Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 21 WEEK 21
Zondag 30 mei       
9.30 u.            ds. J. de Jong                                    Nijkerk
18.30 u.          prop. R.P. Hoogenboom                   Woerden
Zingen voor de dienst:  vm. Ps. 141 : 1;  nm.  Ps. 141 : 2
Kinderoppas: Marieke Kemkes en Jolijn Meerkerk
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Ziekte en zorg: We denken aan allen die met zorgen en verdriet te maken hebben. Laten we met en voor elkaar bidden. Ons oog gericht houden naar omhoog, vanwaar onze hulp komen zal.
Jarig: Zaterdag 5 juni hoopt Nel van Meeteren – de Vor (Kerkweg16, 4122 GC) 81 jaar te worden. Gefeliciteerd met deze dag. Een goede verjaardag gewenst met kinderen en kleinkinderen. Dankt God voor deze dag en: Loof den HEER, want Hij is goed: Looft Hem met een blij gemoed. Want Zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid. (Ps. 136)
Gemeenteleden die elders wonen of verblijven: 
In zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam: Mevr. T.  Oskam – Klijn,  Eiland 1, 4143 EN  Leerdam,   kamer 309 bakboord.
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,  Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam
In zorgcentrum “Beatrix” te Culemborg:      Mevr. J. van Hemert – den Hartog
Beatrixstraat 20, 4101 HK   Culemborg         Afd. revalidatie Kamer 2
Nacht van gebed: Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Heere Jezus. Zij vragen dringend om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. In samenwerking met de Hervormde gemeente van Hagestein, Hoef en Haag  ,Everdingen en Zijderveld geven we hier dit jaar invulling aan door op vrijdagavond 4 juni in het Kerkelijk Centrum “De oude School” in Zijderveld samen te bidden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 24 uur.
We werken met tijdsblokken van een uur  Het eerste blok van 20-21.00 zal  een spreekster van Open Doors verzorgen.U kunt er ook voor kiezen om een deel van de tijd mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed.
 Neem voor vragen contact op met: Bart de Jong, Zijderveld  06-11092835
 Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht
Ook tijdens de nacht van het gebed worden in het K.C. de coronamaatregelen in acht genomen.
Ter inzage: De jaarrekening over het jaar 2020 betreft het kerkrentmeesterschap ligt ter inzage bij de kerkelijke ontvanger E. Vink vanaf woensdag 9 juni t/m vrijdag 11 juni 2021.    Adres: Dorpsweg 42 te Zijderveld.  Graag vooraf even bellen. (0345-642152)
Kerkdiensten:  i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. De kerkenraad biedt de mogelijkheid tijdens de morgendiensten ook gebruik te maken van het Kerkelijk Centrum. Hier kunnen ook 30 kerkgangers deelnemen aan de morgendienst. In het K.C. kan de dienst meebeleeft worden via beeld en geluid. Ook de avonddiensten zullen weer op de normale wijze plaatsvinden. Op deze wijze is er een ruime mogelijkheid samen naar de kerk te gaan en elkaar te ontmoeten. Ook in het K.C. worden de strikte coronamaatregelen gehanteerd.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten zal niet meer worden gezongen. Dit op advies van de hogere organen binnen de kerk. De psalmen en de liederen zullen als gemeentezang worden afgespeeld via de geluidsinstallatie.
Verantwoording: Tijdens het bezorgen van Lichtspoor door Teunie van der Gun ontvangen € 15,-.   Hartelijk dank hiervoor.
Agenda in het kort:
Vrijdag                         4/5 juni            Nacht van gebed
Woe t/m vrijdag          9/11 juni          Inzage jaarrekening
Tenslotte:          Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.