Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 19 WEEK 19
Zondag 16 mei             
9.30 u.            ds. M.A. van den Berg                      Groot-Ammers
18.30 u.          ds. H.J. Donken                                 Wierden
Zingen voor de dienst:  vm. Ps. 139 : 1;  nm.  Ps. 139 : 14
Kinderoppas: Rianne de Leeuw en Daniëlle van Ballegooijen.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Ziekte en zorg: Op dit moment verblijft Jannie van Hemert – den Hartog ( Dorpsweg 51b, 4122 GE) in het UMC in Utrecht. Zij heeft een auto ongeluk gehad en is met enkele botbreuken opgenomen in het ziekenhuis. Wonderlijk hoe een mensenleven gespaard kan worden. Wanneer alles naar wens verloopt hoopt Nel van Vuren (Dorpsweg 74, 4122 GH) deze week weer naar haar vertrouwde stekje aan de Dorpsweg terug te keren. Voor een ieder die te maken heeft met ziekte, zorgen en verdriet: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.  (Fil. 4 : 6)
Jarig: Zaterdag 22 mei hoopt Nel van Vuren (Dorpsweg 74, 4122 GH) 78 jaar te worden. hopelijk mag ze deze verjaardag in haar eigen omgeving vieren. Gefeliciteerd. Een fijne dag gewenst met allen die in liefde rondom je heen staan.
Huwelijk: Deze berichtgeving was te laat aangemeld voor de vorige Zaaier. Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen. Tienduizend redenen tot dankbaarheid. Met dit lied maakte Mindert Kamstra en Geke van Lagen bekend dat zij 7 mei gaan trouwen. Zij zijn getrouwd in het Readtsjerkje in Readtsjerk, waar zij ook een zegen over hun huwelijk hebben gevraagd. Zij gaan wonen Douwelaan 14, 9062 EN  Oentsjerk. Een goede en fijne tijd gewenst in het Friese land.
Gebedskring: Maandag 17 mei komt de Gebedskring bijeen om 20.00 u. in de grote zaal van het K.C.
Pinksterviering ouderen en alleenstaanden: Woensdag 19 mei wordt de pinksterviering uit gezonden via de kerkradio. Dit zal een digitale uitzending zijn zonder aanwezigheid van de ouderen. Vanaf 10.00 u. is de kerkradio te beluisteren. De werkelijke uitzending begint om 10.15 u.  De ouderen krijgen de liturgie thuisbezorgd. Zij kunnen thuis meeluisteren/zingen tijdens de uitzending. De liturgie zal ook tijdens de uitzending op de website te vinden zijn.
Kerkenraad: Donderdag 20 mei vergadert de kerkenraad. Laten we als gemeente biddend om onze broeders heen staan en God vragen of zij wijsheid mogen krijgen de gemeente te leiden.
Examens: Volgende week 17 mei beginnen de examens. Een drukke en spannende tijd voor de jongelui die examen moeten doen. Als gemeente mogen we hen met onze gebeden begeleiden en hopen dat er goede resultaten behaald mogen worden.
Pastorie: Aan het einde van deze week zal de pastorie weer bewoond worden. Het college van Kerkrentmeesters heeft deze woonruimte tijdelijk verhuurd aan een gezin dat dringend woonruimte nodig had.
Nacht van het gebed:  In de nacht van het gebed, bidden we voor onze vervolgde broeders en zusters.  Deze vindt plaats in nacht van 4 op 5 juni in het Kerkelijk centrum van Zijderveld.
Aanvang 20.00 uur. Noteert u dit in uw agenda, nader info volgt.
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. De kerkenraad biedt de mogelijkheid tijdens de morgendiensten ook gebruik te maken van het Kerkelijk Centrum. Hier kunnen ook 30 kerkgangers deelnemen aan de morgendienst. In het K.C. kan de dienst meebeleeft worden via beeld en geluid. Ook de avonddiensten zullen weer op de normale wijze plaatsvinden. Op deze wijze is er een ruime mogelijkheid samen naar de kerk te gaan en elkaar te ontmoeten. Ook in het K.C. worden de strikte coronamaatregelen gehanteerd.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten zal niet meer worden gezongen. Dit op advies van de hogere organen binnen de kerk. De psalmen en de liederen zullen als gemeentezang worden afgespeeld via de geluidsinstallatie.
Verantwoording: De weekcollecten voor de kerk over de maand april bedragen totaal  € 1896,32. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van 4 april; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen; de netto bedragen die via Givt en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Ook is er een extra gift van € 100,00 voor de kerk ontvangen. Tijdens bezoek is door ouderling F. Kool een gift van € 50,00 ontvangen voor de kerk. Namens de kerkrentmeesters heel hartelijk dank voor uw financiële betrokkenheid.  
Agenda in het kort:
Maandag        17 mei             Gebedskring
Woensdag      19 mei             Pinksterviering
Donderdag      20 mei             Kerkenraadsvergadering
Vrijdag             4/5 juni            Nacht van het gebed
Tenslotte: 
Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.