Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 29 - 30 WEEK 29 - 30
Zondag 25 juli
9.30 u.            prop. R.P. Hoogenboom         Woerden
18.30 u.          dhr.  R. Verkaik                       Hardinxveld-Giessendam
Zingen voor de dienst:  vm. Ps. 149 : 1;  nm.  Ps. 149 : 3
Kinderoppas: Marieke Kemkes; Lize Kortlever en Marlinde van Eck.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.
Deze collecte zal gehouden worden voor hulp/ noodhulp voor de mensen die getroffen zijn door de watersnood in Limburg.
De opbrengst van de collecte zal door de Diaconie verdubbeld worden.
De tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 1 aug.
9.30 u.            dhr. R.W. Baas                      Gouda
18.30 u.          prop. J. Speksnijder               Gouda
Zingen voor de dienst:  vm. Ps. 150 : 1;  nm.  Ps. 150 : 3
Kinderoppas:  Janine Bruijnes en Lieke van Duuren
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse Uitgangscollecte.


De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Ziekte en zorg: Voor zover bekend verblijven er op dit moment geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat wil niet zeggen, dat er geen verdriet en zorgen zijn. Persoonlijk; maar ook in bredere zin. Als we denken aan de moeite en verdriet van de mensen in het overstromingsgebied. We mogen en kunnen hen financieel steunen, maar zeker ook hun noden biddend brengen bij de Heere, die voor ons allen zorgt.
Jarig: Vrijdag 6 aug. hoopt mevr. J.W. van Nifterik – Ponsen, (Siderwendervelt 7, 4122 GM) 82 jaar te worden. Gefeliciteerd met deze dag en een goed nieuw levensjaar gewenst.

Jubileum: Maandag 26 juli hoopt het echtpaar C. Uittenboogaard en H.C. Uittenboogaard – Hazendonk ( Diefdijk 13, 4121 KN Everdingen) 65 jaar getrouwd te zijn. Gefeliciteerd met deze hele lange periode dat God jullie voor elkaar en voor kinderen en kleinkinderen gespaard heeft. Dankt God daar voor zoals Ps. 145 : 21 er van spreekt: Mijn mond zal de lof van de HEERE spreken, alle vlees zal Zijn heilige naam loven, voor eeuwig en altijd.
Ouderen die elders verblijven:  We denken aan onze gemeenteleden die elders wonen of verblijven:  In Zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:  Mevr. T.  Oskam – Klijn,
Eiland 1, 4143 EN  Leerdam,  kamer 309 bakboord.
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:  Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,
Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
Een kaartje is gauw gestuurd en de oudere zijn er blij mee. Dat geldt ook voor de ouderen binnen onze gemeentegrenzen, ook zij zijn blij met een teken van leven.
Collectebonnen: De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 2 aug. tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.
Kerkradio: Dinsdag 3 aug. zal er om 19.30 u. weer een Kerkradio uitzending te beluisteren zijn. De meditatie wordt die avond verzorgt door oud. Bart de Jong.
Kerkdiensten:  i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. blijft `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: 
kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten mogen alle psalmen en liederen weer worden meegezongen.
Verantwoording: Tijdens het bezorgen van Lichtspoor en de appeltaartjes is door Pie van Meeteren € 15,- ontvangen.
Het verjaardagsfonds over de maanden mei en juni 2021  heeft het totaalbedrag van € 334,20 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie: 5x € 5,00; 1x € 6,00; 7x € 10,00; 1x € 12,00; 2x € 15,00; 1x € 20,00; 1x € 21,20; 2x € 25,00; en 2x € 50,00.  Voor al uw boven genoemde bijdragen onze welgemeende dank. 
Agenda in het kort:
Maandag        2 aug.                          Collectebonnen
Dinsdag          3 aug.                          Kerkradio
Tenslotte:    Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.