PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 1 WEEK 1
9.30 u.            ds. D. Verkuil
18.30 u.          ds. H.P. Brendeke
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 116 : 10;  nm.  Ps. 116 : 11
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt.  Hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: Zondagmorgen komen we Jezus tegen die als twaalfjarige jongen bezig is in de dingen van Zijn Vader, Lukas 2:40-52. We luisteren naar de betekenis hiervan voor ons leven en daarom lezen we ook 2 Tim. 3:10-17.
Groet: Het jaar 2021 heeft zijn intrede gedaan. Een jaar van veranderingen, voor u en ons. Gelukkig zijn we wanneer we ons in dit alles gedragen mogen weten door onze Vader in de hemel. Hij overziet heel dit jaar, bij Hem mogen we schuilen.
Met een hartelijke groet,  ds. Verkuil

Jubileum: Maandag 28 dec. 2020 was het 45 jaar geleden dat ds. I. Hoornaar werd bevestigt als predikant in de Herv. Gem. van Zijderveld. 45 jaar in dienst van zijn Heere en Opdrachtgever. Een lange periode waarin hij het evangelie mocht verkondigen en dienstbaar mocht en mag zijn in Zijn kerk. Veel is er sindsdien gebeurd in het leven van ds. Hoornaar en toch mag hij getuigen van zijn goede God en mag hij met vreugde Gods trouw en heerlijkheid verkondigen. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. (Kol. 3 : 16)
Zondag 17 jan. hoopt ds. Hoornaar de morgendienst te leiden. Het adres van ds. Hoornaar is: Herderlaan 3, 3851 BC  Ermelo.
Catechisaties: Follow Me en Follow Me Next
Aangezien alle communicatie tussen de catechisanten en mij via een groepsapp verloopt, missen ouders en andere gemeenteleden de voortgang. Ondanks alle beperkingen konden we het afgelopen jaar toch steeds op de geplande avonden samenkomen. Ik dank de jongeren hartelijk voor hun trouw en betrokkenheid. Het is mooi om te ervaren dat er echte geloofsvragen op tafel komen en de jongeren niet schromen ook geloofservaringen met elkaar te delen. Dat geeft moed in een moeilijke tijd. Ik noem enkele onderwerpen die de voorbije maanden zijn besproken: Door Jezus gezocht. Van Christus zijn. Hij is almachtig. Signalen van God. Reflector van God. Je bent een zondaar! Avond over mijn zendingservaringen in Albanië, Occultisme. Verder is er een avond verzorgd door Operatie Mobilisatie. De kerkenraad heeft besloten dat de opbrengst van de catechisatie bus voor deze stichting bestemd is dit jaar.
Verder is afgesproken dat we in het nieuwe jaar weer beginnen als ook de scholen weer opengaan. We gaan er op dit moment vanuit dat dit op 18 januari zal zijn. We wensen u voor het jaar 2021 van harte Gods zegen en Zijn kracht in de moeilijk omstandigheden van dit moment, persoonlijk maar ook als gemeente.                        Rook Verkaik.
Ringweekend 2021:  Helaas moeten we jullie kenbaar maken dat Ringweekend 2021 afgelast wordt. Met de huidige maatregelen van Covid-19 is het lastig om wat te organiseren.
We gaan er voor zorgen dat volgend jaar en een dubbel zo leuk Ringweekend gaat worden!
Blijf gezond en tot volgend jaar!!   Groet van de Ringweekend Commissie.
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. De kerkenraad biedt de mogelijkheid tijdens de morgendiensten ook gebruik te maken van het Kerkelijk Centrum. Hier kunnen ook 30 kerkgangers deelnemen aan de morgendienst. In het K.C. kan de dienst meebeleefd worden via beeld en geluid. Op deze wijze is er een ruimere mogelijkheid samen naar de kerk te gaan en elkaar te ontmoeten. Ook in het K.C. worden de strikte coronamaatregelen gehanteerd.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, ook in het K.C., kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Verantwoording: De IZB collecte van 21 december 2020 heeft € 150,00 opgebracht.
De collectebussen voor IZB/GZB bij de uitgang van de kerk hebben in 2020  € 261,60 opgebracht.
Het catechisatiebusje heeft in 2020 € 177,42 opgebracht, welk bedrag is overgemaakt naar Operatie Mobilisatie.
De Avondmaal collecte  van 13 dec. bedroeg: € 168,68. De diaconiecollecten in dec. hebben
€ 685,16 opgebracht. Dit is incl. bank en Givt.
Bij het bezorgen van de attentie voor kerst heeft  Aantje Sleeuwenhoek € 10,- ontvangen.
In dec heeft de diaconie een gift van € 100,= ontvangen. Hartelijk dank voor uw financiële bijdragen.
Tenslotte:  Een nieuw jaar ligt voor ons met een onzekere toekomst. Wat dit jaar ons ook brengen zal, ons geleid des Heeren hand. Laten we Zijn Vaderhand vasthouden en de weg gaan, die Hij voor ons uitgestippeld heeft.

 
Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-02-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-02-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.