PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 15 WEEK 15
Vrijdag 10 apr.              Goede vrijdag
19.30 u.          Prop. J. van Eijsden               Driebruggen    Uitzending kerkradio
Zingen voor de dienst:  Wk. 140 : 1 en 7.  Als ik in gedachte sta…….
Collecten: de collecten goede vrijdagavond zijn voor de diaconie en voor de kerk.

Zondag 12 apr.                Pasen
9.30 u.            ds. A.A.W. Boon                    Veenendaal    Uitzending kerkradio
18.30 u.          Meditatie door ds. D. Verkuil      via de kerkradio
Zingen voor de dienst: vm. Wk. 167 : 1 en 4. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem…
Kinderoppas:  geen kinderoppas
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie; de tweede collecte is voor de kerk en de derde is de I.Z.B. collecte.  Vereniging voor zending in Nederland
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.
Bij de diensten: Bewogen woorden. Het thema van de overdenkingen in de stille week die bijna achter ons ligt. Bezinningavonden die we alleen mee konden luisteren via de kerkradio of internet. Die niet in stilte meebeleeft konden worden in de kerk. Meeluisteren ook in zondagse erediensten via kerkradio of internet blijft behelpen, ook al zijn we op die manier niet verstoken van het evangelie. We missen de ontmoetingen en de saamhorigheid, het samen zingen en het samen bidden, het samen gemeente zijn. Laten we dankbaar zijn, dat ondanks alle beperkingen, we zondag toch Pasen kunnen vieren en mogen zingen: Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan, een leven door Zijn dood bereid, een leven in Zijn heerlijkheid.    Gezegende Paasdagen.
Ziekte en zorg: We denken aan hen die zorgen en verdriet hebben. Stil verdriet en eenzaamheid. Laten we proberen contact te houden met de gemeenteleden door middel van telefoon, sociale media, maar zeker ook door gebed. Gebed. Het middel om staande te blijven in deze moeilijke periode. De HEERE nu is het Die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. (Deut. 31 : 8).
Jarig: Dinsdag 14 april hoopt mevr. C. den Hartog – Oskam (Sidewendervelt 12, 4122 GM) haar 82e verjaardag te vieren. Gefeliciteerd met uw verjaardag en nog gezegende jaren met allen die u lief en dierbaar zijn. Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al uw wonderen vertellen (Ps. 9 : 2).
Kerkradio:  Dinsdag 14 apr. wordt om 19.30 u. een uitzending gehouden voor de Kerkradio. Ouderling Jos Lam zal die avond de meditatie verzorgen.
Agenda in het kort:
Dinsdag          14 apr.             Kerkradio
Tenslotte:   Grote zorgen treffen ons op dit moment allemaal in deze zorgvolle tijd vol onzekerheden.  Toch zijn er drie kostbare dingen die met al het geld van de wereld niet te koop zijn: Gezondheid; Liefde en Hoop. Laten we Hopen en Bidden dat Gods genade en trouw ons door deze periode van onzekerheid heen leidt en ons brengt bij het kruis van Golgotha en de opstanding van onze Heiland.      Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-03-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-03-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-03-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-03-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 24-03-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-04-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.