PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 27 WEEK 27
Zondag 5 juli.              
9.30 u.            ds. L. van Wingerden             `s Hertogenbosch
18.30 u.          ds. D. Verkuil
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 85 : 1; nm. Ps. 85 : 4.
Kinderoppas: Janine Bruijnes en Lindi Sterk.
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse uitganscollecte.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Ziekte en zorg: Pim van Duuren, Grutto 45, (4231 EN, Meerkerk) verblijft na een operatie in het UMC te Utrecht. Met hem zijn we dankbaar voor het verloop ervan. Laten we die dank bij onze God brengen; Hij zij je zeer nabij naar lichaam en ziel.
Nelleke Sterk, Middelkoop 50 (4245 TV Leerbroek) is inmiddels ook geopereerd en hoopt deze week weer thuis te komen. Mevr. P.H. Kemkes - de Vries, Kerkweg 6 (4122 GC) is opgenomen in het St. Anthoniusziekenhuis. Dit heeft ook gevolgen voor de thuissituatie: haar man, H.J. Kemkes, is deze week verhuisd naar verpleeghuis Waerthove te Sliedrecht. Zo zijn er opeens grote veranderingen en zorgen voor Teus en alle gezinsleden. Laat steeds het vertrouwen gevoed worden dat de Heere jullie nabij is op deze weg . Bidt voor deze gemeenteleden en hun gezinnen.
Huwelijk: Op D.V. 10 juli geven Maarten Sterk en Mathilde de Leeuw elkaar het ja-woord. Dit gebeurt in Mastenbroek, waar daarna in de Hervormde Kerk aldaar de huwelijksdienst zal plaatsvinden. In 1 Johannes 4:19 staat ‘Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft liefgehad.’ Rijk ben je wanneer je Zijn liefde mag kennen en daaruit mag leven, ook in het huwelijk. Ontvang een mooie dag, die in aangepaste vorm plaats zal vinden.
Groet: Een ieder die heeft meegeleefd met mijn verjaardag vorige week woensdag, hartelijk dank daarvoor! Dat doet goed. Met een hartelijke groet aan een ieder van u en jou, Ds. Verkuil.

Jarig: Zondag 5 juli hoopt mevr. W.G. Leuvenink – Maris (Bickelenberg 22, 4122 GW) haar 82e verjaardag te gedenken. Gefeliciteerd met deze dag. Een goed nieuw levensjaar gewenst onder de beschermende handen van onze Hemelse Vader en met allen die in liefde rondom je heen staan.
Geboorte: Arjan en Amanda Kemkes (Krooshofstr. 32, 4122GL) zijn woensdag 24 juni de trotse ouders geworden van hun dochter Zoë. Geweldig om uit Gods hand een dochter en zusje te mogen ontvangen. Dankt Hem en bid om wijsheid en kracht in de opvoeding voor Thijme en Zoë. Een belangrijke taak als ouders om jullie kinderen de weg te wijzen naar Christus, die zelf gezegd heeft: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet.
Kerkradio: Dinsdag 7 juli is er een uitzending van de kerkradio. De meditatie wordt die avond verzorgt door oud. Bart de Jong. De uitzending begint om 19.30 u.
Kerkdiensten: Voor de diensten van zondag 5 juli worden de onderstaande gemeenteleden uitgenodigd:  Ochtenddienst: A t/m Eck.  Avonddienst: Gans t/m Koed
In de avonddienst vindt tevens de bevestiging plaats van Arie Donker als ouderling-kerkrentmeester. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marcel van Ballegooijen.   Tel. 0345-641641.   Zie verder de website.
Dienst voor de jeugd:   Als kerkenraad merken we dat onze jeugd de onderlinge ontmoetingen erg mist.  Op zondagavond 12 juli zal er daarom een dienst zijn voor de jongeren tussen 12 en 25 jaar oud. Deze dienst zal worden geleid door ds. Verkuil en wat betref opzet, lijken op de bekende themadiensten.
De jongeren kunnen zich per mail of telefonisch opgeven tot vrijdag 10 juli 12.00 uur. Omdat de coronamaatregelen nog van toepassing zijn, zijn we gebonden aan een maximum aantal bezoekers. Meldt je daarom op tijd aan!  Opgeven kan bij Marcel en Davina van Ballegooijen tel. 0345-641641 of per mail ballegooijen21@ziggo.nl. Let op, de dienst is alleen toegankelijk voor  de genoemde leeftijdsgroep.
We zien uit naar een gezegende dienst met en voor onze jeugd.
Oppas: Met ingang van komende zondag kan er op verzoek weer gebruik gemaakt worden van de crèche.  Het is echter wel noodzakelijk dat u zich hiervoor aanmeldt via oppas@hervormdzijderveld.nl indien u hier gebruik van wilt maken.  Aanmelden kan tot zaterdag 12.00 uur. Zonder aanmelding zal er dus geen crèche zijn.
Verkoop collectebonnen: Nu de kerkdiensten weer worden bezocht, wordt ook de verkoop van de collectebonnen weer gestart.  De collectebonnen zijn op de eerste maandagavond van de maand af te halen aan de Zijderveldselaan 40.  Dat kan gezien de huidige corona-situatie alleen nadat ze vooraf zijn besteld via kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl of via 06-36577511 én vooraf betaald zijn op rekeningnummer NL08 RABO 0335 3072 80.                 De eerste verkoop is op maandag 6 juli 2020 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Verantwoording: Via de bank is een gift van € 500,00 ontvangen  voor de beeld en geluidsinstallatie in de kerk. Heel hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Maandag        6 juli                 Collectebonnen
Dinsdag          7 juli                 Kerkradio       
Tenslotte:   Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 07-12-2020 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 27-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.