PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 39 WEEK 39
Zondag 30 sept..
9.30 u.:           ds. D. Verkuil                         
18.30 u.:         ds. J. Vis                     Meerkerk
Vrijdag 5 okt.
15.30 u.          ds. D. Verkuil             Huwelijksdienst Ariën Zijderveld en Annette Sterk
Zingen voor de dienst:  30 sept., vm. Ps. 146 : 1; nm. Ps. 146 : 8
Kinderoppas:  30 sept.:  Rianne de Leeuw; Stan Hogenhout en Arwin van Eck
Collecten:  De collecten zijn zondag 30 sept.: De eerste collecte is voor de diaconie; de tweede is voor de kerk.
Bij de erediensten: Het jaarthema van de Gereformeerde Bond luidt: ‘Heilig is de HEERE.’ Pas geleden was er een vergadering voor ambtsdragers hier uit de regio waar dit thema werd uitgediept en besproken. Eén van de ouderlingen vroeg mij of ik over dit onderwerp eens zou willen preken. Vandaar de keuze voor dit onderwerp zondagmorgen. We lezen in ieder geval (een gedeelte van) Exodus 19. Lees het al eens door en overweeg wat het inhoudt dat God heilig is. Welke invloed heeft Zijn heiligheid op Zijn volk? Daarover lezen we in het N.T. bijv. in 2 Korinthe 6:14 – 7:1.  Ontvang een zegenrijke rustdag!
Ziekte en zorg: We leven mee met hen die ziek thuis verkeren: er is lichamelijk en psychisch lijden. We staan erbij en…worstel mee, leef mee in gebed; of waar het kan en nodig is met daadwerkelijke hulp. Heere, ontferm U!
Belijdeniscatechese: Ik wil nog een keer deze catechese onder de aandacht brengen. Aarzelt iemand nog? Dacht je de enige te zijn? Dat ben je niet. Sluit gerust aan, aanstaande maandagavond om 20.30 uur bent u/jij van harte welkom aan de pastorie.
Bijbelkring: De eerste keer dat we dit seizoen samenkomen komt weer dichterbij, namelijk woensdagavond 3 oktober. De jongere lidmaten heb ik ook nadrukkelijk uitgenodigd te komen! Vanwege vermindering van mijn werktijd is de jongere lidmatenkring komen te vervallen. Maar ‘jong en oud’ samen op één kring is iets prachtigs om na te streven.
We lezen verder in het Bijbelboek Jozua en wel hoofdstuk 10. We beginnen om 20.00 uur in het Kerkelijk Centrum.
Tenslotte: Sterkte en vooral veel liefde toegewenst aan een ieder die zich weer mag inzetten in de gemeente dit nieuwe seizoen. Om dit met hart en ziel te kunnen doen, leven we dichtbij de HEERE! Het is juist Zijn heiligheid waardoor we naar Hem toegetrokken worden. Ontvang een hartelijke groet uit de pastorie,  ds. Verkuil.
Huwelijk:  Vrijdag 5 okt. trouwen Ariën Zijderveld en Annette Sterk in het gemeentehuis van Asperen. De huwelijksinzegening is om 15.30 u. in de Herv. Kerk van Zijderveld. Een fijne huwelijksdag gewenst en een gezegend huwelijksleven. Ariën en Annette gaan wonen: Hei-en Boeicopseweg 25, 4126 RD  Hei-en Boeicop.
Jarig:  Maandag 24 sept was jarig Tina van Wijk – van Bezooijen,(Bickelenberg 6, 4122 GW), zij is die dag 75 jaar geworden. Deze vermelding was ik vorige week vergeten!!    Een gezegend nieuw levensjaar gewenst onder Gods beschermende handen.
Ouderen:  We denken ook aan onze ouderen die elders wonen of verblijven: Fam. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143EV Leerdam en aan J.H. Kemkes, Lingesteynplantsoen 73, 4141GJ Leerdam. Een teken van meeleven en aandacht wordt altijd gewaardeerd.
Jeugd Vereniging:  Dit seizoen staan de avonden van de jeugdvereniging gepland om de week op de zondagavond! De eerste avond is op 30 september om 20:00 uur in het KC. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom!!
Een hand vol koren:  Als leden van de zending -en evangelisatiecommissie willen wij u één dezer dagen benaderen voor het bestellen van het bekende dagboekje “een hand vol koren”, als u er vorig jaar een besteld had.
Als dat niet het geval is mist u veel en kan u ons benaderen voor de bestelling, er zijn namelijk zeker 5 redenen te noemen om het in uw bezit te willen hebben!
1 Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. 
2 Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
3 Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
4 Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk.
5 Het is het best verkochte dagboek van Nederland.   Met vriendelijke groet Jaap Blokland
Collectebonnen:  Zaterdag 6 okt. (de eerste zaterdag van de maand) kunnen weer collectebonnen gekocht worden in het K.C.. De verkoop is van 10.30 u. tot 11.30 u. Vooraf digitaal bestellen kan ook via: kerkbonnenzijderveld@hotmail.com
OJW:  Ha jongens en meiden, de scholen zijn weer begonnen en ook de voorbereiding voor het OJW  is van start gegaan. We trappen 6 okt. af met de bekende strandwandeling in Scheveningen. (als het weer het toelaat) Iedereen van 12-15 jaar mag mee. We verzamelen om 18.30 uur bij het KC van Hagestein. De kosten zijn € 5,- pp.  Geef je op met chauffeur voor 3 okt. bij Annek.de.leeuw@gmail.com of via 06 50991160. We hopen jullie allemaal te zien!
Informatieboekje:  Begin oktober willen we weer een informatieboekje laten uitkomen. U en jullie hebben de gelegenheid om tot en met zaterdag 29 september kopie aan te leveren. Graag via het e-mailadres: vinkgans@kpnplanet.nl of op Dorpsweg 42. Wij verzoeken u om op tijd in te leveren daar anders onze planning in de knoop komt. Bij voorbaat hartelijk dank.          De redactie.
Gelegenheidskoor in Zijderveld:  Opnieuw wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een gelegenheidskoor om samen rond de Kerstdagen te zingen van de geboorte van onze Heere en Heiland. Het plaatselijke koor " Laudate Dominum " stelt u daarvoor in de gelegenheid.   Bijzonder zal het zijn als we weer een aantal zangers voor die gelegenheid mogen verwelkomen. Doet u / jij weer mee? Dirigent en bestuur hebben besloten om wat eerder te beginnen met het repeteren, n.l. op D.V. maandag 15 oktober a.s. We oefenen dan  9 á 10 keer, iedere maandagavond van 20.15 uur tot 22.00 uur in De Krooshof. De generale repetitie is dan op maandag 17 december en de uitvoering in de kerk is op zaterdag 22 december.  De Chr. Gem. Zangver. " Laudate Dominum " te Zijderveld.
Secr. Evert Vink. Tel. 0345-642152.
Mutaties:  Vertrokken van Dorpsweg 12 naar Vianen: E.A. Middelkoop. op verzoek uitgeschreven uit de PKN: J.A. Ten Brinke, Zijderveldselaan 34.
Verantwoording: Bij het bezorgen van Lichtspoor door Teuni van der Gun € 9,= ontvangen.
Agenda in het kort:
Zondag 30 sept.                     Jeugd Vereniging
Maandag 1 okt.                      Catechisaties
Woensdag 3 okt.                    Bijbelkring
Zaterdag 6 okt.                       Collectebonnen
Zaterdag 6 okt.                       OJW
Tenslotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-03-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-03-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-03-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-03-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 24-03-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-04-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.