PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 22 WEEK 22
Zondag 31 mei.               1e Pinksterdag
9.30 u.            Ds. D. Verkuil                         Dienst via kerkradio
18.30 u.          Meditatie door oud. Jos Lam          Uitzending Kerkradio
Zingen voor de dienst:  vm.  Pinksterliederen.
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.  de derde collecte is de Pinksterzendingscollecte voor de GZB. Samen met kerken, wereldwijd, werkt de GZB aan het stichten en opbouwen van gemeenten.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de diensten:  Gedragen op arendsvleugels. In Exodus 19 : 4 lezen we hoe God het volk Israël op arendsvleugels  gedragen heeft naar de woestijn. In Openbaring 12 krijgt de vrouw twee vleugels van een grote arend, opdat zij naar de woestijn zou vliegen en veilig zou zijn. Ook wij mogen ons in deze moeilijke tijd gedragen en beschermd weten door de arendsvleugels van de Heere.
Ziekte en zorg:  Voor zover bekend liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. We denken aan de zieken thuis en aan allen die met verdriet, met verlies en zorgen te maken hebben. We bidden u Gods troost en nabijheid toe met enkele regels uit het lied Geest van hierboven: Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zegen voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze Koning zijn.
Jarig: Vrijdag 5 juni hoopt mevr. N. van Meeteren – de Vor ( Kerkweg 16, 4122 GC) jarig te zijn. Bij gezondheid mag zij dan 80 jaar worden. De leeftijd van de zeer sterken. Gefeliciteerd en een fijne dag gewenst met allen die in liefde rondom je heen staan. Dankt God met Filippenzen 4 : 6 en 7: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Ouderen die elders wonen: In Zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:                            Mevr. T.  Oskam – Klijn , Eiland 1, 4143 EN  Leerdam,   kamer 309 bakboord.
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber,   Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Dhr. J.H. Kemkes,  Lingesteynplantsoen 73, 4141 GJ  Leerdam.
Laten we ook de ouderen die thuis wonen niet vergeten. Ook zij zijn vaak aan huis gebonden en kunnen gemakkelijk vergeten worden. een telefoontje, een kaartje en niet te vergeten ons gebed hebben zij hard nodig.
Kerkenraad: De kerkenraad heeft Arie Donker ( `t Werfje 18) benoemd als ouderling-kerkrentmeester. We mogen in dankbaarheid vermelden dat hij deze benoeming heeft mogen aanvaarden, en dat hiermee de kerkenraad weer voltallig is.
Kerkdiensten na 1 juni: Vanaf D.V 1 juni mogen we als gemeente weer met 30 personen bij elkaar komen in de erediensten. Om zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid te geven aanwezig te zijn heeft de kerkenraad besloten gemeenteleden uit te nodigen op alfabetische volgorde aan de hand van de huidige lijst van ingeschreven gemeenteleden. In de Zaaier en op de website zal de uitnodiging staan voor telkens max. 24 gemeenteleden die op alfabetische volgorde van achternamen worden uitgenodigd. We willen u verzoeken uw eigen verantwoordelijkheid te nemen en niet buiten de alfabetische aangegeven volgorde alsnog te komen met een of meerdere personen. Het aantal mensen die in de kerk aanwezig mogen zijn wordt momenteel bepaald door onze overheid; wij als kerk willen daaraan gehoorzaam zijn. Als kerkenraad beseffen we dat dit een noodmaatregel is. We hopen dat u begrip hebt voor de situatie. Laten we als gemeente zo samen weer een begin maken om met vreugde en dankbaarheid naar Gods huis te gaan.
Als u vragen hebt over de uitnodigingen kunt u contact opnemen met Marcel en Davina van Ballegooijen, tel. 0345-641641.
Protocol kerkdiensten: Omdat we vanaf 1 juni 2020 weer kerkdiensten mogen gaan houden met een beperkt aantal kerkgangers is het goed om daarvoor een aantal praktische zaken nu alvast aan u te melden:  Bij de ingang staat desinfectiemiddel waarmee de handen moeten worden ingewreven.  Het protocol voor de kerkdienst ligt bij de ingang ter inzage, maar is ook ter inzage op de website.  Er is slechts een aantal banken beschikbaar om zo de 1,5 meter afstand te bewaren.  De 1,5 meter zal op meerdere plaatsen worden aangegeven en dient te worden aangehouden. Huisgenoten zitten bij elkaar. Niet-huisgenoten zitten minimaal 1,5 meter bij elkaar vandaan.  Het zingen in de dienst zal in aangepaste vorm plaatsvinden.  Collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden in collecteschalen.  Na afloop van de dienst maakt ieder zijn bank schoon met desinfectiedoekjes die klaar liggen in de kerk.
Informatie rondom Corona: De website van de kerk is uitgebreid met een kopje: Informatie rondom Corona. In de gele kolom links op de website kunt u dit kopje vinden. Alle informatie rondom Corona zal onder dit kopje worden weergegeven. Ook info over het kerkbezoek na 1 juni is onder dit kopje te vinden.
Nacht van het gebed: Vervolgde christenen vragen altijd om gebed. Om daaraan gehoor te geven organiseert Open Doors jaarlijks de Nacht van Gebed. Met opzet ’s nachts, als teken van verbondenheid, omdat veel vervolgde christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen.
Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats in de nacht van vrijdag 12 juni op zaterdag 13 juni.  De opzet is, mede door de beperkingen als gevolg van de coronacrisis, anders dan voorgaande jaren. Fysieke deelname aan gebed in (grote) groepen is vooralsnog niet reëel. Dit jaar kun je daarom thuis aan de Nacht van Gebed meedoen door het volgen van de livestream die op de site van Open Doors te vinden is.
Het programma:  De Nacht van Gebed vindt plaats van 21.00 tot 01.00 uur. Gedurende dit vier uur durende programma zal naast gebed ook ruimte voor overdenkingen en muziek zijn. Het programma bestaat uit 4 blokken van een uur; elk blok is verschillend van inhoud.
Als je een gebeds boekje wilt kun je deze via de website van open Doors aanvragen.
Rommelmarkt:  Zaterdag 4 juli zou de jaarlijkse rommelmarkt gehouden worden. U zult vast niet verbaasd zijn dat deze, vanwege de huidige omstandigheden, helaas niet door kan gaan. Vanwege de beperkte opslagruimte kunnen wij dit jaar geen spullen meer inzamelen.
Stichting Rommelmarkt Zijderveld
Tenslotte:  Corona maatregelen worden verruimd en we mogen weer uitzien naar kerkdiensten. Daar mogen we blij om zijn. Als kerken mogen we de ruimte die geboden wordt benutten. Gelijktijdig hebben we als kerken ook een voorbeeld functie en moeten we de regels in achtnemen. Laten we voorzichtig zijn en alert blijven dat het niet de kerken zijn die een 2e golf corona veroorzaken. En toch!  We mogen dit blij vooruitzicht dankbaar aanvaarden.                         Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 07-12-2020 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 27-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.