PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
Week 34 Week 34
Zondag 26 aug.
9.30 u.:          ds. C. Hoogerwerf`             Doorn
14.30 u.:        ds. D. Verkuil                                   Tentdienst
Zingen voor de dienst:  26 aug., vm. Ps. 141 : 1; nm. Liturgie Tentdienst
Kinderoppas:  26 aug.: Marieke Kemkes; Joran het Lam en Jasper de Leeuw.
Collecten:  De collecten zijn zondag 26 aug.: de eerste voor de diaconie, deze is bestemd voor de ZEC/VBW. De tweede collecte is voor de kerk. Tijdens de tentdienst wordt er gecollecteerd voor de Vakantie Bijbel Week en ter bestrijding van de onkosten.
Bij de erediensten: Aanstaande zondag mogen we samenkomen, in de kerk en dit keer ’s middags in de tent langs de Zijderveldselaan. In deze samenkomst lezen we met elkaar Openbaring 4. Johannes mag in de hemel zien, waar hij een troon ziet. Hij ziet God niet rechtstreeks, maar ziet Iemand op de troon Die omringd wordt door kleuren, met daarbij de regenboog. Met dit Bijbelgedeelte zoek ik aansluiting bij het thema van de feestweek ‘Zijderveld bekent kleur’. Het thema voor deze dienst in de tent luidt: ‘Jezus is kleurrijk.’  Laten we deze zondag weer ontvangen als een geschenk van onze barmhartige God; bidt om rijke samenkomsten waarin de Heere aanwezig is. Tot de eer van Zijn Naam en zaligheid van ons mensen.
Ziekte en zorg: De afgelopen tijd heeft mevr. C. den Hartog – Oskam, Sidewendervelt 12 (4122 GM)  in het ziekenhuis gelegen. Inmiddels herstelt zij verder thuis. We dragen haar op in uw voorbede; en ook andere gemeenteleden die ziek zijn. Laat ons bidden voor oudere gemeenteleden die aan huis gebonden zijn en voor hen die hen omringen met hun liefde en zorg. Zie op onze Heiland, Die al het onze heeft gedragen, u bent niet alleen.
Tenslotte: Wanneer ik dit schrijf is de Vakantie Bijbelweek volop bezig. Het is rijk dat deze dagen weer gehouden worden. Velen zetten zich hiervoor in: we danken er onze God voor Die daarvoor de liefde geef, kracht en inzicht. We zien uit naar zegen op al het werk dat in de gemeente en daarbuiten gebeurt.
Met een hartelijke groet,  ds. Verkuil 
 
Kerkradio:  Dinsdag 28 aug. is er weer een uitzending van de kerkradio. Deze  begint om 19.30 u..  De meditatie wordt die avond verzorgd door oud. Bart de Jong.
VBW / Tentdienst:  Zondag 26 augustus om 14.30 uur is de tentdienst van de V.B.W. U/jij komt toch ook? Na de dienst worden alle kinderen, ouders, belangstellenden en alle gemeenteleden uitgenodigd om met elkaar koffie/thee/limonade te drinken.
Ouderen die elders wonen: Laten we de ouderen van de gemeente die elders wonen niet vergeten. We denken met name aan dhr. J.H. Kemkes, Lingesteynplantsoen 73, 4141 GJ  Leerdam en aan het echtpaar Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV  Leerdam.
Huwelijk: 7 sept. hopen John Arendonk en Mirjam Meerkerk te trouwen in het stadhuis van Vianen. Zij vragen Gods zegen over hun huwelijk tijdens een dienst in de Hervormde Kerk van Schoonrewoerd. De dienst begint om 16.00 u. John en Mirjam gaan wonen in het ouderlijk huis van Mirjam in Schoonrewoerd. Wij zullen jullie missen, maar wensen jullie een gezegende tijd in Schoonrewoerd.  Vertrouw op God en Hij zal jullie met liefde omringen.
Mutaties: Ingekomen op Diefdijk 1: dhr. G.S. van Kooten; mevr. Y. van Kooten – van Hassel en hun dochter A.D.W. van Kooten. Ingekomen op Zijderveldselaan 34: Mevr. J.A. ten Brinke.  Allen die hier zijn komen wonen een gezegende tijd gewenst in Zijderveld.
Agenda in het kort:
Dinsdag 28 aug.                  Kerkradio
Tenslotte: 
We mogen nog steeds genieten van een Nederlandse zomer die haar weerga niet kent. Het heeft inmiddels wel wat geregend, maar we hebben nog veel meer regen nodig om de achterstand in te halen. Laten we bidden en vertrouwen dat God alles in de Zijn hand heeft en dat Hij op Zijn tijd in alles zal voorzien.
Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9:00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 30-11-2020 om 20:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.