PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
Week 13 Week 13
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag
19.30 uur:       Ds. D. Verkuil
 
Zondag  1 april  Pasen
9.30 uur:         Ds. D. Verkuil
18.30 uur:       Ds. F Maaijen, Zwijndrecht
 
 
 
Zingen voor de dienst: 1 april: nm.: ps.120:1
Kinderoppas: 1 april: Pauline Lam, Julliëtte de Wildt, Lisanne van Ballogooijen
Collecten: Op Goede Vrijdag en Eerste Paasdag is de eerste collecte is voor de diakonie, de tweede collecte is voor de kerk; op Eerste Paasdag komt hier de uitgangscollecte nog bij.
Bij de erediensten: Op Goede Vrijdag zijn we getuige van Jezus, Die hangt aan het kruis. Daar krijgt Hij te maken met laster, spot en smaad. Hij zou Zichzelf niet kunnen verlossen.
Verlossing…Jezus…voor wie? We vinden de tekst in Markus 15:29-32. Op Paasmorgen mogen we het Evangelie horen in al Zijn rijkdom: Jezus leeft! Laat ons bidden om diensten waarin we deze jubel horen, geloven en er iets van voelen. Tot de eer van de Naam van onze God en tot heil van ons allen.
Bericht voor de kerkradioluisteraars: Nu we de liederen met Goede Vrijdag en Pasen uit Weerklank zingen gaan we de te zingen liederen opgeven in de Zaaier. Voor Goede Vrijdag zijn dat de nummers: 140  vs. 1,2,3 en 4;  147 vs. 1 en 2;  159 vs. 1,4,5,6 en 7. Na de dienst 155 vs. 1,2,3 en 4.
Voor eerste Paasdag zijn dat de nummers: 178 vs. 1,2 en 4;  582 vs. 1,2 en 3;  173 vs. 1,2,3 en 4. Na de dienst 167 vs. 1,2,3 en 4.
Jarig: Op 6 april hoopt dhr. A.C. den Hartog, Sidewendervelt 12, (4122 GM)  82 jaar te worden.  Een goede dag toegewenst; en stel in alles uw vertrouwen op de Heere, zoals we daartoe aangespoord worden in Gods Woord. Op 7 april hoopt mevr. M. Burggraaf – Middelkoop, Gr. Huibertlaan 19 (4121 EN Everdingen) ook 82 jaar te worden. De Heere zij u nabij in het nieuwe levensjaar!
Huwelijksjubileum: Op D.V. 2 april zijn P.H. van Hemert en J.C. van Hemert – Donselaar, Krooshofstraat 67 (4122 GK) 25 jaar getrouwd.  Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. De Heere heeft jullie deze jaren gespaard en gedragen. Hem zij de dank. Ontvang een mooie dag om met wie jullie lief zijn dit jubileum te gedenken.
Zij die elders wonen: Aan het eind van de maand noemen we u de namen van hen die elders verblijven. Dit zijn:
Fam. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam
Dhr. J.H. Kemkes, Glasstaete, Lingesteynplantsoen 73, 4141 GH Leerdam.
Catechisatie: Inmiddels is met het einde van het winterwerk ook weer een eind gekomen aan het catecheseseizoen. Het was weer goed om elkaar te ontmoeten rondom de Bijbel om meer en meer daarmee vertrouwd te raken. We hopen elkaar in dit verband weer in het najaar te ontmoeten! De catechesebus heeft de 2e helft van het seizoen €81,50 opgebracht. Dit geld is ook bestemd voor het project van de HGJB ‘Open je ogen’.
Speelgoed- en kledingbeurs: De verkoop van kleding en speelgoed heeft netto €620,00 opgebracht. Inbrengers en kopers heel hartelijk bedankt. In september hopen we weer de najaar/winterbeurs te organiseren. Groet, Anne-Marie, Anja, Astrid, Erica en Janny
Open Jeugdwerk: Voor iedereen van 12 t/m 15 jaar en de jongelui uit groep 8 wordt er een gezellige BBQ georganiseerd op vrijdag 13 april. Bij fam. Van Duuren, Zijderveldselaan 40 te Zijderveld. Aanvang 19.00 uur t/m 21.30 uur. Kosten € 5,00. Opgeven t/m 10 april via mail gertvanduuren@hotmail.com tel.nr. 0345-642078. Zorg dat je erbij bent. Groet, de leiding Joost en Gert.
Uitnodiging: Op 07 april komt Remco Hakkert samen met zijn gospelkoor naar De Krooshof in Zijderveld. We zouden het erg leuk vinden om ook mensen uit omliggende gemeenten te ontmoeten! U kunt kaarten bestellen via openjeogen2018@outlook.com. De opbrengst zal gaan naar het HGJB-project Open je Ogen. Wees van harte welkom om samen met ons mee te zingen 'en te luisteren naar vele bekende liederen waarin we Gods Naam groot maken.
Collectebonnen: Op zaterdag 7 april kunt u van 10.30 – 11.30 uur collectebonnen kopen in het K.C.  Wie wil kan ze van tevoren bestellen via kerkbonnenzijderveld@hotmail.com
Verantwoording: Bij het bezorgen van Lichtspoor is door  zowel mevr. Van de Gun als mevr. Van Meeteren €4 ontvangen en door mevr. Van Zuilen €10.  Hartelijk dank!
Agenda in het kort:
Zaterdag 7 april:                     collectebonnen / afsluiting winterwerk
Vrijdag 13 april:                      Barbecue open jeugdwerk
Tenslotte:  We leven weer toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Laat de viering van deze heilsfeiten ons weer zeer mogen versterken. Om vanuit een levend geloof te verlangen naar de dag waarop geloven overgaat in zien. Met een hartelijke groet, ds. D. Verkuil 
 
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 07-12-2020 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.