Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 10 WEEK 10
Zondag 14 mrt.               5e lijdenszondag
9.30 u.            ds. E. van der Poel                Schoonrewoerd       Doopdienst
18.30 u.          ds. F. van Roest                    Zeist                Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 103 : 9; nm.  Ps. 129 : 1
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de G.Z.B. De voorjaarszendingscollecte.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de erediensten: Zondag mogen we D.V. twee bijzondere diensten hebben. Zondagmorgen zullen Arthur en Denise Burggraaf samen met Teun voor in de kerk staan, waar Teun het teken en zegel van de heilige doop zal ontvangen en zo opgenomen mag worden in Gods verbond. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Wat is het een zegen bij Gods verbond te horen.  Zondagavond mogen we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal, de viering die op zondag 21 mrt. hoopt plaats te vinden. Opdat wij nu tot onze troost het Avondmaal des Heeren mogen houden, zijn bovenal twee dingen nodig: -in de eerste plaats: dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven; -in de tweede plaats: dat wij het gebruiken met het doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot Zijn gedachtenis. Goede en fijne diensten gewenst en een goede voorbereiding.
Ziekte en zorg: In het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem verblijft nog: Nel van Vuren, (Dorpsweg 74, 4122 GH) Zij heeft een ingrijpende operatie moeten ondergaan. Donderdag 11 mrt. wordt Jasper Hol (`t Werfje 29, 4122 GS) opgenomen in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Wanneer de ingreep naar verwachting verloopt, zal hij vrijdag weer naar huis mogen. We denken aan de zieken thuis en aan allen die het moeilijk hebben. We mogen al zuchtend naar God gaan met onze noden en onze harten voor Hem openen: Heer, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen. Maar op U, HEERE, hoop ik; Ú zult verhoren, Heere, mijn God!  (Ps. 38 : 10 en 16)
Kerkradio: Dinsdagavond 16 mrt. is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. De meditatie wordt die avond verzorgt door Aart Bronkhorst.
Potgrondactie: De verkoop van de potgrond en de violen van afgelopen zaterdag heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 1278,50. Iedereen bedankt voor het bestellen!
ZAJW-avond: Op D.V. vrijdag 19 maart organiseert het ZAJW een (online) avond.  Heb je zin om al die leuke mensen van het ZAJW weer te zien, een gezellige avond en veel lol? Geef je dan snel op. Stuur een berichtje naar Melanie (06-22672622) of naar zajw@live.nl. Vermeldt je telefoonnummer, je mailadres en je adres waar je woont, zodat we een verrassing bij je langs kunnen brengen. 
De avond vindt online plaats. Je krijgt van te voren een uitnodiging van Teams via de mail. Je kan vanaf 19:45 inloggen, we starten om 20:00. Wij hopen jullie allemaal te zien! 
Groetjes de ZAJW commissie. 
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. De kerkenraad biedt de mogelijkheid tijdens de morgendiensten ook gebruik te maken van het Kerkelijk Centrum. Hier kunnen ook 30 kerkgangers deelnemen aan de morgendienst. In het K.C. kan de dienst meebeleeft worden via beeld en geluid. Ook de avonddiensten zullen weer op de normale wijze plaatsvinden. Op de wijze is er een ruime mogelijkheid samen naar de kerk te gaan en elkaar te ontmoeten. Ook in het K.C. worden de strikte coronamaatregelen gehanteerd.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtenddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten zal niet meer worden gezongen. Dit op advies van de hogere organen binnen de kerk. De psalmen en de liederen zullen als gemeentezang worden afgespeeld via de geluidsinstallatie.
Verantwoording: De collecten voor de diaconie over de maand februari is totaal € 491,70. Hartelijk dank voor deze collecten.
Agenda in het kort:
Dinsdag          16 mrt.                        Kerkradio
Woensdag      24 mrt.                        Paasviering ouderen online
Tenslotte:   Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.