Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
Week 24 Week 24
Zondag 20 juni
9.30 u.            ds. J.M. van Wijk                   Sliedrecht     Viering Heilig Avondmaal
18.30 u.          ds. W.A. van de Born            Hei- en Boeicop        Viering en dankzegging
                                                                                                        Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst:  vm. Ps. 144 : 1;  nm.  Ps. 144 : 7
Kinderoppas: Denise Burggraaf en Janine Bruijnes.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk. Derde collecte, de Avondmaalscollecte, is bestemd voor Hulp Oost Europa.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de erediensten:  Zondag mag de viering en de dankzegging van het Heilig Avondmaal plaatsvinden.  Als wij in ons hart ten volle  vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus door de Vader in deze wereld is gezonden; ons vlees en bloed heeft aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van Zijn menswording tot aan het einde van Zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen en dat Hij alle gehoorzaamheid aan Gods wet en alle gerechtigheid voor ons heeft vervuld, dan worden we uitgenodigd aan Zijn tafel; Zijn lichaam (brood) en Zijn bloed (wijn) tot ons te nemen en in alle dankbaarheid Zijn dood te verkondigen totdat Hij wederkomt. Gezegende Avondmaalszondag gewenst.
Viering Heilig Avondmaal: In verband met de coronamaatregelen zal het Heilig Avondmaal op D.V. 20 juni in aangepaste vorm worden gevierd. Gemeenteleden die het Heilig Avondmaal willen vieren, zullen dat doen vanuit de bank waarin zij op dat moment zitten. Het zal dus als het ware 1 tafel zijn. Het brood en de wijn zullen in de banken klaar staan.
In verband met het maximaal toelaatbare aantal gemeenteleden zal in de avonddienst nogmaals het Heilig Avondmaal gevierd worden en zal er dus een voortzetting en dankzeggingsdienst zijn.
Ziekte en zorg: We leven mee met Ria Bonouvrië – de Leeuw, ( Dorpsweg 14, 4122 GG), afgelopen week is zij opgenomen geweest in het ziekenhuis, inmiddels mocht zij het ziekenhuis weer verlaten. Ook Gerus Sleeuwenhoek, (Sidewendervelt 13, 4122 GM) mocht na een geslaagde medische ingreep het ziekenhuis weer verlaten. We denken aan allen die met moeite, zorgen en verdriet te maken hebben. Vaak weten we als omstanders niet van de zorgen die er spelen; God weet alle dingen. Ga met al uw zorgen naar Hem en vraag Hem wat u nodig hebt en dankt Hem in al uw gebeden.
Jarig: Vrijdag 25 juni hoopt dhr. G.M. Moorelisse, (Dorpsweg 48, 4122 GH) de leeftijd van 88 jaar te bereiken. Gefeliciteerd met deze dag en ook allen die in liefde rondom je heen staan.
Gebedskring: Maandag 21 juni komt om 20.00 u. de Gebedskring bijeen in het K.C. om samen te danken voor al het goede dat ontvangen mag worden en te bidden voor de noden van personen, voor de gemeente en de noden wereldwijd.
Kerkradio: Dinsdag 22 juni zal er om 19.30 u. een uitzending zijn van de Kerkradio. U en jullie kunnen dan luisteren naar psalmen en geestelijke liederen.
Huwelijk: Wij gaan trouwen, maken Marco van der Lee en Laura Meerkerk bekend. Zij geven elkaar het jawoord op maandag 28 juni in het gemeentehuis van Vianen. Gods zegen over hun huwelijk vragen zij in een dienst in de Hervormde kerk van Zijderveld. De dienst van de huwelijksbevestiging begint om 15.00 u. en zal worden geleid door ds. J. de Jong uit Nijkerk.
Een fijne huwelijksdag gewenst, maar bovenal een gezegend huwelijksleven in afhankelijkheid van jullie Hemelse Vader.
Marco en Laura gaan wonen Kerkweg 26,  4122 GB Zijderveld.

Bezorging Zaaier: Na ongeveer 15 jaar heeft de familie Bruijnes aangegeven te gaan stoppen met het bezorgen van de Zaaier in Zijderveld. Bedankt voor jullie inzet.
We zijn daarom op zoek naar een nieuwe bezorger voor Zijderveld. Mocht u of jij daar belangstelling voor hebben, dan kan daarover contact opgenomen worden via kerkvoogdij@hervormdzijderveld.nl of telefonisch met één van de kerkrentmeesters.
Bij meerdere geschikte kandidaten zullen wel loten wie het mag gaan doen.
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. blijft `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten zal met 4-6 zangers incl. kerkenraad en predikant worden gezongen. De laatste psalm of lied, voor de zegen, kan door iedereen, op praatniveau, worden meegezongen.
Agenda in het kort:
Maandag        21 juni             Gebedskring
Dinsdag          22 juni             Kerkradio       
Tenslotte:    Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 30-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.