PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 31 - 32 WEEK 31 - 32
Zondag 2 aug.              
9.30 u.            ds. W.G. van den Top           Ede
18.30 u.          dhr. R. Verkaik                       Hardinxveld - Giessendam
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 89 : 3; nm. Ps. 89 : 7
Kinderoppas: Rianne de Leeuw en Lindi Sterk.
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk en de derde is de maandelijkse Uitganscollecte.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.

Zondag 9 aug.              
9.30 u.            ds. D. Verkuil
18.30 u.          ds. J. Broekman                    Lopikerkapel
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 90 : 1; nm. Ps. 90 : 8.
Kinderoppas: Denise Burggraaf en Thirza van de Kraats.
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Ziekte en zorg: Er zijn, op dit moment, geen gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis. Wel zijn er gemeenteleden thuis ziek of herstellende. Zieken, ouderen, alleenstaanden mensen met verdriet en zorgen, we mogen ze niet vergeten. Laten we in onze gebeden aan elkaar denken en met elkaar meeleven.   
Jarig: Donderdag 6 aug. hoopt mevr. J.W. van Nifterik – Ponsen (Siderwendervelt 7, 4122 GM) 81 jaar te worden. Donderdag 13 aug. dhr. T.J.A. van Meeteren (Kerkweg 29, 4122 GB) 90 jaar en vrijdag 14 aug. dhr. D. het Lam (Gr. Huibertlaan 33, 4121 EN, Everdingen) ook 90 jaar. Hoge leeftijden waar God voor gedankt mag worden. Gefeliciteerd en goede dagen gewenst met jullie dierbaren. Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. (Ps. 118 : 29).
Kerkdiensten:
De kerkenraad heeft een wijziging aangebracht voor het uitnodigen van personen tijdens de kerkdiensten. I.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. 
De wijziging is als volgt: Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden.  Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl   of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding. Discussie over de aanmelding is niet mogelijk.
Met ingang van zondag 26 juli krijgen de jongeren van 12 t/m 25 jaar, om de 14 dagen, voorrang tijdens de avonddienst. (uiteraard dienen ook zij zich aan te melden)   De kerkenraad wil deze groep jongeren de ruimte geven elkaar te blijven ontmoeten in de kerk en ze zo betrokken te laten blijven bij de gemeente.    Naast de jongeren zullen er ook ouderen worden toegelaten om het getal 60 in de kerk vol te krijgen.
Wanneer er niet voldoende aanmeldingen zijn voor de kerkdiensten zullen gemeenteleden telefonisch benaderd worden om de diensten te bezoeken. 
Kerkradio: De volgende uitzending van de Kerkradio is op dinsdag 4 aug. De uitzending begint om 19.30 u. De meditatie zal die avond worden verzorgt door ouderling Floor Kool. 
Collectebonnen: De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 3 aug tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.
Vakantie: ds. Verkuil heeft t/m 8 aug. vakantie. In voorkomende gevallen kan contact worden opgenomen met de scriba F. Kool of de wijkouderling.
Crèche:  Ben je crècheoppasser? Dan graag even je huidige telefoonnummer doorgeven aan Sanne van Duuren (oppas@hervormdzijderveld.nl). 
Zaaierberichten: De volgende Zaaier is voor twee weken. De kopij voor de Zaaier graag inleveren t/m maandag 10 aug. 20.00 u.
Kerkdienstuitzendingen: Vanaf heden kunnen de digitale kerkdiensten van de Herv. Gem. van Zijderveld niet meer beluisterd worden via Kerkomroep.nl. Het meeluisteren kan alleen nog via Kerkdienstgemist.nl of via de link op de website van de kerk.
Verantwoording: Tijdens het bezorgen van Lichtspoor is door Teuni van der Gun € 10,= ontvangen en door Maaike van Zuilen ook € 10,=.    De diaconiecollecte over de maand juli bedraagt € 1003,86. Tijdens bezoek zijn door ds. J.de Jong 2 giften van € 20,= en een gift van € 50,= ontvangen  voor de kerk. De weekcollecten voor de kerk over de maand juli bedragen totaal  € 1756,59. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van 5 juli; de bedragen die in de kerk ontvangen zijn; de netto bedragen die via Givt zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Voor al deze giften en collecten hartelijk dank
Agenda in het kort:
Maandag        3 aug.              Collectebonnen
Dinsdag          4 aug.              Kerkradio
Tenslotte:   Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Gebedskring, afgelast i.v.m. Corona
datum en tijdstip 18-01-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 20-01-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.