PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 28 WEEK 28
Zondag 12 juli.              
9.30 u.            dhr. R.W, Baas                      Gouda
18.30 u.          ds. D. Verkuil                         Themadienst voor de jeugd met het thema: ‘Een onvergetelijke   ontmoeting.’
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 86 : 6; nm. Welkomstlied: Build Your kingdom here.  OTH 377
Kinderoppas: Amanda Kemkes en Lieke van Duuren
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: Zondag staan de deuren van Gods huis weer open. Zondagavond is een themadienst waar in ieder geval onze jeugd graag wordt gezien! Niet omdat zij belangrijker zijn dan u, maar wel omdat zij de jaren door altijd graag met elkaar in de kerk komen. Daar willen we ook in deze aparte tijd van kerk-zijn oog voor hebben. We lezen in deze dienst verder uit Openbaring 1:9-18. Thema van de dienst luidt: ‘Een onvergetelijke ontmoeting.’
Ziekte en zorg: Pim van Duuren, Grutto 45, (4231 EN, Meerkerk) is inmiddels weer thuis; wel zal hij nog af en toe naar het ziekenhuis moeten. We dragen ook Nelleke Sterk, Middelkoop 50 (4245 TV Leerbroek) op in uw voorbede. Mevr. P.H. Kemkes - de Vries, Kerkweg 6 (4122 GC) verblijft nu in Zorgspectrum de Geinsche hof
Vuurscheschans 75/77, Afd. revalidatie, kamer 34, 3432 TX Nieuwegein. U hoorde zondag ook over zorgen omtrent de gezondheid bij C.L. van Meeteren, Kerkweg 16 (4122GC). Vaak komen we in de psalmen de roep tot God tegen vanuit de diepte van het leven, zoals bijv. in psalm 70: ‘Maar ik ben ellendig en arm, o God, kom spoedig tot mij. U bent mijn Hulp en Bevrijder.’ Woorden om over te nemen, te bidden. Want onze God is niet veranderd.
Bevestiging ambtsdrager: Afgelopen zondag is Arie Donker, ’t Werfje 18 (4122 GT) bevestigd tot ouderling-kerkrentmeester. Dankbaarheid overheerst nu de kerkenraad weer voltallig is. We hoorden ook zijn persoonlijke woorden. Woorden van liefde tot Gods gemeente hier. Tegelijk ook een woord waarin een ieder wordt opgeroepen zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Want onder Gods zegen kunnen we alleen met elkaar Zijn gemeente vormen.
Groet: Met een hartelijke groet uit de pastorie, D. Verkuil

Kerkdiensten: Voor de diensten van zondag 12 juli worden de onderstaande gemeenteleden uitgenodigd:  Ochtenddienst: Kok t/m Lukassen
Avonddienst:  de  jongeren in leeftijd tussen 12 en 25 jaar oud.    Voor vragen kunt u contact opnemen met Marcel van Ballegooijen.   Tel. 0345-641641.   Zie verder de website.
De avonddienst van 12 juli zal een themadienst zijn met en voor onze jongeren.
Na afloop van de dienst is er voor de jongen gelegenheid elkaar te ontmoeten in de tuin van de pastorie onder het genot van een hapje en een drankje.  Voor kerkradioluisteraars die geen beschikking hebben over internet is het mogelijk om een liturgie van deze dienst te ontvangen. U kunt hiervoor contact opnemen met Karin Blomsma: telefoon 0345 – 642115 of app/SMS: 06 – 33801254.  Zie voor verdere informatie de website.
Gebedskring: Maandag 13 juli komt de Gebedskring bijeen om 20.00 u. in het Kerkelijk Centrum. Heel belangrijk samen te bidden voor de noden in de gemeente en wereldwijd, zeker gezien de tijd waarin wij leven.
Oppas: Met ingang van zondag 5 juli kan er op verzoek weer gebruik gemaakt worden van de crèche.  Het is echter wel noodzakelijk dat u zich hiervoor aanmeldt via oppas@hervormdzijderveld.nl indien u hier gebruik van wilt maken.  Aanmelden kan tot zaterdag 12.00 uur. Zonder aanmelding zal er dus geen crèche zijn.
VBW: Dit jaar zal er geen Vakantie Bijbel Week worden georganiseerd voor de kinderen en jongeren in ons dorp. Dat is echt jammer. Daarom is er afgelopen week een attentie gebracht bij deze groep in ons dorp. Wilt u bidden, dat deze attentie tot Zegen mag werken in hun harten en die van hun families. Hartelijke groeten, Team VBW Zijderveld. Verantwoording: De Diaconie collecte in de maand juni zijn inclusief de collecte voor de Hoop totaal  € 936,01.  Via de bank en in de kerk is in de maand juni 2020 voor het werk van de kerkrentmeesters  € 1512,70 binnengekomen. Via Givt is netto een bedrag ontvangen van € 90,58. Totaal netto voor de kerkrentmeesters is dus in de maand juni € 1603,28 ontvangen. In dit bedrag is ook de uitgangscollecte van zondag 7 juni en de extra collecte van 21 juni inbegrepen. Hartelijk dank voor al uw bijdragen.
Zaaierberichten: De volgende Zaaier is voor twee weken. De kopij voor de Zaaier graag inleveren t/m maandag 13 juli 20.00 u. Ook de volgende twee Zaaiers zijn voor twee weken.
Agenda in het kort:
Maandag        13 juli               Gebedskring
Tenslotte:   Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Gebedskring, afgelast i.v.m. Corona
datum en tijdstip 18-01-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 20-01-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.