PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 21 WEEK 21
Hemelvaartsdag 21 mei
9.30 u.       Prop. J.G. Macdaniel       Nieuw Lekkerland        Dienst via kerkradio
Collecten:  De collecten zijn de eerste voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk

Zondag 24 mei.
9.30 u.            Ds. H. Roseboom                  Kesteren    Dienst via kerkradio
18.30 u.          Meditatie door ds. D. Verkuil          Uitzending Kerkradio
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 80 : 11
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.                                                                                                         Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de diensten: Als Jezus in Johannes 14 Zijn discipelen onderwijs geeft, belooft Hij een andere Trooster te sturen namelijk de Geest van de waarheid die tot in eeuwigheid bij ons zal blijven nadat Jezus opgenomen is in de hemel. In Handelingen 8 komen we de andere Trooster tegen in Samaria, waar mensen tot geloof komen en ze de Heilige Geest mogen ontvangen. Zo wordt het evangelie wereldwijd verbreid en mogen ook wij die andere Trooster ontmoeten, er van getuigen en er van zingen:
God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Hij kiest de zijnen uit,
Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet.
Laat van zijn woorden
Geen ter aarde vallen.
En 't werk der eeuwen,
Dat zijn Geest omspant,
Volvoert zijn hand.

Ziekte en zorg:  Pim van Duuren (Grutto 45, 4231 EN  Meerkerk) is na een geslaagde operatie weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Er zal nog wel een hele weg van revalidatie te gaan zijn in de hoop dat alles weer goed zal komen. Tini Bronkhorst (Zijderveldselaan 14, 4122 GP)is maandag begonnen aan een ECT behandeling in het Sint Antonius ziekenhuis te  Leidsche Rijn.  Het zijn dagbehandeling die 2x per week plaats vinden. (12 behandelingen). Deze behandelingen zijn ingezet om klachten rond haar gemoedstoestand te verbeteren.  We denken ook aan de zieken thuis en aan allen die met verdriet en verlies en zorgen te maken hebben. Vertrouw op God, Hij is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheid (Ps. 46 : 2)
Kerkradio: Dinsdag 26 mei is er weer een uitzending van de Kerkradio. Deze uitzending staat in het teken van psalmen en geestelijke liederen.
Kerkenraad: De kerkenraad heeft Arie Donker ( `t Werfje 18 4122GT) benoemd als ouderling-kerkrentmeester in de nog openstaande vacature. Hij heeft zijn benoeming nog in beraad.  Bij het verschijnen van deze Zaaier heeft hij zijn beslissing moeten nemen. We wensen hem Gods zegen in de afweging die hij moet maken.
Ondersteuning zingen in de dienst:  De kerkenraad heeft besloten om per dienst 1 gezin of maximaal 4 personen extra naar de kerkdienst te laten komen om de  zang tijdens de dienst meer volume te geven en te ondersteunen. 
Het gaat in eerste instantie alleen om de morgendienst. 
We voldoen dan aan de noodverordening van gemeente Vijfheerenlanden.  Kunt en wilt u hier uw steentje aan bijdragen.    Dan graag opgeven bij Geerdine Bok. 
Verantwoording: Het verjaardagsfonds over de maanden maart en april 2020  heeft het totaalbedrag van € 271,50 opgebracht. Specificatie: 1x € 2,00; 9x € 5,00; 11x € 10,00; 1x € 12,50; 2x € 16,00; 1x € 20,00 en 1x € 50,00. 
De opbrengst van de collecte van 10 mei 2020 voor “Noodhulp Corona”  heeft € 257,30 opgebracht.   De Diaconie heeft dit bedrag verhoogd tot €500,-     Voor al uw bijdragen hartelijk dank.
Tenslotte:   Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 30-11-2020 om 20:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.