PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 2 WEEK 2
Zondag 13 Jan.
9.30 u.            ds. D. Verkuil                         Bevestiging ambtsdrager
18.30 u.          ds. N.M. van Ommeren         Nieuwendijk
Zingen voor de dienst:   vm. Ps. 5 : 8; nm. Ps. 5 : 12
Kinderoppas:   Jolanda Bruijnes; Anne-Ruth Verkuil en Jasper van de Kraats.
Collecten:   De eerste collecte is voor de diaconie met bestemming de Zending en Evangelisatie commissie; de tweede is voor de kerk en de derde collecte is voor de I.Z.B.; de Inwendige Zendingsbond voor zending binnen Nederland.
Bij de erediensten: Zondagmorgen openen we de Schriften bij 1 Petrus 5 vers 1 t/m 4. We lezen dit gedeelte vanwege de bevestiging van Jos Lam tot ouderling. Laten we met een verwachtingsvol hart luisteren naar de boodschap van het Evangelie die vanuit dit gedeelte naar ons toekomt.
Bevestiging ambtsdrager: Aanstaande zondag wordt Jos Lam, Nieuwendijk 8 (4156 JP Rumpt) dus bevestigd tot ouderling. Daarmee komt een einde aan de vacature die vorig jaar januari ontstond. Sta biddend om deze broeder en zijn vrouw heen, ontvang hem in uw midden als ouderling. Om met de andere ambtsdragers en met elkaar onze God en Vader te dienen. Hem zij de dank voor deze nieuwe ouderling in ons midden.
Tenslotte: We leven inmiddels weer bijna twee weken in het jaar 2019. Ik herhaal hier de tekst van de preek op nieuwjaarsmorgen: ‘U dan, wees sterk en verlies de moed niet, want er is loon overeenkomstig uw werk.’ (2 Kronieken 15 vers 7).
Laten we vanuit dit Evangelie weer vooruit kijken en bezig zijn, ieder op zijn of haar plekje.
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,  D. Verkuil

Ziekte en zorg: Teus Kers (Krooshofstr. 47; 4122 GK)  heeft in de eerste week van januari een geslaagde knieoperatie ondergaan; hij verblijft voor revalidatie tijdelijk in Het Haltna Huis, Het Kant 193, 3995 GZ Houten. Corrie den Hartog is weer terug op haar vertrouwde adres Sidewendervelt 12. Een moeilijke situatie om alleen terug te moeten keren nu haar man Arie plotseling is overleden. Werp al uw zorgen en verdriet op Hem, want Hij zorgt voor u.
Overlijden: Maandag 7 januari is Arie Cornelis den Hartog (Sidewendervelt 12, 4122 GM), in de leeftijd van 82 jaar, geheel onverwachts overleden. Tijdelijk verbleef hij samen met Corrie in koningin Emmahuis te Leerdam. Steeds meer moest Arie ervaren dat zijn gezondheid achteruit ging. Voor hem is nu het einde gekomen en zullen we afscheid moeten nemen tijdens een afscheidsdienst zaterdag 12 januari. De dienst begint om 10.00 u. in de Herv. Kerk van Zijderveld waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de naastgelegen begraafplaats . 
Catechese: Maandagavond 14 januari worden alle catechisanten verwacht om met de boot mee te gaan naar het einde van de wereld. Voor jullie is plaats gereserveerd, dus vergeet niet te komen en je boardingpas mee te nemen.
Jarig:  Vrijdag 18 januari hoopt Maaike van Zuilen – Kool (Santcamp 10,  4122 GV) 75 jaar te worden. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Een goed en gezond nieuw levensjaar gewenst samen met hen die in liefde rondom je heen staan. Gods zegen gewenst.
Ga mee op de boot: Zijderveld naar het einde van de wereld!
Wist u dat er in Rusland miljoenen mensen leven, die nog nooit hebben gehoord van Jezus? Stichting Friedensstimme helpt christenen in Rusland om aan anderen het Evangelie te brengen. Letterlijk tot aan het einde van de wereld. Of het nu de Chanten zijn, die middenin de Siberische Taiga leven of aan de oevers van de Barentszzee waar de Nenets wonen. Zij gaan erheen omdat God hen riep!  Dat is belangrijk!  Veel mensen hebben een uiterst triest leven zonder hoop en zijn verslaafd aan alcohol. God zegent dit werk. Mensen komen tot geloof en breken met hun oude leven. Wanhoop maakt plaats voor diepe levensvreugde.

Wat kunnen wij van deze Russische evangelisten leren? Daar gaan we tijdens de thema-avond  meer over horen van onze gastspreker en samen over nadenken. Ga je mee naar het einde van de wereld? Jong en oud zijn van harte welkom!
Datum: D.V. maandag  14 januari 2019; Tijd: 19.30-21.30 uur; Locatie: Kerkelijk Centrum,
Toegang: Neem uw boardingpas mee! (houdt uw brievenbus in de gaten)  (Namens de ZEC en JV).
Ouderenmiddag:  Dinsdag 15 januari is natuurfotograaf dhr. Hans Bongers uitgenodigd om ons na de pauze in verrassende beelden allerlei mooie plekjes op en langs de rivier de Lek te laten zien.
Wat zou het geweldig fijn zijn, als we in het nieuwe jaar ook nieuwe gezichten zouden mogen begroeten. We kijken naar u uit!          Aanvang: 14.15 uur. K.C. "De Oude School".
Vrouwenochtend:  Heeft u een advocaat nodig? Iemand die u voor u opkomt en u verdedigt om uw straf te verminderen.  De Heere Jezus is de beste Advocaat, sterker nog , Hij wil uw straf op Zich nemen!     Hartelijk welkom op de eerste  vrouwenochtend in 2019.
D.V. 16 januari. Aanvang 10.00 uur in het K.C.
Kerkenraad: Donderdag 17 januari vergadert de kerkenraad. Fijn dat na een vacature periode van een jaar de kerkenraad weer voltallig is. Laten we als gemeente biddend om onze kerkenraad heen staan, opdat zij hun werk in opdracht van onze Hemelse Vader met vreugde mogen verrichten
Kerkbalans 2019:  De landelijke actie Kerkbalans met als thema “Geef voor je Kerk” komt er binnenkort weer aan. In Zijderveld zullen de kerkrentmeesters en notabelen daarvoor bij u aan de deur komen. Dat zal zijn in de periode tussen 19 januari 2019 en 2 februari 2019. Een gezonde financiële situatie is belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze leden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!  De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we, net als voorgaande jaren, weer op u mogen rekenen.
ZAJW 2019!!  Afgelopen maanden hebben we helaas nog niet kunnen schaatsen op de sloten en ondergelopen weilanden maar wij als ZAJW hebben daar een oplossing voor!  18 Januari willen we gezellig met elkaar gaan schaatsen op de Vechtse Banen in Utrecht. Ga jij gezellig mee? Geef je snel… Opgeven voor 16 januari bij Caroline Meerkerk 0613292465 of via zajw@live.nl Kosten voor deze avond zijn  € 6,- pp Vergeten je eigen Schaatsen  ( je kunt ook schaatsen huren)We verzamelen om 19.30  in het Kerkelijk centrum Schoonrewoerd.
Ringweekend:  Het Ringweekend komt er weer aan! Ben jij 15 jaar of ouder en heb je zin in een geweldig leuk weekend met leeftijdsgenoten? Houd dan 22 t/m 25 februari 2019 vrij en geef je op! Mail naar ringweekend@live.nl. Het thema dit jaar is: Closer. Wij kijken ernaar uit om jou te zien. Tot dan! We houden je op de hoogte via (facebook.com/ringweekend) (Instagram.com/ringweekend).                De Ringweekendcommissie.
Oud ijzer:  Met de verhuizing van familie Brouwer is er ook een einde gekomen aan de mogelijkheid om aan de Zijderveldselaan oud ijzer te brengen. Gelukkig heeft Arie den Hartog, Diefdijk 9 in Everdingen, aangeboden om een container voor ons te plaatsen. Vanaf nu kan het oud ijzer daar gebracht worden wanneer het hek open is. Dat is van maandag t/m vrijdag tussen 7.30 uur en 18.00 uur en op zaterdag tussen 8.00 uur en 12.00 uur.
 
Verantwoording: De opbrengst van de catechese collectebus bedroeg € 113,26 welk bedrag is overgemaakt naar de IZB voor het project “Lege Kruiken”.  De IZB collecte van 23 december 2018 heeft € 315,75 opgebracht.  De collectebussen voor IZB/GZB bij de uitgang van de kerk hebben € 223,61 opgebracht over de 2e helft van 2018.
Bij het bezorgen van Lichtspoor door Liesbeth Verhoeven € 10,= en door Pie van Meeteren € 3,50.  Ds. Verkuil heeft een gift ontvangen van 50,= voor de kerk. De opbrengst van de collecte tijdens de kerstfeestviering voor jong en oud bedroeg €229,35 voor Kerk in Actie.

Via Eibert Buijserd is een gift van € 30,00 ontvangen voor de kerk. Via de bank is een gift van € 700,00 ontvangen voor het orgel. De weekcollecten voor de kerk over de maand december bedragen totaal € 1470,35. Het verjaardagfonds over de maanden november en december  heeft het totaalbedrag van  € 361,50 opgebracht. Specificatie: 1x € 1,00; 1x € 1,80; 2x € 2,00; 1x € 2,50; 2x € 3,00; 2x € 4,00; 1x € 4,10; 9x € 5,00; 1x € 9,60; 10x € 10,00;

1x € 10,50; 1x € 12,00; 2x € 16,00; 5x € 20,00 en 1x € 25,00.
 Agenda in het kort:
Maandag        14 jan.             JV/ZEC  Naar het einde van de wereld
Dinsdag          15 jan.             Ouderenmiddag
Woensdag      16 jan.             Vrouwenochtend / Jongensclub
Donderdag      17 jan.             Tienerclub / Kerkenraad
Vrijdag            18 jan.             ZAJW
19 jan. t/m 2 febr.                   Kerkbalans
Tenslotte: Allen een goed en gezegend 2019 gewenst. Een nieuw jaar ligt weer voor ons. We zullen moeten wachten en ervaren wat dit jaar ons brengt. Gelukkig kunnen we niet in de toekomst kijken, maar we mogen er op vertrouwen dat ook 2019 in Gods hand ligt en Hem loopt niets uit de hand. Wat de toekomst brengen moge, ons geleid des Heeren hand; moedig slaan wij dus de ogen naar het onbekende land. Leer ons volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer ons slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!
Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Gebedskring, afgelast i.v.m. Corona
datum en tijdstip 18-01-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 20-01-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.