PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 2 WEEK 2
Zondag 17 jan.              
9.30 u.            ds. I. Hoornaar                       Ermelo
18.30 u.          ds. D. Verkuil
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 118 : 1;  nm.  Ps. 118 : 7
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor de I.Z.B. Een vereniging voor zending in Nederland binnen de PKN.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt.  Hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: Zondagavond openen we de Bijbel bij Romeinen 6. We zouden op de volgende Bijbelkring met dit hoofdstuk bezig gaan; maar daar is helaas niet van gekomen door het noodgedwongen stilliggen van de activiteiten. Nu wil ik met u en jou op deze wijze naar de rijke boodschap van dit gedeelte luisteren. De zonde (v.1), dat klinkt zo massief. Hoe ga je als gelovige om met ‘de zonde?’ Laten we luisteren met heel ons hart hoe de Geest door deze woorden heen ons wil laten groeien ‘in Christus Jezus, onze Heere.’ (Rom. 6:11). Want in Hem ligt het geheim van het omgaan met de zonde in ons leven.
Belijdenis: Zondagmorgen 24 januari hoopt Geert van Eck, Zoowijkseweg 2 (4107 LL Culemborg) belijdenis van het geloof af te leggen. Vorig jaar al wilde hij deze stap zetten. We hebben als kerkenraad besloten om de belijdenisdienst naar voren te halen. Met elkaar hebben we de afgelopen maanden intensief stilgestaan bij de inhoud van ons geloof. En nu leeft Geert naar deze dienst toe. Sta biddend om ook dit jonge gemeentelid heen.
Groet: We missen elkaar als gemeenteleden. Soms voel je dat meer dan anders. Wat hebben we de jaren door toch veel mogen ontvangen, wanneer we ‘zomaar’ naar de club konden gaan, naar Bijbelkring, naar… We zien er zo naar uit dat dit alles weer terugkomt. Laat ons bidden, laten we ons bekeren van…, laat een ieder dat voor zichzelf bedenken. Om sterker, geloviger, afhankelijker uit deze periode te komen. Met een hartelijke groet voor de laatste paar weken dat we aan elkaar verbonden zijn,   ds. Verkuil

Afscheid ds. Verkuil: Inmiddels komt de datum van het afscheid van dominee Verkuil dichterbij. Eind oktober hebben we u in kennis gesteld van dit gezamenlijke besluit als kerkenraad en dominee. Inmiddels heeft de classis daar ook zijn officiële goedkeuring aan gegeven. Op zondag 31 januari gaat dominee Verkuil voor de laatste keer voor als predikant van Zijderveld. In een middagdienst die om 14.30 begint is het officiële afscheid. Vanwege de geldende maatregelen rondom corona is er met elkaar besloten dat ds. Verkuil ook in de morgendienst voorgaat. Om zodoende met meer gemeenteleden dit bijzondere moment mee te kunnen maken. De zaterdag ervoor, 30 januari, bent u in de gelegenheid om afscheid te nemen van de dominee en zijn gezin. Dat kan vanaf 14.30 – 16.00 uur. Ook hier gelden aanpassingen. Er is voor gekozen om op enige afstand de dominee als het ware ‘een hand te geven’ en te groeten. Dit gebeurt in de consistorie, via de ingang van de kerk, waarna u weer bij de consistorie naar buiten kunt. We hopen dat velen op deze wijze afscheid willen nemen van onze herder en leraar.

Jarig: Woensdag 20 jan. hoopt mevr. P. van Meeteren – de Jong, (Kerkweg 29, 4122 GB), haar 83e verjaardag te vieren. Gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar gewenst met allen die in liefde rondom je heen staan. Vertrouw ook in dit nieuwe levensjaar op uw Heere en Heiland, want: Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. ( Ps. 91 : 11)
Kerkradio: Dinsdag 19 jan. is er weer een uitzending van de Kerkradio. De uitzending begint om 19.30 u. De meditatie wordt die avond verzorgt door oud. Jos Lam.
Kerkbalans 2021: De landelijke actie Kerkbalans met als thema “Geef voor je Kerk” komt er binnenkort weer aan. In Zijderveld zullen de kerkrentmeesters en notabelen daarvoor bij u aan de deur komen. Dat zal zijn in de periode tussen 18 januari 2021 en 30 januari 2021. Een gezonde financiële situatie is belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze leden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we, net als voorgaande jaren, weer op u mogen rekenen.
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. De kerkenraad biedt de mogelijkheid tijdens de morgendiensten ook gebruik te maken van het Kerkelijk Centrum. Hier kunnen ook 30 kerkgangers deelnemen aan de morgendienst. In het K.C. kan de dienst meebeleefd worden via beeld en geluid. Op deze wijze is er een ruimere mogelijkheid samen naar de kerk te gaan en elkaar te ontmoeten. Ook in het K.C. worden de strikte coronamaatregelen gehanteerd.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, ook in het K.C., kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Verantwoording: Ds. Verkuil heeft een gift van € 20,= ontvangen voor de kerk.  De weekcollecten voor de kerk over de maand december 2020 bedragen totaal € 1814,84. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van 6 dec.; de bedragen die in de kerk ontvangen zijn; de netto bedragen die via Givt zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. In deze maand zijn ook de navolgende giften ontvangen: Voor het orgelfonds € 400,=; tijdens bezoek door oud. F. Kool € 20,=; tijdens bezoek ds. J. de Jong € 20 (verj. fonds); via de bank 1x € 20,=; 1x € 100,=; 1x € 150,=; 1x € 400,= en 1x € 250,00. Door E. Vink is contant een gift van € 100,= ontvangen. Van iemand buiten de gemeente is ook via de bank een gift van € 100,= binnengekomen. Al deze bedragen zijn bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.   Heel hartelijk dank voor uw financiële betrokkenheid.  
Tenslotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-02-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-02-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.