PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 28 - 29 WEEK 28 - 29
Zondag 15 juli
9.30 u.:          ds. H.J.P. de Pater             Nieuwegein
18.30 u.:        prop. J. Van Eijsden           Driebruggen
Zondag 22 juli
9.30 u.:          ds. G. Boer                           Rhenen
18.30 u.:        ds. J. Broekman                  Lopikerkapel
Zingen voor de dienst:  15 juli, vm. Ps. 135 : 1; nm. Ps. 135 : 3;
22 juli, vm. Ps. 136 : 1 en 2; nm. Ps. 136 : 25 en 26
Kinderoppas:  15 juli: Rianne de Leeuw; Richard Kool en Rico Lukassen.
22 juli: Anita Middelkoop; Tessa Lukassen en Marieke Kool.
Collecten:  De collecten zijn zondag 15 juli: de eerste voor de diaconie de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is een extra collecte voor de kerk, die eenmaal per jaar gehouden wordt om de minder collecten opbrengsten in de zomer te compenseren.  Zondag 22 juli zijn de collecten voor de diaconie en de kerk.
Bij de erediensten: Gelukkig mogen we ook in de vakantieperiode erediensten houden en worden er steeds weer voorgangers gevonden die deze diensten willen leiden. Ook al zullen we gemeenteleden missen die met vakantie zijn, voor hen die er wel zijn en zij die via de kerkradio meeluisteren gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg: Afgelopen week heeft Della Oskam – Kleinjan, Fazantenstraat 33 (4111LJ Zoelmond) een ingrijpende operatie ondergaan. Inmiddels is zij weer thuis uit het ziekenhuis. Mevr. G.M. den Hertog – Middelkoop, Zijderveldselaan 50 (4122 GR) is ook weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en moet verder thuis genezen. Laten we voor  hen bidden. Dit geldt ook voor hen die ziek zijn en hier niet genoemd zijn. Sla uw ogen op naar de bergen, vanwaar uw hulp komen zal.
Gebedskring:  Maandag 16 juli komt de Gebedskring bijeen om 20.30 u. in de consistorie.
Jubileum:  Donderdag 26 juli hopen Bertus en Jans van Nifterik - Ponsen  (Sidewendervelt 7, 4122GM) 55 jaar getrouwd te zijn. Een fijne dag van herdenken gewenst met kinderen en kleinkinderen. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 
Jarig:  Dinsdag 24 juli hoopt Trijnie van Dijk – Versluis (Kerkweg 22, 4122GC) jarig te zijn. Zij wordt dan 83 jaar. Een fijne dag gewenst en een goed nieuw levensjaar met allen die je lief en dierbaar zijn.
Kerkradio:  Dinsdag 17 juli is er weer een uitzending van de kerkradio. U kunt dan luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. De uitzending begint om 19.30 u.
Rommelmarkt:  De Rommelmarkt van zaterdag 7 juli heeft het bruto bedrag opgebracht van € 6500,=.  Alle vrijwilligers en allen die meegeholpen hebben om deze rommelmarkt een succes te laten zijn heel hartelijk bedankt.
Tentdienst:  Als koor hebben wij een uitnodiging gekregen om mee te werken aan de tentdienst op 26 augustus a.s.
Er is gevraagd of wij o.a. de samenzang willen ondersteunen.
Ook is er gelegenheid om als " Laudate Dominum " een tweetal liederen  te zingen.
Wij  geven daar onze medewerking aan en onze dirigent is erg enthousiast.
Als bestuur hebben we besloten om u in de gelegenheid te stellen om mee te zingen in het koor om de samenzang te ondersteunen. Wij zien het als een gelegenheidskoor.
Om de samenzang goed te laten verlopen en als u graag mee zingt dan hebben we een eenmalige repetitie op maandag 20 augustus a.s.  Aanvang 20.15 uur. Plaats: De Krooshof.
We stellen het op prijs als u zich van te voren  opgeeft, dan weten wij waar we aan toe zijn.                   Hartelijke groeten van Evert Vink
Secr. van de Chr. Gem. Zangver. " Laudate Dominum " te Zijderveld.
Tel. 0345-642152.
Vakantie:  Tijdens de vakantieperiode van ds. Verkuil kunnen u en jullie in voorkomende gevallen contact opnemen met de scriba of de wijkouderling.
Agenda in het kort:
Maandag 16 juli                   Gebedskring
Dinsdag 17 juli                     Kerkradio
Tenslotte:  Als we op vakantie gaan moet er veel worden meegenomen en ingepakt. Tijdens de vakantie willen we de gemakken van ons dagelijks leven graag bij ons hebben. Vergeet niet je bijbel in te pakken en bij de hand te hebben. De zorg die God aan ons verleent gaat ook door tijdens de vakantie. Wij zijn nog wel eens geneigd ons geloof ook vakantie te geven en er even niets mee te doen. Vergeet God niet tijdens de vakantie: Lees je Bijbel, bidt elke dag!
Voor hen die op vakantie gaan, maar ook voor hen die thuisblijven: Ga met God en Hij zal met je zijn.                                   Met een hartelijke groet:  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9:00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 30-11-2020 om 20:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.