PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 2 WEEK 2
Zondag 12 jan.                     
9.30 u.            ds. F. van Roest         Zeist                Bevestiging ambtsdragers
18.30 u.          dr. J. de Jong             Nijkerk
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 62 : 1 en 4; nm. Ps. 62 : 5
Kinderoppas:  Annika Maaijen en Geert van Eck.
Collecten: De collecten voor deze zondag zijn:  De eerste voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk; de derde collecte is voor de IZB. Vereniging voor zending in Nederland binnen de PKN.

Bij de erediensten:  Een bijzondere dienst a.s. zondagmorgen. 3 nieuwe kerkenraadsleden zullen bevestigd worden in het ambt van ouderling en diaken; terwijl 2 kerkenraadsleden herbevestigd zullen worden in hun ambt van ouderling en ouderling-kerkrentmeester. Waar 3 nieuwe kerkenraadsleden aantreden, zullen 3 personen hun ambt neerleggen. Bij het college van notabelen zullen 2 personen aantreden en 1 zal zijn functie neerleggen. Dankbaar stemt het dat de colleges weer zo goed als voltallig zijn. We mogen hierin de hand van de Heere ervaren, die alles leidt. We zien uit naar een zegenrijke zondag.
Ziekte en zorg:  Voor zover bekend liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn om de gezondheid van gemeenteleden. Laten we blijven bidden voor elkaar en zeker ook voor het die verdriet en zorgen kennen.
Overleden: In de laatste Zaaier van 2019 werd vermeld dat mevr. J.A. van Beusekom – den Hartog (Sidewendervelt 12, 4122GM) heel ernstig ziek was. 17 dec. moest zij het heden met het eeuwige verwisselen, 9 maanden na het overlijden van haar man. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Deze woorden uit Lukas 1 stonden boven de rouwbrief en zijn ook leidraad geweest tijdens de rouwdienst op 24 dec. in de kerk. Zo hebben we samen, kinderen, kleinkinderen, familie en gemeente afscheid van haar genomen en haar bij haar man te ruste gelegd tot de jongste dag.
Ouderen van de gemeente: Ook in het jaar 2020 zullen we blijven denken aan de ouderen van de gemeente die noodgedwongen elders wonen of verblijven. We denken aan:
Fam. Oskam – Klijn ,  Eiland 1, 4143 EN  Leerdam.   Hendrik kamer 308 bakboord en  Trijnie kamer 309 bakboord.      
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber,  Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
Zij wonen in Zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam.
In Linge`s zorglandgoed te Rumpt:  Dhr. C.B. Sleeuwenhoek,   Waaiakkerlaan 2, 4156 AV  Rumpt     kamer 24
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:  Dhr. J.H. Kemkes,   Lingesteynplantsoen 73, 4141 GJ  Leerdam.
Thema-avond 13 januari 2020:  Hoe ga je als christen om met verslaving en met verslaafden? Wanneer ben je verslaafd en waarom worden mensen verslaafd?
Samen met u en jou willen we hier over nadenken. De Zendings- en Evangelisatie Commissie organiseert daarom samen met een aantal jongeren uit de gemeente en Stichting De Hoop een thema-avond over verslaving.  De avond wordt gehouden op maandag 13 januari 2020. Tijdens een afwisselend programma zal o.a. een ex-verslaafde zijn persoonlijke verhaal vertellen.             Jong en oud is van harte welkom! 
De wekelijkse catechisatieavond voor de jongeren komt te vervallen, zodat jullie ook naar deze avond kunnen komen. De avond begint om 19:30 uur en is rond 21:00 uur afgelopen, waarna er nog gelegenheid om is om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. 
Ouderenmiddag D.V. 14 januari: “Pracht of Prul”.   Altijd al willen weten wat dat éne vaasje waard is?    U krijgt de mogelijkheid om uw mooie antieke spullen te laten taxeren.
Het echtpaar Peter en Tineke Schipper uit Tiel geven een presentatie: “Pracht of Prul”.                    Wat is waardevol en wat is wel mooi maar niet echt waardevol?                                                           Op een leuke manier krijgt u deze middag informatie over de waarde van antiek en uitleg over de waarde van de door u meegebrachte voorwerpen!!                                                                                    Van harte welkom om 14.15 uur in het Kerkelijk Centrum “De Oude School”.  Gesprekskring: Dinsdag 14 jan. komt de Gesprekskring weer bijeen om 20.15 u. in de consistorie.
Kerkenraad: Donderdag 16 jan. vergadert de kerkenraad. De terugtredende kerkenraadsleden zullen die avond afscheid nemen. Vanaf deze plaats bedanken we hen voor hun inzet en trouw die zij de afgelopen jaren hebben getoond in dit moeilijke, maar mooie werk binnen de gemeente en voor het Koninkrijk van God. De broeders die hun plaats innemen wensen we Gods onmisbare zegen toe om mede leiding te geven aan de gemeente in opdracht van hun Zender.
Rommelmarkt: De stichting Rommelmarkt Zijderveld heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten.  Door al hun inspanningen konden ze € 6500,= overmaken aan de kerk en haar activiteiten. Prachtig om op deze manier de kerk te kunnen ondersteunen. Hartelijk dank voor jullie positieve inzet.                         De kerkrentmeesters.
ZAJW: Hallo allemaal! Op zaterdagavond 25 januari hebben we met ZAJW weer een leuke avond op de planning. We willen met jullie naar de Klimmuur in Utrecht. De kosten hiervoor zijn 8 euro (inclusief instructie). We verzamelen om 18:45 bij Kerkelijk Centrum Hagestein. Trek sportkleren aan (lange broek) en neem binnen gympen mee. Geef je uiterlijk 17 januari op via zajw@live.nl of bij Melanie Noteboom (06-22672622). We hopen jullie daar te zien!
Kauwgom en goede voornemens: Iedere week wordt de kerk schoongemaakt door vrijwilligers. In 2019 heb ik hier 4 keer bij mogen helpen. Helaas zat er tijdens deze 4 schoonmaakbeurten kauwgom tussen een kussen en bank gekleefd. Het lukt bijna niet om dit schoon te krijgen. Vandaar de oproep om op het lijstje goede voornemens voor 2020 bij te schrijven dat kauwgom mee terug naar huis gaat of in één van de lege snoeppapiertjes wordt gestopt. Hartelijk bedankt namens de kerkschoonmaaksters.
Verantwoording: De IZB collecte van 22 december 2019 heeft € 358,15 opgebracht.  De collectebussen voor IZB/GZB bij de uitgang van de kerk hebben in 2019  € 525,69 opgebracht. Er is een gift van € 500,00 binnengekomen voor het orgelfonds van iemand buiten onze gemeente. Ook is er een gift van € 400,00 te vermelden voor het zelfde doel. Tijdens huisbezoek is er een gift voor de kerk ontvangen van € 50,00 door de ouderlingen F. Kool en A. Lam. Via de bank is er een gift ontvangen  van € 500,00 voor de kerk in het kader van de extra kosten die er momenteel zijn. Tevens vermelden we dat er een extra vrijwillige bijdrage via de bank is binnengekomen voor de kerk van € 250,00. De weekcollecten over de maand  december 2019  bedragen totaal € 1322,43. Het verjaardagsfonds over de maanden november en december 2019  heeft het totaalbedrag van € 399,85 opgebracht.  Specificatie: 1x € 1,00; 1x € 1,20; 1x € 1,50; 4x € 2,00; 1x € 2,20; 1x € 2,45; 3x € 3,00; 2x € 4,00; 4x € 5,00; 1x € 8,00; 8x € 10,00; 1x € 10,50; 3x € 16,00; 5x € 20,00; en 2x € 50,00. De uitgangscollecte van zondag 5 januari 2020 bedraagt € 324,41.   De rommelmarktcommissie heeft het mooie bedrag van € 6.500,00 dat met de verschillende activiteiten bij elkaar gebracht is, overgemaakt aan de kerk.

Voor alle collecten, giften en financiële ondersteuning hartelijk dank   

Agenda in het kort:
Maandag        13 jan.             Thema-avond ZEC
Dinsdag          14 jan.             Ouderenmiddag / Gesprekskring
Woensdag      15 jan.             Meisjesclub
Donderdag      16 jan.             Kerkenraad
Zaterdag         25 jan.             ZAJW
Tenslotte:  Een heel nieuw jaar ligt voor ons. Wat zal dit jaar ons brengen? We zouden het soms wel graag willen weten wat het nieuwe jaar voor ons in petto heeft. Misschien is het wel goed dat we het niet weten. Mogelijk is 2020 voor een aantal van de lezers wel het laatste levensjaar. We weten het niet. Wat we wel weten, is dat we voorbereid moeten zijn God te ontmoeten. Laten we ook in dit nieuwe jaar niet verslappen en laten we ons blijven richten op onze Hemelse Vader die deze wereld in Zijn hand heeft en ons leven bestuurd. We mogen dan vertrouwend op de toekomst zien en het de dichter na zeggen:
Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!                                   
                                                     Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst

 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9:00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 30-11-2020 om 20:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.