Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 25 WEEK 25
Zondag 27 juni
9.30 u.            prop. P. van der Schee         Hoevelaken
18.30 u.          ds. M. Dubbeldam                 Giessenburg
Zingen voor de dienst:  vm. Ps. 145 : 1 en 2;  nm.  Ps. 145 : 6 en 7
Kinderoppas: Amanda Kemkes en Tirza van de Kraats.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk. Derde collecte is de extra collecte voor de kerk.

Maandag 28 juni                 
15.00 u.          ds. J. de Jong                        Nijkerk
Huwelijksdienst Marco van der Lee en Laura Meerkerk.
De huwelijksdienst wordt in besloten kring gehouden.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de erediensten:  Zondag mochten we het avondmaal vieren. Een bijzonder moment binnen een kerkelijke gemeenschap. Een aparte saamhorigheid die dan gevoeld wordt. Ook in Ruth 2 : 14 hebben we er van gelezen en gehoord. Als het etenstijd is zegt Boaz tegen Ruth: Kom er hier bij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo mocht ook voor ons de nodiging uitgaan en mochten we deelnemen aan Zijn maaltijd.
Voor zondag weer gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg: We leven mee met Dirk en Nelleke Sterk en hun gezin en condoleren hen met het overlijden van de vader van Dirk. We denken aan allen die met moeite en zorgen te maken hebben. Laten we als gemeente voor elkaar bidden; onze ogen op heffen naar de bergen, vanwaar onze hulp komen zal.
Jarig: Zaterdag 3 juli hoopt C.G. van Vuren – van Meeteren (Kerkweg 41a, 4121 KR  Everdingen) 79 jaar te worden. Gefeliciteerd met deze dag. Een fijne dag gewenst met allen die in liefde rondom je heen staan.
Jubileum: Vrijdag 2 juli zullen Aad en Corrie van Zanten – Sleeuwenhoek (Zijderveldselaan 1, 4122 GN) 50 jaar getrouwd zijn. Een hele lange periode dat God jullie voor elkaar en voor jullie kinderen gespaard heeft. Weest Hem daar dankbaar voor en prijst Hem met het lied: Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat U heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt Uw heil'ge naam.
Consulent: Onze huidige consulent, ds. E. van der Poel, neemt binnenkort afscheid van de Herv. Gem. van Schoonrewoerd en daarmee vervalt het consulentschap voor de Herv. Gem. van Zijderveld. Vanaf deze plaats bedanken we ds. van der Poel voor zijn werk en inzet aan onze gemeente en wensen hem Gods zegen toe in zijn nieuwe gemeente Meerkerk.
Ds. J. de Jong uit Nijkerk is bereid gevonden het consulentschap in Zijderveld voor zijn rekening te nemen. Ds. de Jong is inmiddels geen onbekende in Zijderveld. We hopen en bidden dat hij dit werk met vreugde ter hand mag nemen en wensen hem een goede tijd in Zijderveld.
Kerkdiensten:  i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. blijft `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten zal met 4-6 zangers incl. kerkenraad en predikant worden gezongen. De laatste psalm of lied, voor de zegen, kan door iedereen, op praatniveau, worden meegezongen.
Verantwoording: Tijdens bezoek heeft ds. J.de Jong een gift van € 50,00 ontvangen voor de kerk. Heel hartelijk dank.
Tenslotte:    Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 25-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.