Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 31 - 32 WEEK 31 - 32
Zondag 8 aug.
9.30 u.            ds. H.A. Post                         Veenendaal
18.30 u.          ds. W. Poldervaart                 Huizen
Zingen voor de dienst:  De tien geboden des Heeren  vm. Gez. 1 : 1;  nm. Gez. 1 : 9
Kinderoppas:  Renate Kok en Tessa Lukassen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.
 De tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 15 aug.
9.30 u.            ds. H.J. Lam                          Werkendam
18.30 u.          ds. A.A.W.  Boon                   Veenendaal
Zingen voor de dienst:  De Lofzang van Maria vm. Gez. 2 : 1;  nm.  Gez. 2 : 3
Kinderoppas:  Esther Kool en Ingrid de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.


De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Ziekte en zorg: Laten we in onze gebeden niet vergeten te bidden voor hen die met ziekte, zorgen en verdriet te maken hebben. Helaas zijn we niet altijd op de hoogte van de noden die er zijn; en toch mogen we voor elkaar bidden en elkaar opdragen aan Gods genade troon.

Jarig: Deze week vermelden we drie jarigen t.w. Vrijdag 13 aug. dhr. T.J.A. van Meeteren (Kerkweg 29, 4122 GB) hij hoopt dan 91 jaar te worden. Zaterdag 14 aug. hoopt dhr. D. het Lam (Graaf Huibertlaan 33, 4121 EN  Everdingen) ook 91 jaar te worden. Zaterdag 21 aug. is het de geboortedag van dhr. H. Koedam,( Zijderveldselaan 64a, 4122 GR) hij hoopt dan 80 jaar te worden. Gefeliciteerd met deze hoge leeftijden. Het is om dankbaar voor te zijn. In al deze jaren is de Heere uw bewaarder geweest en uw schaduw aan uw rechterhand.
Kerkradio: Dinsdag 17 aug. zal er om 19.30 u. weer een Kerkradio uitzending te beluisteren zijn. Tijdens deze uitzending kunnen u en jullie luisteren naar psalmen en geestelijke liederen.
Belijdeniscatechisatie: In het komende winterseizoen is er weer de mogelijkheid om belijdeniscatechisatie te volgen. De avonden zullen worden verzorgt door onze consulent, ds. J. de Jong uit Nijkerk. Hij is inmiddels bij de ouderen en jongeren in onze gemeente al een bekend gezicht.
We willen als kerkenraad dan ook zowel de jongeren als de ouderen van harte oproepen om eens na te denken over het volgen van belijdeniscatechisatie. Voor vragen kun jij/u contact opnemen met de wijkouderling of de scriba. Hartelijke groeten de kerkenraad.
V.B.W. – Gebedsbrief. Op D.V. 23, 24, en 25 augustus zijn de V.B.W. dagen. In de afgelopen jaren hebben teamleden een gebedsbrief uitgedeeld bij de deur. Wegens de Corona-regels worden de brieven niet uitgedeeld, maar zullen deze op zondag 14 en 21 augustus achter in de kerk en in het Kerkelijk Centrum liggen. U kunt dan zelf de brief meenemen. Ook zal de brief geplaatst worden op de website. We hopen dat u allen met en voor ons bidt, dat de V.B.W. mag vrucht dragen en verbinding mag geven in ons dorp ter ere van Hem. Het V.B.W.-team.
Kerkdiensten:  i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. blijft `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: 
kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten mogen alle psalmen en liederen weer worden meegezongen.
Verantwoording: Tijdens het bezorgen van Lichtspoor door Teunie van der Gun € 20,-
 ontvangen. De diaconie collecte van zondag 25 juli met bestemming watersnood Limburg heeft het mooie bedrag van € 1936,- opgebracht. Dit bedrag is door ons als diaconie verdubbeld, we kunnen dus € 3936,-overmaken.   We maken dit over naar de Christelijke gemeente Stem van de Goede Herder in Bunde -Meerssen in Zuid Limburg. Zij willen waar mogelijk is, in de naam van Christus, getroffenen helpen met kleine pakketten met voedsel/bijbels dagboek/hartelijke groet als hart onder de riem, financiële ondersteuning via lokale initiatieven voor mensen die tussen wal en schip dreigen te raken en hulp bij schade die naderhand nog komt. Hartelijke dank voor uw bijdrage.
De diaconiecollecte van de maand juli heeft € 655,30 opgebracht.
De weekcollecten voor de kerk over de maand juli bedragen totaal € 1355,45. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van 4 juli; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Tijdens bezoek is door ds. J.de Jong een gift van € 20,00 voor de kerk ontvangen. Hartelijk dank voor deze gaven en collecten.
Agenda in het kort:
Dinsdag          17 aug.                       Kerkradio
Maandag        23 aug.                       V.B.W.
Dinsdag          24 aug.                       V.B.W.
Woensdag      25 aug.                       V.B.W.
Tenslotte:    Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.