Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 20 WEEK 20
Zondag 23 mei        1e Pinksterdag     
9.30 u.            ds. J. Prins                                         Veenendaal
18.30 u.          ds. I. Hoornaar                                   Ermelo
Zingen voor de dienst:  vm. Pinksterliederen;  nm.  Ps. 140 : 13
Kinderoppas: Renate Kok en Tessa Lukassen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor de G.Z.B.  De Pinksterzendingscollecte.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de erediensten: We mogen uitzien naar Pinksteren. Naar de belofte van de andere Trooster die Jezus belooft heeft. Als Jezus in Joh. 14 spreek over Zijn heengaan en ons een inkijkje geeft in de toekomst belooft Hij in vers 16 in Zijn plaats een andere Trooster te zenden: En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal U een andere Trooster geven, opdat Hij bij U blijft tot in Eeuwigheid. Met deze belofte mogen we uitzien naar een gezegende Pinksteren.
Ziekte en zorg: Deze week wordt Jannie van Hemert – den Hartog ( Dorpsweg 51b, 4122 GE) voor revalidatie overgeplaatst naar zorgcentrum “Beatrix “ in Culemborg, Beatrixstraat 20,  4101 HK Culemborg. Afd. revalidatie kamer 2. We denken ook aan de zieken thuis en aan allen die in stilte verdriet en zorgen hebben. Laten we als gemeente biddend om elkaar heen staan, zodat het ervaren mag worden dat de Trooster in ons midden is.
Jarig: Woensdag 26 mei hoopt Rob Verhoeven ( Hof van Batenstein 26, 4131 HD  Vianen) 78 jaar te worden. Gefeliciteerd met deze heugelijke dag. Ondanks alle maatregelen een goede en fijne dag gewenst met al je geliefden.
Kerkradio:  Dinsdag 25 mei kunnen u en jullie weer luisteren naar een uitzending van de Kerkradio. De uitzending begint om 19.30 u. en zal worden ingevuld met Psalmen en geestelijke liederen.
Kerkdiensten:  i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. De kerkenraad biedt de mogelijkheid tijdens de morgendiensten ook gebruik te maken van het Kerkelijk Centrum. Hier kunnen ook 30 kerkgangers deelnemen aan de morgendienst. In het K.C. kan de dienst meebeleeft worden via beeld en geluid. Ook de avonddiensten zullen weer op de normale wijze plaatsvinden. Op deze wijze is er een ruime mogelijkheid samen naar de kerk te gaan en elkaar te ontmoeten. Ook in het K.C. worden de strikte coronamaatregelen gehanteerd.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten zal niet meer worden gezongen. Dit op advies van de hogere organen binnen de kerk. De psalmen en de liederen zullen als gemeentezang worden afgespeeld via de geluidsinstallatie.
Verantwoording: Tijdens het bezorgen van Lichtspoor is door Maaike van Zuilen € 20,- ontvangen. De diaconiecollecte voor het Werelddiaconaat heeft € 133,10 opgebracht. Voor bovengenoemde gave en collecte hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Dinsdag          25 mei             Kerkradio
Vrijdag             4/5 juni            Nacht van het gebed
Tenslotte:          Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.