Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 15 WEEK 15
Zondag 18 apr.             
9.30 u.            drs. Joh. Van Eijsden             Driebruggen
18.30 u.          prop. A.M. van Mourik           Driebruggen
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 134 : 1;  nm.  Ps. 134 : 2
Kinderoppas: Annika Maaijen en Job van Lagen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor de I.Z.B. Vereniging voor zending binnen Nederland
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de erediensten: “Goed om te horen”. Dat was het thema van de afsluiting winterwerk. Bij die goede boodschap houdt het niet op. We mogen nog leven uit genade en daarom worden we zondag weer opgeroepen naar Gods boodschap te luisteren. Eerbiedig voor Hem neer te knielen; de handen op te heffen naar omhoog en aller heren Heer te loven. Voor zondag gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg: We leven mee met de zieken thuis en met allen die een moeilijke tijd doormaken. In het bijzonder met de families Oskam, van wie een zwager is overleden. We mogen met al onze zorgen en verdriet tot God gaan en het bij Hem brengen. Ps. 94 : 19 verwoord dit zo treffend: Toen mijn gedachten zich in mij vermenigvuldigden, verkwikten uw vertroosting mijn ziel.
Jarig: Zaterdag 24 apr. hoopt mevr. C. den Besten – Versluis ( Molenkade 4, 4107 LM  Culemborg) de leeftijd van 93 jaar te bereiken. Een zeer hoge leeftijd; de leeftijd van de zeer sterken. Gefeliciteerd met deze dag en een gezegend nieuw levensjaar gewenst onder Gods goede zorgen.
Gebedskring: Maandag 19 apr. komt om 20.00 u. de Gebedskring bijeen in de grote zaal van het K.C.  Juist in deze moeilijke tijd is de behoefte groot samen te danken voor al het goede dat we ontvangen, maar zeker ook te bidden voor elkaar, voor de gemeente en voor de noden wereldwijd.
Verhuizing: Na 13,5 jaar in het centrum van Zijderveld te hebben gewoond, is het moment aangebroken, dat ds. Verkuil en zijn gezin verhuizen naar Rhenen. Het zal vreemd zijn na zo`n lange tijd de pastorie leeg te zien. Ook voor jullie als gezin zal het niet altijd gemakkelijk zijn je vertrouwde stekje te verlaten en elders opnieuw beginnen. Een vreemd huis; een vreemde omgeving en een nieuwe kerkelijke gemeente. In al deze veranderingen zullen jullie, met elkaar, een weg moeten vinden. Eén is er die niet verandert en met jullie meegaat. Vertrouw op Hem. Ga met God en Hij zal met jullie zijn.
Verhuur pastorie: Zoals u weet komt de pastorie, met het verhuizen van de dominee, binnenkort leeg te staan. We zijn voornemens om deze tijdelijk te gaan verhuren en hebben daar al wel een aanvraag voor. Mocht u nu als gemeentelid ook belangstelling hebben, laat dat dan deze week aan de kerk rentmeesters weten (kerkrentmeesters@hervormdzijderveld.nl). 
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. De kerkenraad biedt de mogelijkheid tijdens de morgendiensten ook gebruik te maken van het Kerkelijk Centrum. Hier kunnen ook 30 kerkgangers deelnemen aan de morgendienst. In het K.C. kan de dienst meebeleeft worden via beeld en geluid. Ook de avonddiensten zullen weer op de normale wijze plaatsvinden. Op deze wijze is er een ruime mogelijkheid samen naar de kerk te gaan en elkaar te ontmoeten. Ook in het K.C. worden de strikte coronamaatregelen gehanteerd.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten zal niet meer worden gezongen. Dit op advies van de hogere organen binnen de kerk. De psalmen en de liederen zullen als gemeentezang worden afgespeeld via de geluidsinstallatie.
Verantwoording: Tijdens het bezorgen van Lichtspoor ontvangen door Maaike van Zuilen € 10,-.         Hartelijk dank voor deze gave.
Tenslotte:     Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 30-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.