PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 14 WEEK 14
Zondag 5 apr.                  Palmpasen
9.30 u.            Prop. J.J. de Haan                 Gouda     Uitzending kerkradio
18.30 u.          Meditatie door ouderling M. van Ballegooijen  via de kerkradio
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 74 : 2;
Kinderoppas:  geen kinderoppas
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie; de tweede collecte is voor de kerk en de derde is de maandelijkse uitgangscollecte.  
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.    Deze app is te downloaden via App Store of Google Play.                    Op onze website vindt u hierover meer informatie.
Vrijdag 10 apr.              Goede vrijdag
19.30 u.          Prop. J. van Eijsden               Driebruggen    Uitzending Kerkradio
Zingen voor de dienst:  Wk. 140 : 1 en 7.  Als ik in gedachte sta…….
Collecten: de collecten goede vrijdagavond zijn voor de diaconie en voor de kerk.

Bij de diensten: Zondagmorgen hoorden we de teksten uit Psalm 91 : 1 en 2.  Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! Troostrijke woorden nu we elkaar niet kunnen ontmoeten in de kerk. Hoe wordt het gemist nu we elkaar niet in de kerk kunnen ontmoeten en hoe vreemd en leeg zijn op deze wijze de zondagen. Fijn dat we een schuilplaats hebben bij de Allerhoogste en dat we bij Hem onze toevlucht mogen zoeken. Ondanks al het gemis gezegende diensten en een goede zondag gewenst.
Ziekte en zorg: Voor zover bekend liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat neemt niet weg dat er wel zieken zijn in een thuissituatie. Iedereen is bezorgd in deze zorgvolle periode, terwijl niemand weet wanneer deze crisis afgelopen is. Laten we blijvend naar elkaar omzien en voor elkaar bidden. We mogen elkaar geen handen geven, maar we mogen wel de handen vouwen en onze noden bij de Heere brengen.
Jarig: Dinsdag 7 april hoopt mevr. M. Burggraaff – Middelkoop (Gr. Huibertlaan 19, 4121EN Everdingen) haar geboortedag te gedenken. Zij hoopt dan 84 jaar te worden. Een dag waar een donkere schaduw op ligt. Ondanks dat mogen we u geluk wensen met deze dag. Werp uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
Stille Week:  "Als ik in gedachten sta" met deze woorden hopen we iedere avond te beginnen. Gedachten vragen om tijd, om stilte. Juist dat ontbreekt vaak in de drukte van elke dag. Daarom zijn we in de "stille week" met elkaar verbonden via kerkradio of internet, om in de stilte gedachten te laten spreken, om in de stilte te luisteren naar Jezus' woorden die Hij vanaf het kruis sprak. Om in stilte toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Door de stilte mag het evangelie van Gods genade klinken om onze gedachten te leiden. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.              U luistert toch ook mee?          
De uitzendingen zijn iedere avond van DV 6 t/m 9 april a.s. te beluisteren om 19.30 uur. De liturgie voor deze avonden is te vinden op de website van onze kerk. Mocht u dan (nog) niet in de gelegenheid zijn omdat er nog onvoldoende stilte in huis is, dan is de uitzending ook altijd later op de avond nog terug te horen. 
Kerkomroep: In deze hectische tijd blijkt het vaak moeilijk om de live uitzendingen van kerkdiensten via Kerkomroep.nl te beluisteren. In veel gevallen wordt de zoekmachine Chrome gebruikt. Dit blijkt vaak een lastige optie te zijn voor live uitzendingen. Mogelijk gaat het beter met de zoekmachine Explorer of met Firefox. Lukt het niet op deze manier de live uitzendingen te volgen, dan blijft altijd de mogelijkheid bestaan op een later tijdstip de uitzending terug te luisteren.
Verkoop Collectebonnen:  De verkoop van collectebonnen, welke normaal gesproken op de eerste maandag van de maand plaats vindt aan de Zijderveldselaan 40, gaat in verband met de situatie omtrent het corona-virus niet door. Wij zullen u melden wanneer de verkoop weer wordt gestart.
De Zaaier: Volgende week moet de kopij van de Zaaier, i.v.m. Goede Vrijdag, uiterlijk maandag om 12.00 u. bij de drukker zijn. Wilt u hier rekening mee houden.
Verantwoording:   De maand collecte van maart van de diaconie bedraagt € 474,90. Hartelijk dank voor deze collecten.
Agenda in het kort:
Maandag t/m Donderdag              Stille week
Tenslotte:   Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9:00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 30-11-2020 om 20:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.