PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 10 WEEK 10
Zondag 8 mrt.                  3e Lijdenszondag
9.30 u.            ds. C. Hogerwerf                   Doorn
18.30 u.          ds. A. van der Stoep              Nieuwland
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 70 : 1; nm. Ps. 70 : 2
Kinderoppas:  Esther Kool en Lindi Sterk
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie; de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor de GZB. De GZB wil mensen wereldwijd bereiken met het Evangelie. Samen delen we het Evangelie in woorden en werken.

Woensdag 11 mrt.        Biddag voor gewas en arbeid.
11.00 u.          oud. B. de Jong          Dienst kerk en school
19.30 u.          ds. S.J. Verheij           Barneveld
Zingen voor de dienst:  nm. Ps. 104 : 7 en 14
Kinderoppas: Tijdens de morgendienst is er kinderoppas in het K.C. “De Oude School”
Collecten: De collecte tijdens de dienst kerk en school is voor een project dat bepaald wordt door de school. In de avonddienst is de eerste collecte voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is de z.g. Biddagcollecte. Deze is ook bestemd voor de kerk.

Bij de diensten: Biddag voor gewas en arbeid. Een jaarlijks terugkerend moment om samen te bidden. Te bidden voor gewas en arbeid, maar daarmee houdt het niet op. Er is zo veel nood en ellende in de wereld, dat we ons niet kunnen en mogen beperken tot onze eigen leefomgeving. Christen vervolging; burgeroorlogen en genocide is aan de orde van de dag. Eén virus en de wereld economie staat op z`n kop. Biddag. Laten we ons verootmoedigen en bidden tot onze Hemelse Vader om genade en hulp in deze roerige tijden. Laten we onze ogen opslaan naar de bergen, vanwaar onze hulp komen zal. Onze hulp is van de HEERE, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft…… De HEERE zal ons uitgaan en ons ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.
Ziekte en zorg:  Maandag 2 mrt. is Richard Kool (Krooshofstr. 24, 4122 GL), opgenomen in het ziekenhuis voor een knieoperatie. We denken ook aan gemeenteleden die thuis ziek zijn; gemeenteleden die te maken hebben met zorgen en verdriet; gemeenteleden die hun levensweg alleen moeten gaan, maar ook aan hen die treuren om het verlies van een dierbare. Ga met al uw zorgen en verdriet naar Hem, Hij kent uw zorgen en Hij zorgt voor u.
Want: Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft. (Fill. 4 : 13)
Jarig: Zondag 8 mrt. hoopt mevr. M. Kemkes – van Eck (Graaf Huibertlaan 43a, 4121 EN  Everdingen) haar geboortedag te vieren. Zij hoopt dan 78 jaar te worden. Een goed en gezegend nieuw levensjaar gewenst onder de beschermende handen van onze Hemelse Vader.
Jubileum: Zaterdag 14 mrt. hopen Bart en Dinie de Heus – Andriessen, (Hogestraat 39, 4001 ET  Tiel) 40 jaar getrouwd te zijn. Een mijlpaal om te gedenken en dankbaar te zijn dat jullie Hemelse Vader met jullie is leidt Zijn de grazige weiden. Een felicitatie waard voor jullie en jullie (klein)kinderen. Dankt God in alles, want:  Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid (Rom. 11 : 36)..
Gespekskring: Dinsdag 10 mrt. komt de Gesprekskring weer bijeen om 20.15 u. in de consistorie.
Kerkenraad: Donderdag 12 mrt. vergadert de kerkenraad in het K.C. Laten we bidden voor de broeders, dat zij hun werk met vreugde mogen doen en in wijsheid leiding mogen geven aan de gemeente.
Potgrondactie:   Ook dit jaar wordt weer kwaliteit potgrond bij u huis aan huis bezorgt welke als basis dient voor een prachtige tuin of mooie bloemen in de bloembakken.
Op D.V. zaterdag 7 maart wordt de jaarlijkse potgrondactie gehouden. De opbrengst hiervan is o.a. bestemd voor het financieren van de Vakantie Bijbel Week (VBW).
We komen bij u langs vanaf 9.30 uur. Mocht u niet thuis zijn dan kunt u ook gebruik maken van het bestelstrookje onderaan de flyer die huis aan huis is bezorgd. Uw bestelling kunt u ook opgeven via de mail: fam.jblokland@kpnplanet.nl.    Informatie is ook  op de website van de kerk aanwezig.                                 De zendings en evangelisatie commissie.
2e kans kleding-en speelgoedbeurs: Op zaterdag 14 maart wordt de 2e kans kleding- en speelgoedbeurs gehouden van 09.30 - 11.30 uur in Kerkelijk Centrum “de Oude School” . Verkoop van kinder- en tienerkleding (lente/zomer, vanaf maat 80), speelgoed en baby-artikelen. Opnieuw (jong-)volwassenen kleding( tot ca. 50 jaar)  Kom, kijk en koop. De opbrengst is: 50% voor de inbrenger en 50% de Vakantie Bijbel Week activiteiten in Zijderveld.        Informatie m.b.t. inbrengen kleding: Anne-Marie Meerkerk 0345-502125/  kledingbeurszijderveld@hotmail.com
Stille week: Opnieuw zal er in de week van Goede Vrijdag een stille week worden georganiseerd. Met vier samenkomsten van DV maandag 6 t/m donderdag 9 april hopen we door middel van gebed, liederen en een korte meditatie het lijden van Jezus nog dieper te betrachten. Houdt u hier alvast rekening mee in uw agenda? De samenkomsten duren van 19.15 tot ca. 20.00 uur.
Actiedag 2020:  Ons verlangen is om deze actie met elkaar te doen voor de opbouw van de gemeente. Dit kunnen we niet zonder ZIJN Zegen. Wilt u met ons hierom blijven bidden voor deze actie. *Flessenactie; wilt u al flessen inleveren? Dan kan dat in de daarvoor bestemde doos in de hal van het KC ”De Oude School”. *Talentenveiling: heeft u de antwoordstrook al ingevuld?                                                          Hartelijke groet, actiecommissie
OJW (Open Jeugdwerk): Laser gamen: Ben je tussen de 12 – 15 jaar oud en heb je zin in een gezellige avond met je vrienden en vriendinnen? Kom dan zaterdagavond 7 maart 2020 naar sporthal ‘de Copper in Hei- en Boeicop (Pleinstaat 1). Daar gaan we van 19:30 – 21:45 uur met elkaar laser gamen. Geef jezelf op voor woensdag 4 maart bij Else van Lavieren, elvala@live.nl  De kosten voor deze avond zijn €5,- Tot zaterdag 7 maart!!
Verantwoording: De diaconie collecte over de maand febr. bedraagt € 524,24.  De weekcollecten over de maand febr. voor de kerk bedragen totaal  € 846,46. De uitgangscollecte van zondag 1 mrt. bedraagt € 294,65.  Hartelijk dank voor de collecten.
Agenda in het kort:
Zaterdag         7 mrt.              Potgrondactie / OJW
Dinsdag          10 mrt.            Gesprekskring
Woensdag      11 mrt.             Biddag voor gewas en arbeid
Donderdag      12 mrt.            Kerkenraadsvergadering
Zaterdag         14 mrt.            2e kans kleding- en speelgoedbeurs
Tenslotte:       Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Bijbelkring
datum en tijdstip 20-01-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-02-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.