PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 16 WEEK 16
Zondag 19 apr.           
9.30 u.            ds. A.W. van de Plas             Waddinxveen     Afsluiting Winterwerk
18.30 u.          Meditatie door ouderling F. Kool     Uitzending Kerkradio
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 75 : 1
Kinderoppas:  geen kinderoppas
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie; de tweede collecte is voor de kerk.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.
Bij de diensten: Pasen ligt inmiddels achter ons. De Heer is waarlijk opgestaan. Hier houdt de geschiedenis niet op, want Jezus is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Vanuit Openbaring 5 hoorden we hoe het Lam de boekrol genomen heeft uit de rechterhand van Hem die op de troon zit, zodat Gods plan met de wereld en de mensheid door gaat tot aan de wederkomst, waar bazuinen  zullen klinken als de eerste hemel en de eerste aarde voorbij gaan en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen, waar God alle tranen zal afwissen en er geen dood meer zal zijn.
Eens, als de bazuinen klinken,
Uit de hoogte, links en rechts,
Duizend stemmen ons omringen,
Ja en amen wordt gezegd,
Rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.


Zondagmorgen staat de dienst in het teken van de afsluiting Winterwerk. Ook dit zal een dienst zijn die anders is dan anders. Geen themadienst, zoals we gewend zijn. Toch sluiten we het Winterwerk af en mogen gelijktijdig bidden om de leiding van de HEERE of we het volgende seizoen in september weer mogen opstarten en opnieuw gevoed te worden met de Bijbelse boodschap en het kerkelijk leven weer normaal mag worden.

Ziekte en zorg: Zeer ernstig ziek is Hendrik Oskam (Eiland 1, 4143EN Leerdam). Getroffen door het corona virus nemen zijn krachten en gezondheid in snel tempo af, waardoor zijn levenseinde in zicht komt. Uitermate verdrietig voor kinderen en kleinkinderen die ook in deze situatie te maken hebben met de beperkingen van het virus. Ook de gezondheid van Trijnie, zijn vrouw, laat veel te wensen over. Afnemende gedachte, het gemis dat ze niet bij haar man kan zijn en verdriet maken dat ook haar gezondheid broos is. Laten we bidden voor de zieken, ook al zijn ze niet met namen genoemd. Velen zijn ook eenzaam in deze moeilijke periode. Bidden we tot die ene naam die onze hope is en slaan onze ogen naar de hemel, vanwaar wij dag en nacht de Hoogste bijstand mogen verwachten.
Jarig: Vrijdag 24 april hoopt mevr. C. Versluis – den Besten (Molenkade 4, 4107 LM, Culemborg) haar 92e verjaardag te gedenken. Gefeliciteerd met deze leeftijd. Een zeer hoge leeftijd. Ondanks zorgen, moeite en gebreken mag dankbaar gezien worden op de leidende hand van onze God en Vader in de hemel, die alle dingen in Zijn hand heeft. Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt! (Ps. 31 : 25).
Verantwoording: De weekcollecten over de maand maart 2020 voor de kerk bedragen totaal  € 953,56. Dit is incl. de bedragen die via de bank in maart zijn ontvangen.      Heel  hartelijk dank voor al uw bijdragen.
Tenslotte:   Corona en Pasen een combinatie die we niet eerder hebben meegemaakt. We leven in een periode van afzondering, voorzichtigheid en misschien voor heel veel mensen wel eenzaamheid. En toch!  God heeft Zijn schepping niet vergeten. We konden het afgelopen Paasweekend genieten van een uitbundig bloeiende natuur. Bloesem en koolzaad kleurde de omgeving in de schitterende tinten roze, wit en geel. God heeft Zich in Zijn volle majesteit getoond: De hemel vertelt aan alle mensen hoe machtig God is, de hoge hemel laat aan iedereen zien wat God gemaakt heeft.         
 Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Gebedskring, afgelast i.v.m. Corona
datum en tijdstip 18-01-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 20-01-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.