PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 24 WEEK 24
Zondag 16 juni.                        
9.30 u.            ds. D. Verkuil                 Voorbereiding Heilig Avondmaal      18.30 u.         dr. H.A. Post                   Veenendaal
Zingen voor de dienst: vm. 28 : 6; nm. Ps. 28 : 5
Kinderoppas:  Amanda Kemkes; Jolijn Meerkerk en Jasper de Leeuw.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie; de tweede collecte is voor de kerk.
Bij de erediensten: We lezen rondom de Avondmaalsdiensten uit Filippenzen 2: 1-11. Tijdens de voorbereiding richten we ons op de 1e vijf verzen. Daarin stuiten we op Paulus’ oproep eensgezind te zijn. Denk hier al eens over na: wat is eensgezindheid in de gemeente? We leren onder andere uit dit gedeelte dat deze eensgezindheid helemaal is verbonden met wie Christus Jezus (v.5) voor ons is. Zo mag de viering van het Avondmaal ook een middel zijn tot verdieping en bevestiging van de eenheid in de gemeente. Dit aspect van de viering klinkt door in het formulier wanneer we deze zinsnede horen: ‘…door broederlijke liefde samen een lichaam vormen…’
Ziekte en zorg: Dhr. G.J. van Dijk, Kerkweg 22 (4122 GC) is inmiddels geopereerd en moet nu verder herstellen. Laten we biddend om hem en zijn vrouw heen staan in deze tijd. Een ieder die met ziekte en zorg te maken heeft, denk aan wat staat in Filippenzen 4 namelijk om onze verlangens ook door smeken bekend te laten worden bij God (Fil. 4:6).
Groet: Met een hartelijke groet aan een ieder van u en jou, ds. Verkuil 

Gebedskring:  Maandag 17 juni komt de Gebedskring bijeen om 20.30 u. in de consistorie.
Nacht van Gebed:  Vrijdag 21 juni vindt de nacht van gebed plaats in het Hervormd Centrum in Everdingen.   Aanvang 20.00 uur tot ongeveer 2.00 uur.
Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Heere Jezus.
Zij vragen dringend om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland.  In samenwerking met de Hervormde gemeente Hagestein, Hoef en Haag; Everdingen en Zijderveld geven we hier ook dit jaar invulling aan.
Om 20.45 uur tot 21.30 uur is er een spreekster van Open Doors. Schuift u gerust een gedeelte van deze avond/nacht aan.
ZAJW:  Het ZAJW organiseert in Juni weer een leuke avond met elkaar. Noteer alvast zaterdag 15 Juni in je agenda. We hopen dan met elkaar te gaan kanoën.  Geef je dus snel op in verband met reserveren!  Aanmelden kan tot 8 juni bij Melanie Noteboom of via Zajw@live.nl    We verzamelen om 19.00 bij het Kerkelijk Centrum in Zijderveld.
Verantwoording: Bij het bezorgen van Lichtspoor is door Liesbeth Verhoeven € 20,= ontvangen.  De GZB-pinksterzendingscollecte van 9 juni 2019 heeft € 420,00 opgeleverd.           Hiervoor hartelijk dank
 
Agenda in het kort:
Zaterdag         15 juni                         ZAJW
Maandag        17 juni                         Gebedskring
Vrijdag            21 juni                         Nacht van Gebed
Tenslotte:   Tijdens Pinksteren hebben wij aan tafel Handelingen 2 gelezen. Wat ons op dat moment opviel, het heeft trouwens altijd al in de Bijbel gestaan, maar nu viel het ons op, dat ze eensgezind bijeen waren. In vers 1 en in vers 46.  We hebben er over nagedacht hoe bijzonder dat geweest moet zijn. Eensgezind bijeen. Zonder strubbelingen, zonder wanklank, samen gemeente zijn, gericht op het heil dat Christus ons belooft heeft. Toen ik dinsdag het stukje “bij de erediensten” van de dominee binnen kreeg, kwam bij mij de eensgezindheid van Handelingen 2 in gedachte. Ook de preken van 1e Pinksterdag over de uitstorting van de Heilige Geest.  De Geest laat er geen gras over groeien. Dat we dat eensgezind mogen ervaren.             Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 07-12-2020 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.