ons rijk te maken!
Ziekte en zorg: We zijn blij dat Marry van Dijk – Hoek, Dorpsweg 27a (4122 GE) en Piet Brouwer, Gr. Huibertlaan 39 (4121 EN Everdingen) weer thuis zijn gekomen uit het ziekenhuis. Een opname bepaalt ons weer extra bij onze kwetsbaarheid als mens: bedenk hoezeer Jezus zwak is geworden en ons nabij is gekomen. Laat Hem toe in uw leven, geloof in Hem om ons sterk te weten door Zijn genade.
Tenslotte: Met een hartelijke groet aan een iedere van u en jou, ds. D. Verkuil

Jubileum: Vrijdag 23 aug. waren Hein en Elly Boogert – Bogerd (Dorpsweg 36, 4122GG) 45 jaar getrouwd. Het bruidspaar was tijdens hun jubileum op vakantie, vandaar deze late vermelding. Gefeliciteerd met jullie jubileum. Ook al gaat het in het leven niet altijd zo als we gehoopt hadden, jullie mochten toch deze dag gedenken. Wees dankbaar en verblijd: Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.  1 Kron. 16 : 34
Kerkradio: Dinsdag 3 sept. is er om 19.30 u. weer een uitzending van de Kerkradio. De meditatie die avond wordt verzorgd door Aart Bronkhorst..
Afsluiting VBW: Zondag 1 september om 15.00 uur is de openluchtdienst voor iedereen op het plein bij de Krooshof. U/jij komt toch ook? Wilt u indien mogelijk zelf uw stoel meenemen?  Na de dienst worden alle kinderen, ouders, belangstellenden en alle gemeenteleden uitgenodigd om met elkaar koffie/thee/limonade te drinken.
                                                                                                         Het V.B.W. team
Jaarmarkt:  Stichting Rommelmarkt Zijderveld bakt hamburgers tijdens de jaarmarkt op 7 september a.s.    Wij hopen u bij onze kraam op het plein voor de Krooshof te ontmoeten.
De opbrengst komt ten goede aan de Ned. Herv. Kerk en haar activiteiten.
Collectebonnen: Zaterdag 7 sept.. worden er weer collectebonnen verkocht van 10.00 u – 12.00 u. op de jaarmarkt (dus niet in het K.C.)  Collectebonnen kunnen ook vooraf digitaal besteld worden via de mail: kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl .
Verantwoording: Door ds. Verkuil is € 50,= ontvangen voor de kerk.  De diaconie collecten over de maand augustus bedragen € 694,81.   Via de bank is een bedrag van € 7500,= ontvangen. Gevraagd is, dit bedrag in het orgelfonds te storten. Wij geven hier graag gehoor aan. Een bedrag om stil van te worden. God heeft de blijmoedige gever lief. Namens de kerkrentmeesters onze hartelijke dank.
Agenda in het kort:
Dinsdag          3 sept.             Kerkradio
Zondag           1 sept.             15.00 u. afsluiting VBW
Zaterdag         7sept.              Collectebonnen
Tenslotte:  De vakanties zijn weer zo goed als voorbij. Het was zondagochtend goed te merken in de kerk. Een goed gevulde kerk. Wat is het fijn en bemoedigend om als gemeente samen te komen in een volle kerk. We mogen dankbaar zijn dat er geen schokkende dingen gebeurd zijn in en tijdens de vakantie. Mensen, gemeenteleden, waaieren uit over de wereld om te genieten van Gods schepping. Geweldig dat we Gods schepping op de juiste manier mogen beleven en mogen we God danken voor de natuur en het weer. Doen we dat niet veel te weinig?                            Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 30-11-2020 om 20:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.