Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 26 WEEK 26
Zondag 4 juli
9.30 u.            prop. J. Speksnijder              Gouda
18.30 u.          prop. D.A. Burggraaf             Arkel
Zingen voor de dienst:  vm. Ps. 146 : 1;  nm.  Ps. 146 : 8
Kinderoppas: Annika Maaijen; Judith van der Lee en Desiree Kool.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk. Derde collecte is de maandelijkse Uitgangscollecte.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de erediensten:  Zondag mocht het weer een bijzondere dag zijn. We konden als gemeente weer samen zingen. Het was een belevenis. Gods woord mocht voluit klinken en na een jaar stil geluisterd te hebben in de kerk, terwijl de psalmen en liederen door een paar zangers gezongen werden of via de geluidsinstallatie afgespeeld zijn, konden we als gemeente de lofzang weer aanheffen en God alle eer geven die Hem toekomt. Laten we bidden en hopen dat deze versoepeling niet terug gedraaid zal worden en dat t.z.t. de kerkgang zonder opgave weer mag plaatsvinden.
Prijs den Heer met blijde galmen; gij, mijn ziel, hebt rijke stof. `k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan Zijn lof; `k Zal, zolang ik `t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied.
Ook voor zondag weer gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg: We leven mee met allen die met ziekte en zorgen te maken hebben. Vaak wordt het in stilte beleeft en ervaren en weten we niet wie het zijn. Laten we als gemeente elkaar opdragen in het gebed; op deze wijze om elkaar heen staan en de noden bij God te brengen. We danken met Janny van Hemert – den Hartog (Dorpsweg 51b, 4122GE) die na een periode van revalidatie weer op haar vertrouwde stekje mocht terug keren.
Jarig: Maandag 5 juli hoopt Willemien Leuvenink – Maris ( Bickelenberg 22, 4122GW) haar 83e verjaardag te vieren. Gefeliciteerd met deze dagen ook allen die je lief en dierbaar zijn.
Oudere gemeenteleden die elders wonen of verblijven: In Zorgcentrum "Huis ter Leede":  Mevr. T.  Oskam – Klijn,  Eiland 1, 4143 EN  Leerdam,  kamer 309 bakboord.
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber,  Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:    Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,
Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam. Ook de ouderen binnen de gemeente grenzen mogen we niet vergeten.  Een kaartje of teken van meeleven is altijd welkom.
Collectebonnen: De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 5 juli tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.
Kerkradio: Dinsdag 6 juli kunnen u en jullie weer luisteren naar een uitzending van de Kerkradio. De uitzending begint om 19.30 u. De meditatie wordt die avond verzorgt door oud. Marcel van Ballegooijen.  Een goed luistermoment gewenst.
Inzage jaarrekening diaconie: De jaarrekening 2020 van de diaconie ligt tot 9 juli ter inzage bij Jaap Blokland. Graag van te voren even bellen naar tel. 611385261 om een afspraak te maken.
Kerkdiensten:  i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. blijft `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten mogen alle psalmen en liederen weer worden meegezongen.
Verantwoording: De Diaconiecollecte over de maand juni heeft in totaal € 935,90 opgebracht.  Hartelijk dank voor de collecten.
Agenda in het kort:
Maandag        5 juli                 Collectebonnen
Dinsdag          6 juli                 Kerkradio
Tenslotte:    Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Jeugdvereniging Daniël
datum en tijdstip 10-12-2023 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 10-12-2023 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 11-12-2023 om 20.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 12-12-2023 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 12-12-2023 om 20:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 13-12-2023 om 10.00 u.
meer details

Meisjesclub 'Het Mosterdzaadje'
datum en tijdstip 13-12-2023 om 18.30
meer details

Creche
datum en tijdstip 17-12-2023 om 9:00
meer details

Ouderenmiddag
datum en tijdstip 19-12-2023 om
meer details

Meisjesclub 'Het Mosterdzaadje'
datum en tijdstip 20-12-2023 om 18.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.