PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 10 WEEK 10
Zondag 11 maart
9.30 uur:        ds. D. Verkuil    
18.30 uur:      ds. I. Hoornaar     Ermelo
Woensdag 14 maart.   Biddag voor gewas en arbeid
11.00 u.:          ds. D. Verkuil   Kerk&Schooldienst
19.30 u.:          ds. D. Verkuil   Dankstonddienst
 Zingen voor de dienst:  11 mrt.: vm. Ps. 116 : 10; nm.  Ps. 116 : 11.
14 mrt. nm.: Ps. 117 : 1
Kinderoppas: 11 mrt.: Marieke Kemkes; Joran het Lam en Jesse Hogenhout.
Tijdens de dienst van kerk en school is er kinderoppas in het Kerkelijk Centrum.
Collecten: Zondag 11 mrt. zijn de collecten voor de diaconie en de kerk en aan de uitgang de maandelijkse uitgangscollecte. Woensdag 14 mrt. wordt `s morgens gecollecteerd voor een project dat door de school zal worden bepaald.  En `s avonds zijn de collecten voor de diaconie en de kerk en de derde collecte is de Biddagcollecte.
Bij de erediensten: Zondagmorgen lezen we verder in Markus 14: 43-50. We komen Judas tegen die Jezus verraad; waarop Jezus vraagt waarom Hij op deze wijze wordt gevangen genomen. Lees het antwoord alvast eens door. In deze dienst wordt Jacco Kok geïnstalleerd als notabel. Het is rijk dat je deze weg kunt gaan; laat de Heere je daarin mogen zegenen.
Woensdag 14 maart is er weer de Biddag voor gewas en arbeid. ’s Morgens hopen we samen te komen in de kerk met de kinderen van de basisschool. Het Bijbelgedeelte dat dan centraal staat is 2 Koningen 4:1-7, de geschiedenis van de weduwe en de olie. Het thema luidt: ‘Vertel het maar.’ U en jij bent ook van harte welkom in deze Kerk&Schooldienst.
In de avonddienst luisteren we opnieuw naar Gods Woord met het oog op ons dagelijks bezig-zijn voor Gods aangezicht. Bidt om gezegende erediensten, waarin we iets mogen proeven van Zijn aanwezigheid.
Ziekte en zorg: Leef mee met hen die dat extra nodig hebben. We dragen hen die zorgen kennen op aan de troon van Gods genade; met de bede dat Hij in Zijn genade erbij is, erbij waar wij zo worstelen. Laat Zijn genade u met haar troost verrijken, zo bidden we naar aanleiding van psalm 90:9 (berijmd)
Groet: De omslag was er opeens: zondagavond na de kerkdienst rook je als het ware het voorjaar in de zachte regen die viel; en dat na de harde, ijskoude wind van de week daarvoor.
De afwisseling van de seizoenen weerspiegelt zich ook in de biddag die aanstaande is. Wat is het toch een voorrecht om een gelovige te mogen zijn! Om ook deze waarneming van wat in de natuur weer voorbij is en wat komt, te mogen beleven dichtbij onze Schepper en HEERE. Laat Hij groot gemaakt worden in alles!
Ontvang een hartelijke groet uit de pastorie, D. Verkuil
 
Jarig: Eerst even wat recht zetten: 25 febr. is mevr. H. Bronkhorst – den Hartog ( Zijderveldselaan 14) geen 85 jaar oud geworden, maar 79 jaar jong. Excuses voor de foute vermelding.
Gebedskring: Maandag 12 mrt. komt de Gebedskring bijeen om 20.30 u. in de consistorie. Tijdens deze bijeenkomst wordt er gebeden voor personen; voor de gemeente en de noden wereldwijd.
Kerkradio: Dinsdag 13 mrt. om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. De meditatie zal die avond verzorgd worden door ouderling J. Meerkerk.
Potgrondactie:  Op D.V. zaterdag 10 maart 2018 wordt weer de jaarlijkse potgrondactie gehouden waarvan de opbrengst o.a. bestemd is voor het financieren van de VBW.
Bent u niet thuis of wilt u vooraf de potgrond bestellen dan kan dit door het invullen van de bestelstrook onder aan de flyer welke in week 9 huis-aan-huis wordt bezorgt; u kunt uw bestelling ook digitaal opgeven via de mail: fam.jblokland@kpnplanet.nl.
Verdere informatie kunt u ook vinden op de website van de kerk.
Afsluiting Winterwerk: Elke 2 jaar doen we mee met de actie die vanuit de HGJB wordt georganiseerd met als thema ‘Open je ogen’.
Dit jaar organiseren we een gezellige kookworkshop; een heerlijk buffet door u/jou bereid en een bijzonder concert op zaterdag 7 april 2018.
Aanmelden kan via de brief die vanaf 26 februari huis aan huis verspreid wordt. Ook in deze brief meer informatie over de actie en de activiteiten.
ZAJW  Volleybaltoernooi:  Op 17 maart 2018 is het weer tijd voor het ZAJW volleybaltoernooi!!  Heb je zin om mee te doen met je vrienden of als kerkenraad, geef je dan snel op via zajw@live.nl of bij Melanie Noteboom (06-22672622 of melanie.noteboom@gmail.com). Opgeven kan tot uiterlijk 14 maart 2018. Geef je op als team van 5 à  7 personen. Wanneer je geen team kan maken, kan je je individueel opgeven. Wij gaan dan kijken of we vanuit deze aanmeldingen een team kunnen samenstellen. De kosten zijn 6 euro per persoon. Ook supporters zijn van harte welkom om de teams te komen aanmoedigen. We beginnen om 19:30 in “De Wiel” (Leerdamseweg 39,  Asperen).
Mutaties: Vertrokken van Krooshofstr. 14 naar Hellouw: C.W. Buijserd. Vertrokken van `t Werfje 29 naar Portugal: Elise Hol. Vertrokken van Kerkweg 13 naar Nachtegaalstraat 67 in Utrecht: Hanna Hijmering.  Verhuisd van Krooshofstr. 39 naar Krooshofstr. 24: fam. N. Kool – de Vor en hun drie kinderen. Verhuisd van Kerkweg 33 naar Krooshofstr. 29: Lisanne Bruijnes. Voor hen die vertrokken zijn een goede tijd elders gewenst. Wie binnen het dorp verhuisd zijn: heel veel zegen in jullie nieuwe woning.
Verantwoording: De opbrengst van de diaconiecollecten over de maand februari bedroegen: € 753,75 en die voor de Kerkrentmeesters: € 1128,32.  De Avondmaalscollecte van afgelopen zondag voor H.O.E. bedroeg € 162,=.  Voor al uw gaven: hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Zaterdag 10 mrt.:                 Potgrondactie
Maandag 12 mrt.:                Gebedskring                             
Dinsdag 13 mrt.:                   Kerkradio
Woensdag 14 mrt.:              Biddag voor gewas en arbeid
Zaterdag 17 mrt.:                 ZAJW  Volleybaltoernooi
Tenslotte: Met een hartelijke groet:  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Bijbelkring
datum en tijdstip 20-01-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-02-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.