PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 20 WEEK 20
Zondag 17 mei.
9.30 u.            Ds. L. van Wingerden            ‘s-Hertogenbosch    Dienst via kerkradio
18.30 u.          Meditatie door dhr. R. Verkaik          Uitzending Kerkradio
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 79 : 4
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie. deze collecte is bestemd voor M.A.F. Een christelijke organisatie, die vliegt voor leven in afgelegen gebieden in de wereld.
De tweede collecte is voor de kerk.                                                                                                         Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Hemelvaartsdag 21 mei
9.30 u.       Prop. J.G. Macdaniel       Nieuw Lekkerland        Dienst via kerkradio
Collecten:  De collecten zijn de eerste voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk

Bij de diensten: In Openbaring 12 : 7 en 8 hebben we gelezen van de oorlog in de hemel tussen Michaël en zijn engelen en de draak en zijn engelen. Gelukkig waren zij niet sterk genoeg en zijn uit de hemel verdreven en neergeworpen op de aarde. En wij merken dat; de aarde schudt op z`n grondvesten. Maar gelijktijdig met dit schudden horen we de voetstappen van de wederkomst. Laten we er alert op blijven dat de wederkomst aanstaande is en dat we bereid moeten zijn Christus te ontmoeten in de lichtstad met de paarlen poorten
Ziekte en zorg: In het UMC in Utrecht is Pim van Duuren (Grutto 45, 4231 EN  Meerkerk) opgenomen na een ernstig bedrijfsongeval. Aan beide voeten zwaargewond zal een lange weg van genezing en revalidatie nodig zijn. Een moeilijke en zware weg voor dit jonge gezin.
Ernstig ziek is mevr. M. Burggraaff – Middelkoop ( Gr. Huibertlaan 19, 4121 EN  Everdingen). Zij is na een val opgenomen geweest in het ziekenhuis en met vocht achter de longen is haar situatie zeer zorgelijk. We denken ook aan de zieken die thuis ziek zijn; aan gemeenteleden die met zorgen en verdriet te maken hebben. Zeker in deze moeilijke periode is het niet mogelijk elkaar te bezoeken. We kunnen wel voor elkaar bidden en op deze wijze rondom elkaar heen staan. In Ps. 38 ligt al mijn verlangen Heere voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen. Dan mogen we vertrouwen op God: Maar op U Heere hoop ik; U zult verhoren, Heere , mijn God! En bidden om Zijn hulp: Verlaat mij niet, Heere mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil.
Kerkenraad: De kerkenraad heeft Arie Donker ( `t Werfje 18 4122GT) benoemd als ouderling-kerkrentmeester in de nog openstaande vacature. Hij heeft zijn benoeming tot donderdag 21 mei in beraad. We wensen hem Gods zegen in de afweging die hij moet maken.
Ondersteuning zingen in de dienst:  De kerkenraad heeft besloten om per dienst 1 gezin of maximaal 4 personen extra naar de kerkdienst te laten komen om de  zang tijdens de dienst meer volume te geven en te ondersteunen. 
Het gaat in eerste instantie alleen om de morgendienst. 
We voldoen dan aan de noodverordening van gemeente Vijfheerenlanden.  Kunt en wilt u hier uw steentje aan bijdragen.    Dan graag opgeven bij Geerdine Bok. 
Ophalen oud ijzer: De eerstvolgende keer dat er huis aan huis oud ijzer zal worden opgehaald wordt verplaatst naar de maand september. Als de datum daarvoor bekend is zullen we dat aan u melden.
Tenslotte:  Een blij vooruitzicht: 1 juni mogen we weer met 30 mensen naar de kerk. een moment waar we met verlangen naar uitzien. Gelijktijdig ook een lastig moment. Wie mogen er wanneer naar de dienst komen. De kerkenraad beraad zich op dit moment hoe deze verruiming ingevuld kan worden. Ook de avonddiensten zullen weer normale diensten zijn. Mogelijk dat vanuit de kerkenraad een rooster gemaakt wordt wie welke diensten kan bezoeken. Hoe een en ander geregeld zal worden, zullen we t.z.t. horen. Met deze verruiming zullen we ons ook voorlopig aan moeten blijven passen. Het vooruitzicht weer naar de kerk te kunnen is zo wie zo verheugend.
Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!)
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.
Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-03-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-03-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-03-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-03-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 24-03-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-04-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.