PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 17 / 18 WEEK 17 / 18
Zondag 29 april
9.30 u.;          ds. D. Verkuil  
18.30 u.:        ds. J.P. Kromhout v.d. Meer    Zwijndrecht
Zondag 6 mei
9.30 u.:          ds. D. Verkuil
18.30 u.:        ds. G.H. Kruijmer      Lage Vuursche
Hemelvaartsdag 10 mei
9.30 u.:          ds. D. Verkuil
Zingen voor de dienst: 29 april  vm. Ps. 124 : 1; nm. Ps. 124 : 4;
6 mei: vm. Ps. 125 : 1; nm. 125 : 4; Hemelvaartsdag: liederen.
Kinderoppas: 29 apr.: Astrid Brouwer; Elisabeth Verkuil en Maria Verkuil.
6 mei: Geke van Lagen; Anne van Lagen en Anne-Linde Meerkerk.
10 mei Hemelvaartsdag: Rianne de Leeuw; Aquilo Fokker en Jasper de Leeuw.
Collecten: De collecten zijn zondag 29 april: de eerste voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk.  Zondag 6 mei: de eerste collecte voor de diaconie; de tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgang de maandelijkse Uitgangscollecte. Hemelvaartsdag: 1 diaconie en 2 kerk.
Bij de erediensten: In zijn preek op de Pinksterdag ‘leest’ Petrus een gedeelte van Psalm 16; met als doel de opstanding van Jezus te verduidelijken en vanuit de Schriften te onderbouwen (Hand. 2:25-32). In deze tijd na Pasen lezen we zondagmorgen deze 16e psalm.
In de tijd die deze Zaaier bestrijkt valt ook het feest van Hemelvaart. God heeft Christus aan Zijn rechterhand gezet, aldus een omschrijving van deze machtige gebeurtenis in Efeze 1:20b. We willen met elkaar dit vieren: we dienen een Koning, Die regeert over alles. We vieren dit feest in geloof, d.w.z.: zo voor het blote oog zie je weinig van Zijn regering, maar de gelovige vindt veel troost en houvast in het zitten aan de rechterhand van de Vader van Christus.
Ziekte en zorg: We leven mee met mevr. Bronkhorst – den Hartog, Zijderveldselaan 14 (4122 GP) die enkele dagen in het ziekenhuis heeft gelegen. Ook zijn we dankbaar dat dhr. C.L. van Meeteren, Kerkweg 16 (4122 GC) weer thuis mocht komen. Lees alvast eens die 16e psalm: wat bevat deze psalm een troost en houvast voor wie gelooft! Laten we daar met elkaar om bidden, in het bijzonder met het oog op hen die met ziekte en / of zorgen te maken hebben.
Groet: Inmiddels zit de vakantie er weer op, zoals we dat zeggen. Een deel daarvan verkeerde ik in Israël. Één van de indrukken die ik daar heb opgedaan is verbonden met de kerkdienst zondagmorgen in Jeruzalem. Wat was het geweldig om in deze stad met gelovigen vanuit heel de wereld te zingen van onze Heiland, het Evangelie te horen en elkaar te ontmoeten. Het wakkerde het verlangen aan om dit samen te doen met hen die daar wonen, de Joden. Wat zal het geweldig zijn om eens in alle volmaaktheid en vrede in het nieuwe Jeruzalem met elkaar als één volk de Naam van de HEERE groot te maken. Laat ons er om bidden.
Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw,  ds. Verkuil
 
Jarig: Donderdag 3 mei hoopt dhr. A. van Nifterik (Sidewendervelt 7) de leeftijd van 85 jaar te bereiken. Een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar gewenst.  Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan……(Gen. 28:15)
Jubileum: Woensdag 9 mei hopen Aart en Wil Bronkhorst (Bickelenberg 12) 45 jaar getrouwd te zijn. In deze jaren mochten wij de trouwtekst ervaren: De zegen van de Heere, die maakt rijk. (Spreuken 10:22a)
Kerkradio: Dinsdag 8 mei is er een uitzending van de Kerkradio. De meditatie zal die avond verzorgd worden door oud. B. de Jong. De uitzending begint om 19.30 u.
Kerkschoonmaak. De grote schoonmaak van de kerk gaat plaatsvinden op za. 28 en ma. 30 april. Zaterdag 28 apr. worden mannen gevraagd te helpen met het schoonmaken van de hogere delen van de kerk. We beginnen dan om 7.00 u. Maandag 30 apr. worden de vrouwen vanaf 8.30 u. uitgenodigd het lagere gedeelte van de kerk schoon te maken. Voor beide data geldt: Vele handen maken licht werk.
Graag even aanmelden bij Anja Donker (0345-642218).
Verantwoording: Tijdens het bezorgen van Lichtspoor door mevr. Sleeuwenhoek ontvangen:€ 10,=.  Door ouderling B.de Jong is op bezoek een nagekomen gift van € 50,= ontvangen betreft de biddagcollecte. 
Voor al deze gaven heel hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Zaterdag 28 apr.:                 Kerkschoonmaak
Maandag 30 apr.:                Kerkschoonmaak
Dinsdag 8 mei:                     Kerkradio
Tenslotte: Met een hartelijke groet:  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Bijbelkring
datum en tijdstip 20-01-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-02-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.