PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 17 - 18 WEEK 17 - 18
Zondag 26 apr.           
9.30 u.            dr. H.A. Post               Veenendaal    Dienst via kerkradio
18.30 u.          Meditatie door ds. D. Verkuil            Uitzending Kerkradio
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 76 : 4
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie; de tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 3 mei.
9.30 u.            ds. M. Baan                Veenendaal    Dienst via kerkradio
18.30 u.          Meditatie door ouderling B. de Jong           Uitzending Kerkradio
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 77 : 6
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie; de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is de maandelijkse Uitgangscollecte.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de diensten: 2 Kor. 4 : 13 en 14 als grondtekst voor de afsluiting winterwerk afgelopen zondag. Omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben mochten we het afgelopen winterseizoen samenkomen als clubs kringen en verenigingen om het Woord te onderzoeken en elkaar in het geloof op te scherpen. Zoals Jezus opgewekt is uit de dood, mochten wij elkaar opwekken en onderwijzen met het Woord dat we vinden in de Bijbel. In de zomerperiode kunnen en mogen we daar persoonlijk mee doorgaan, in de hoop en verwachting dat in het volgende winterseizoen we weer op de normale wijze elkaar mogen ontmoeten.
Ziekte en zorg: In deze corona periode zijn erg veel mensen ziek, thuis of in het ziekenhuis. Ook in ons dorp in onze gemeente zijn zieke. Vaak weten we het niet of horen het niet, maar ze zijn er wel. We leven in een mate van beperking en daarmee behoorlijk geïsoleerd. Ook in deze moeilijke periode is het noodzaak naar elkaar om te blijven zien en voor elkaar te blijven bidden. Jezus zegt tegen zijn discipelen in Joh. 16 : 33: Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.
Overleden: Welzalig die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Here, zijn God. Met deze woorden uit Psalm 146 boven de rouwkaart maakt de familie bekend dat op 87 jarige leeftijd Hendrik Oskam is overleden. Wat een zegen wanneer we aan het eind van ons leven bovenstaande tekst als levensdraad mogen hebben. Ook het levenspad van Hendrik Oskam ging niet altijd over rozen. 4 kleinkinderen die hem voorgegaan zijn naar de eeuwigheid en de laatste jaren flinke lichamelijke beperkingen, waardoor thuis wonen niet meer mogelijk was en hij samen met Trijnie in Huis ter Leede moest gaan wonen.  We condoleren Trijnie, de kinderen, klein en achterkleinkinderen. We bidden u en jullie de troostvolle gemeenschap van onze Hemelse Vader toe, Die ons leven leidt en in Zijn hand houdt.
Dinsdagmiddag vond de afscheidsdienst plaats in het Kerkelijk Centrum waar Ps. 61 : 1-5 en Ps. 146 : 1-5 centraal stonden met het thema: “Schuilen bij God”. Waarna de kinderen hun vader hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Zijderveld.
Jarig: Zondag 3 mei hoopt dhr.  A. van Nifterik (Sidewendervelt 7, 4122GM) jarig te zijn. Hij wordt dan 87 jaar. De leeftijd van de zeer sterken. Dit is geen verdienste, maar wel genade. Gefeliciteerd met het bereiken van deze leeftijd en Gods zegen ook voor allen die in liefde om je heen staan. Blijf dankbaar voor God, vanwege de genade van God die u gegeven is in Jezus Christus.   (1 Kor. 1 : 4).
Jubileum: Vrijdag 1 mei zijn Rob en Liesbeth Verhoeven – Wind (Hof van Batenstein 26, 4131HD  Vianen) 50 jaar getrouwd. Een lange tijd, zeker als je ervoor staat; kijk je na 50 jaar achterom dan zijn de jaren als een schaduw voorbij gevlogen. Schaduwen zijn er ook over jullie huwelijksjaren gegaan. De lichamelijke beperkingen zijn er, waar jullie gelukkig op een positieve manier mee om gaan en dankbaarheid mag de boven toon voeren. Gefeliciteerd met jullie jubileum. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles ,door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. (Fil. 4 : 6 en 7).
Ondersteuning zingen in de dienst:  De kerkenraad heeft besloten om per dienst 1 gezin of maximaal 4 personen extra naar de kerkdienst te laten komen om de de zang tijdens de dienst meer volume te geven en te ondersteunen. 
Het gaat in eerste instantie alleen om de morgendienst. 
We voldoen dan aan de noodverordening van gemeente Vijfheerenlanden.  Kunt en wilt u hier uw steentje aan bijdragen.    Dan graag opgeven bij Geerdine Bok. 
Bloemengroet: Afgelopen week mocht de kerkenraad een bloemengroet bezorgen bij de ouderen, zieken en alleenstaande gemeenteleden van onze gemeente.  De orchideeën waren gegeven aan de kerk in Zijderveld door een orchideeën kweker uit Bleiswijk, waarvoor onze hartelijke dank.                       De Diaconie.
Het boek ‘Jezus aanraken’: Rond Pasen is het boek ‘Jezus aanraken’ opgedoken in Zijderveldse brievenbussen. We kregen van inwoners vanuit ons dorp de vraag of wij als Hervormde gemeente iets met dit boek van doen hebben. Het antwoord is: nee. Dit boek schiet in zijn eenzijdige nadruk op genezing zijn doel voorbij. We betreuren dus de onrust die een boek als dit juist in deze tijd veroorzaakt.      De kerkenraad.
Verantwoording: Tijdens het bezorgen van de bloemengroet op zaterdag 18 april zijn door diaken C. van de Kraats 2 giften van € 10,00 voor de kerk en 1 gift van € 10,00 voor het orgelfonds ontvangen. Namens de kerkrentmeesters heel hartelijk dank.
Tenslotte:  In deze zorgvolle tijd moeten we veel dingen missen. Het bezoek aan ouders, kinderen en kleinkinderen is een schrijnend gemis, zeker wanneer we ze langere tijd niet gezien en persoonlijk ontmoet hebben. Kerkdiensten die voor gemeenteleden en belangstellenden niet bezocht mogen worden en alleen te beluisteren zijn via kerkradio en internet.  Ook in de a.s. weken zullen er veel dingen anders gaan. Lintjesregen; koningsdag, dodenherdenking op 4 mei en 5 mei Bevrijdingsdag zullen een heel andere invulling krijgen. Ook de herdenking van 75 jaar bevrijding gaat bijna geruisloos voorbij. Soms bedenk je dat ook ons leven geruisloos voorbij glijdt. Ja? Is dat zo?  Laten we alert blijven en ons richten op de dingen die we nog wel hebben. Ons geloof; onze hoop en de liefde van Christus nodigen ons uit om met Hem op weg te gaan naar een nieuwe toekomst.
Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Gebedskring, afgelast i.v.m. Corona
datum en tijdstip 18-01-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 20-01-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.