PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 25 WEEK 25

Zondag 24 juni
9.30 u.:          ds. D. Verkuil      Themadienst
18.30 u.:        ds. G. van Goch    Scherpenzeel
Zingen voor de dienst:  24 juni, vm. Themalied; nm. Ps. 132 : 5
Kinderoppas:  24 juni: Caroline de Wildt; Janine Bruijnes en Marlinde van Eck.
Collecten:  De collecten zijn zondag 24 juni: de eerste voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk.
Bij de erediensten: Zondagmorgen hopen we elkaar weer te ontmoeten rondom Gods Woord in de kerk. Deze morgen is er een themadienst. Samen met jongeren uit de gemeente hebben we nagedacht over een thema. Het is geworden: ‘Waar draait het om?’ Regels zijn nodig, maar ze moeten niet belemmerend worden als het gaat om de inhoud; het geloof kent een buitenkant, maar wanneer verdringt die de binnenkant? Kortom, waar draait het nu om in het geloof? Laten we er weer naar uitzien om met elkaar onze God te dienen. Hij wordt er door geëerd en wij als mensen komen in dit eren tot onze bestemming!
Koffiedrinken na de dienst: Deze zondagmorgen hopen we elkaar ook te ontmoeten na de dienst in het K.C. Om op ontspannen wijze onder het genot van een kop koffie, thee of fris met elkaar op te trekken als Zijn gezin.
Ziekte en zorg: Voor Della Oskam – Kleinjan, Fazantenstraat 33 (4111LJ Zoelmond) zitten de kuren er inmiddels op. Nu is het wachten op de operatieve ingreep als volgende stap. Omring haar met uw gebeden op deze ingrijpende weg. Zoals u hoorde is dhr. Gerrit van Bruggen, Schoolstraat 4 (4122 GA) inmiddels geholpen. We wensen hem ook beterschap toe. Dankbaarheid is er bij Martina Dul, Sidewende 10 (4122 GX) omdat zij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. 
Laat het mogen zijn zoals we afgelopen zondag hoorden, namelijk dat we ons op de wegen die we hebben te gaan, ons niettemin gezegende mensen weten. Zijn zegen lezen we niet af uit de omstandigheden maar die mag in geloof ontvangen worden. Geloof in de Heere Jezus en weet u geborgen in Gods Vaderhanden.
Tenslotte: Gefeliciteerd als je je diploma al wist te behalen! Veel sterkte wanneer je daar nog meer moeite voor moet/mag doen. Het ga u allen goed. Met een hartelijke groet uit de pastorie, D. Verkuil
 
Jubileum:  Woensdag 27 juni hopen Jan en Maaike van Zuilen (Krooshofstr. 8, 4122GL  Zijderveld) de dag te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, laten we op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Ps. 118 : 24.
Jarig:  Dinsdag 25 juni hoopt Gerard Moorelisse (Dorpsweg 48, 4122 GH) zijn geboortedag te gedenken. Hij hoopt dan 85 jaar te worden. We wensen je Gods nabijheid toe in dit nieuwe levensjaar.
ZAJW:  Zaterdagavond 23 juni hopen wij weer een ZAJW-avond te organiseren. Dit zal een barbecue zijn en zal plaats vinden aan Diefdijk 23 te Everdingen (fam. van der Lee).We beginnen om 7 uur en de kosten zijn €5,-.  Je kunt je opgeven via zajw@live.nl of bij Job van Lagen 06-48108067.  Doe dit uiterlijk maandag 18 juni. Tot dan!!
Rommelmarkt:  Zaterdag 7 juli a.s. houden wij onze jaarlijkse rommelmarkt. Van 9.00 tot 13.00 uur bent u van harte welkom om spullen te kopen of wat lekkers te eten en te drinken. De opbrengst is bestemd voor de plaatselijke Hervormde Gemeente en haar activiteiten. Wij hopen u daar te zien.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen verkopen. Vind jij dit leuk, neem dan contact op met Anja Kok 0345-643242. Stichting Rommelmarkt Zijderveld.
VBW:  Wie wil ons helpen?  We hebben nodig:
* chauffeurs die dinsdagmiddag  21 augustus willen rijden naar en van ’Buitenwereld’ in Houten.
* pannenkoekenbakkers die woensdag 22 augustus pannenkoeken willen bakken.
* een opruimploeg, die woensdagmiddag 22 augustus na 13 uur wil helpen alle spullen terug te brengen naar het KC.
* een opruimploeg, die na het woensdagavondprogramma wil helpen de zaal leeg te maken.
Helpt u mee? Geef u op bij Janny van Duuren, w.vanduuren@kpnplanet.nl  of bel 06-36577511 of Marieke Kemkes, mkemkes@casema.nl of bel 06-12563264.
Getuigenis: Wat is het goed om elkaar te ondersteunen in de weg van het geloof. En ook, wat hebben we het nodig. Het doorgeven aan elkaar van wat een Bijbelgedeelte, een tekst, een psalm, lied, of gedicht voor u of jou heeft betekend is van waarde om dat te delen.
Het gaat daarin om de eer van onze God en het opbouwen van geloof in de gemeente, geleid door het werk van de Heilige Geest. Hiervoor wil de kerkenraad ruimte geven in de themadiensten. Mocht u, jij, dit willen doen, neem eens contact op met de commissie die de themadiensten voorbereidt (bijv. met Karin Blomsma, tel. 642115) of met ouderling Jaco Meerkerk, tel. 502125.  Praktische invulling: Lees het Bijbelgedeelte of de tekst, de psalm, het lied of het gedicht en zeg met je eigen woorden wat het voor je heeft betekend. De  kerkenraad
Verantwoording:
Door ds. Verkuil ontvangen tijdens bezoek: € 20,= voor de kerk.
Voor deze gaven heel hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Zaterdag 23 juni:                 ZAJW
Zaterdag 7 juli                      Rommelmarkt
Tenslotte:  Met een hartelijke groet:  Aart Bronkhorst
 
 
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-02-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-02-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.