Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 22 WEEK 22
Zondag 6 juni
9.30 u.            ds. L. van Wingerden                        `s Hertogenbosch
18.30 u.          ds. J. de Jong                                    Nijkerk
Zingen voor de dienst:  vm. Ps. 142 : 1;  nm.  Ps. 142 : 2
Kinderoppas: Annemieke de Gans en Sophie van Eck
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse Uitgangscollecte.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Ziekte en zorg: 11 juni zal Gerus Sleeuwenhoek (Sidewendervelt 13) opgenomen worden in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Verwacht je hulp en bijstand van Boven.
Het is en blijft belangrijk dat we naar elkaar omzien. Dat we als gemeente voor elkaar bidden. Psalm 142 verwoord onze klachten heel treffend: `k Heb voor Zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend`, hebt Gij, o Heer, mijn pad gekend. Zo mogen we verzekerd zijn van Gods hulp en bijstand.
Kerkradio: Dinsdag 8 juni is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. De meditatie wordt die avond verzorgt door oud. Floor Kool.
Examens: De eerste vlaggen van geslaagde examenkandidaten zijn inmiddels gesignaleerd. Voor alle geslaagden geldt, van harte gefeliciteerd. Jullie mogen dankbaar en trots zijn op dit resultaat. Zeker gezien het lastige schooljaar door corona. Er zullen er ook zijn die niet geslaagd zijn. Jammer. Mogelijk komt er een herkansing om het resultaat te verbeteren. Succes gewenst met de herexamens.
Nacht van gebed: Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Heere Jezus. Zij vragen dringend om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. In samenwerking met de Hervormde gemeente van Hagestein, Hoef en Haag  ,Everdingen en Zijderveld geven we hier dit jaar invulling aan door op vrijdagavond 4 juni in het Kerkelijk Centrum “De oude School” in Zijderveld samen te bidden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 24 uur.
We werken met tijdsblokken van een uur  Het eerste blok van 20-21.00 zal  een spreekster van Open Doors verzorgen.U kunt er ook voor kiezen om een deel van de tijd mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed.
 Neem voor vragen contact op met: Bart de Jong, Zijderveld  06-11092835
 Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht
Ook tijdens de nacht van het gebed worden in het K.C. de coronamaatregelen in acht genomen.
Collectebonnen: De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 7 juni tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.

Ter inzage: De jaarrekening over het jaar 2020 betreft het kerkrentmeesterschap ligt ter inzage bij de kerkelijke ontvanger E. Vink vanaf woensdag 9 juni t/m vrijdag 11 juni 2021.    Adres: Dorpsweg 42 te Zijderveld.  Graag vooraf even bellen. (0345-642152)
ZAJW: Hoi allemaal, Op vrijdag 25 juni organiseert het ZAJW, na succes van de vorige keer, weer een online avond! Het thema van deze avond is "Ik hou van Holland". Opgeven kan door een berichtje te sturen naar zajw@live.nl of Melanie (06-22672622). Vermeld je telefoonnummer, mailadres en het adres waar je woont, zodat we een verrassing bij je langs kunnen brengen.
De avond vindt online plaats. Je krijgt van te voren een uitnodiging van Teams via de mail. Je kan vanaf 19:45 inloggen, we starten om 20:00. Wij hopen jullie allemaal te zien! Groetjes de ZAJW commissie. 
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. De kerkenraad biedt de mogelijkheid tijdens de morgendiensten ook gebruik te maken van het Kerkelijk Centrum. Hier kunnen ook 30 kerkgangers deelnemen aan de morgendienst. In het K.C. kan de dienst meebeleeft worden via beeld en geluid. Ook de avonddiensten zullen weer op de normale wijze plaatsvinden. Op deze wijze is er een ruime mogelijkheid samen naar de kerk te gaan en elkaar te ontmoeten. Ook in het K.C. worden de strikte coronamaatregelen gehanteerd.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten zal niet meer worden gezongen. Dit op advies van de hogere organen binnen de kerk. De psalmen en de liederen zullen als gemeentezang worden afgespeeld via de geluidsinstallatie.
Verantwoording:   De GZB-pinksterzendingscollecte van 23 mei heeft € 164,70 opgeleverd.  De opbrengst van de diaconiecollecten van de maand mei bedraagt  € 1042,35.
Ouderling B. de Jong heeft op bezoek € 50,00 en ds. J. de Jong heeft op bezoek een gift van € 50,00 en 2x een gift van € 20,00 ontvangen. Alle vier de giften zijn bestemd voor de kerk. Heel hartelijk dank voor deze collecten en giften.
 Agenda in het kort:
Vrijdag                         4/5 juni            Nacht van gebed
Dinsdag                      8 juni               Kerkradio
Woe t/m vrijdag          9/11 juni          Inzage jaarrekening
Tenslotte:          Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 30-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.