PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 13 WEEK 13
Zondag 29 mrt.                6e Lijdenszondag
9.30 u.            ds. H. Markus                        Leerdam  Uitzending kerkradio
18.30 u.          Meditatie door een van de ouderlingen via de kerkradio
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 73 : 13;
Kinderoppas:  geen kinderoppas
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie; de tweede collecte is voor de kerk.
De collecten worden bij de uitgang gehouden.

Bij de diensten: Geliefde zusters en broeders,   Vanwege de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus in Nederland zijn  verscherpte  maatregelen aangekondigd.   Na overleg heeft de kerkenraad besloten tot een aantal maatregelen en adviezen. Dit alles vanuit onze verantwoordelijkheid die wij hebben t.o.v. de gemeente. 
Voor onze gemeente zijn de volgende maatregelen genomen:
De kerkdiensten en activiteiten zijn op de volgende wijze aangepast:
  • De morgendienst zal gehouden worden met alleen de predikant en kerkenraad aanwezig in de kerk. Wij verwachten dat alle gemeenteleden thuis zullen meeluisteren met de kerkradio of via internet.
  • De avonddienst is komen te vervallen en zal worden ingevuld door een mediatie welke zal worden verzorgt door een van de ouderlingen. De meditatie begint om 18.30 uur en zal tot ongeveer 30 tot 40 minuten duren.
  • Alle Clubs, kringen, jeugdwerk, catechisaties en ouderenmiddagen zijn afgelast
  • U kunt er voor kiezen om via  http://www.kerkomroep.nl te luisteren naar de morgendiensten en meditaties van de Hervormde gemeente te Zijderveld of naar diensten van andere gemeenten.
  • Bovenstaande maatregelen zullen duren tot D.V. 6 april of zoveel langer of korter of noodzakelijk is. Wij zullen u informeren als er wijzigingen zijn.
  • Zijn er nog vragen n.a.v. deze brief kunt u contact opnemen met de scriba 0345-642395
Wij vragen uw begrip voor de genomen maatregelen. We mogen dit alles doen in het vertrouwen dat onze God een God van nabij is.           De kerkenraad
Ziekte en zorg:  Vorige week moest Ilona van Dijk – Tussenbroek, (Diefdijk 16, 4121KN  Everdingen) een vervolgingreep ondergaan in het ziekenhuis. Deze ingreep heeft inmiddels plaatsgehad en hopelijk mag zij weer snel herstellen en haar plaats in het gezin weer innemen.  Dhr. G.J. van Dijk,(Kerkweg 22, 4122GC) is overgeplaatst naar Wittenbergzorg in Haaften. Voor hem een zeer ingrijpende situatie nu zijn thuis situatie is weggevallen. Laten we ons richten op dat wat Jezus zegt in Matth. 11 : 28:  Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel
Overlijden: Maandagochtend 23 mrt. is overleden ons gemeentelid Trijntje Willempje van Dijk – Versluis. Zij woonde Kerkweg 22, 4122GC. Ondanks jaren van ziekte en een zwakke gezondheid mocht zij toch de leeftijd van 84 jaar bereiken. We condoleren haar man Gerrit, de kinderen en kleinkinderen met dit verlies. Heel verdrietig voor Gerrit dat hij niet meer thuis kan wonen en overgeplaatst is naar Wittenbergzorg in Haaften, waar hij alleen verder zal moeten met zijn leven dat ook gekenmerkt wordt door ouderdom en gebrek. Rondom condoleren en begraven zullen de huidige regels in acht genomen worden en zal dit in besloten kring plaatsvinden. De afscheidsdienst wordt zaterdag gehouden om 11.00 u. in het Kerkelijk Centrum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats in Zijderveld.
Kerkradio: Dinsdag 31 mrt. is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. U en jullie kunnen dan luisteren naar Psalmen en geestelijke liederen.
Ouderen die elders wonen of verblijven:    In Zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:
Fam. Oskam – Klijn ,  Eiland 1, 4143 EN  Leerdam,
Hendrik kamer 308 bakboord;  Trijnie kamer 309 bakboord.
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber,    Eiland 112, 4143 EV Leerdam
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Dhr. J.H. Kemkes,        Lingesteynplantsoen 73, 4141 GJ  Leerdam
In Wittenbergzorg in Haaften:
Dhr.  G.J. van Dijk,     Bernhardstraat 4, 4175 EE   Haaften.
Laten we deze ouderen niet vergeten, maar niet alleen deze ouderen, ook de ouderen die rondom ons heen wonen en die d.m.v. de corona maatregelen aan huis gebonden zijn; geen bezoek kunnen ontvangen en dreigen te vereenzamen. De sociale media is op dit moment een mogelijkheid om hen voor isolement te behoeden.
Gezondheid onze predikant:  Hoe het met mijn gezondheid staat valt niet met een enkel woord te zeggen. Op rustige wijze pak ik weer wat zaken op in de gemeente, zonder dat daar enige druk op ligt. De laatste kerkenraadsvergadering ben ik een deel aanwezig geweest. Hoe verrijkend was het om op de gebedskring te zijn waar ook zoveel voor mij gebeden is. Een bezoek is afgelegd. Ik zie er naar uit om zo op den duur weer enige structuur te krijgen in wat ik weer kan doen in de gemeente. Dankbaarheid vervult mijn hart wanneer ik denk aan de mogelijkheid van rust die de kerkenraad schept; dankbaarheid is er naar u wat betreft uw medeleven in deze moeilijke tijd in mijn leven. In dit alles is onze genadige God nabij en verlang ik ernaar Zijn Naam te verheerlijken in het midden van Zijn gemeente.                Met een hartelijke groet, ook namens Yvette,  D. Verkuil
Kerkenraadsverkiezing: Dhr. H. van Lagen ( Zijderveldselaan 30a) heeft na intensief beraad zijn benoeming als ouderling-kerkrentmeester niet kunnen aannemen. We bidden hem toe, dat God hem rust geeft over zijn genomen beslissing.
Vrijwilligers gezocht:    Directe hulpverlening t.g.v. het coronavirus
Hulpbehoevend? Website: nietalleen.nl of 0800-1322
Steeds meer mensen worden door het corona virus getroffen.   Het virus komt steeds dichterbij en ook in Zijderveld en omgeving zijn, of zullen, mensen ziek gaan worden.  Met name ouderen behoren tot de risico groep.
Vanuit de PKN en de EO  is er een website  aangemaakt met de naam: nietalleen.nl waar  hulpvragers en hulpaanbieders  bij elkaar worden gebracht.     Heeft u geen internet mogelijkheid dan is het telnr. 0800-1322 (9.00 – 21.00 uur; vrijdag tot 1600 uur).
Vanuit Zijderveld willen wij ons hierbij aansluiten om mensen die zorg nodig hebben te kunnen helpen. Om dit te kunnen organiseren zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen om dit handen en voeten te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan honden uitlaten; medicijnen halen; boodschappen doen; een telefonisch gesprek; brieven of pakketjes wegbrengen e.d.  Wilt u meedoen als vrijwilliger meldt u dan aan via het mailadres: diaconie@hervormdzijderveld,nl waarbij u uw naam; adres; telefoonnummer vermeldt waaronder u bereikbaar bent.                                           De Diaconie
Verantwoording:   De ZEC-collecte van zondag 15 maart 2020 heeft € 114,50 opgebracht.
Voor de kerk is een gift van € 30,= ontvangen. Hartelijk dank voor deze gaven.
Agenda in het kort:
Dinsdag          31 mrt.            Kerkradio
Tenslotte:   Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9:00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 30-11-2020 om 20:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.