PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 19 WEEK 19
Zondag 10 mei.
9.30 u.            Prop. A.M. van Mourik          Driebruggen    Dienst via kerkradio
18.30 u.          Meditatie door ds. D. Verkuil          Uitzending Kerkradio
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 78 : 1
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie. De diaconiecollecte is zondag bestemd voor noodhulp tijdens de coronacrisis.  De IZB heeft hiervoor een noodfonds opgericht “FONDS HULP DICHTBIJ”, waar mensen in nood met diaconale hulp worden geholpen.  Het bedrag wat u wilt bijdragen kunt u overmaken naar de rekening van de Diaconie:  (NL 13 RABO 0358415403); onder vermelding van: noodhulp coronacrisis.                                               De tweede collecte is voor de kerk.                                                                                                                              Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de diensten: Zondag hoorden we over de verschijning van Jezus. Bij het meer van Galilea, waar Petrus door de Here Jezus wordt aangesproken op zijn verloochening en waar hij gerehabiliteerd wordt en de opdracht krijgt de schapen van Christus te weiden. Ook Paulus krijgt een verschijning van Christus. De verschijning die hij zelf verteld in 1 Korinthe 15. Door genade mogen beide apostelen werken voor het Koninkrijk van God. Ook onze tijd is nog genade tijd, waarin we ons mogen richten op de heerlijkheid van God en de wederkomst van Christus.
Ziekte en zorg: Voor zover bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat wil niet zeggen dat er geen zieken zijn of mensen met zorgen en stil verdriet. Bid voor elkaar en voor de gemeente en voor herstel in deze vreemde periode.
Overlijden: In de nacht van 4 op 5 mei is overleden ons gemeentelid Gerrit Jan van Dijk in de leeftijd van 81 jaar. 6 weken na het overlijden van zijn vrouw Trijnie heeft ook hij het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. Heel hun huwelijksperiode woonden ze aan de Kerkweg 22. De laatste weken woonde Gerrit in Wittenbergzorg in Haaften. Een moeilijke en verdrietige periode, waarin zijn gezondheid verminderde en de kinderen en kleinkinderen hem niet konden bezoeken i.v.m. de coronamaatregelen. Nu is ook aan zijn leven een einde gekomen. We condoleren van harte de kinderen en kleinkinderen met dit verlies en wensen hen Gods onmisbare nabijheid, troost en bescherming toe in deze verdrietige omstandigheden.   Zaterdag 9 mei zal om 10.00 u. een afscheidsdienst worden gehouden in het Kerkelijk Centrum, waarna om 11.00 u. de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats in Zijderveld.
Ouderen die elders wonen of verblijven: In Zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:
Mevr. T.  Oskam – Klijn , Eiland 1, 4143 EN  Leerdam,   kamer 309 bakboord.
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber,     Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Dhr. J.H. Kemkes,   Lingesteynplantsoen 73, 4141 GJ  Leerdam.
Ook ouderen die thuis verblijven en hulpbehoevend zijn mogen we niet vergeten. Een teken van meeleven doet vaak wonderen.
Kerkradio: Dinsdag 12 mei is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. Marcel van Ballegooijen zal die avond de meditatie verzorgen.
Ondersteuning zingen in de dienst:  De kerkenraad heeft besloten om per dienst 1 gezin of maximaal 4 personen extra naar de kerkdienst te laten komen om de  zang tijdens de dienst meer volume te geven en te ondersteunen. 
Het gaat in eerste instantie alleen om de morgendienst. 
We voldoen dan aan de noodverordening van gemeente Vijfheerenlanden.  Kunt en wilt u hier uw steentje aan bijdragen.    Dan graag opgeven bij Geerdine Bok. 
Verantwoording: Via de bank is in de maand april 2020 voor het werk van de kerkrentmeesters totaal € 1668,50 binnengekomen. Hierin is de zgn. uitgangscollecte van zondag 5 april inbegrepen. De diaconiecollecten hebben vanaf half maart tot nu toe € 617,50 opgebracht.                   Heel  hartelijk dank voor al uw bijdragen.
Tenslotte:  Vandaag doden herdenking en morgen Bevrijdingsdag. Al mijmerend over oorlog en lockdown komen er rare verschillen bovendrijven.   Heel vreemd als je de 2e wereldoorlog vergelijkt met de intelligente lockdown. Tijdens de oorlog had men niets en kon men vaak ook niets; nu hebben we alles en mogen we niets. In oorlogstijd bleven de kerken gewoon open en werden goed bezocht. Nu willen we graag naar de kerk en nu mogen we niet. We zien er reikhalzend naar uit weer naar de kerk te kunnen gaan, en toch zullen we nog even geduld moeten oefenen. Geduld is een schone zaak. Geduld is ook een vrucht van de Geest. Geduldig wachten op de dingen die komen gaan en vertrouwen dat God alle dingen in Zijn handen heeft. Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzichten niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken (Spr. 3 : 5 en 6)
Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 07-12-2020 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.