PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
Informatie rondom Corona Informatie rondom Corona
Hervormde Gemeente Zijderveld
Protocol zondagse eredienst in Corona tijd

Gemeenten kunnen gebruik maken van deze versoepeling, maar zoek niet de grenzen op van wat kan en mag. Om met minister Hugo de Jonge te spreken: “Verspreid het Woord en niet het virus”.
Algemeen
Het is toegestaan om per zondag twee erediensten te hebben, wel zijn ze digitaal.

Voorafgaand aan de eredienst
Vaste aanwezigen
Iedere dienst zijn aanwezig: 1 dominee, 3 leden van de kerkenraad (ouderlingen, diakenen of kerkrentmeesters), 1 organist en 1 koster
Overige kerkgangers
Naast de vaste aanwezigen die als ‘personeel’ worden aangemerkt zijn er een aantal zangers aanwezig om de kerkenraad te ondersteunen bij het zingen.

Ventilatie
De koster zorgt ervoor dat de kerk zo goed mogelijk geventileerd wordt tijdens de dienst. Ramen en deuren worden zo veel mogelijk opgezet. Weersomstandigheden kunnen de ventilatie beinvloeden

Eredienst
Coördinatoren
Aangezien de kosters het meest vaste deel van de eredienst vormen en het meest betrokken zijn bij de activiteiten en bewegingen in de kerk worden zij aangesteld als coördinator. De coördinatoren krijgen een lijstje met welke mensen er zijn uitgenodigd voor die dienst, zodat zij weten wie ze kunnen verwachten.
Schoonmaak
Aangezien de kerk schoon wordt achtergelaten na ieder dienst (zie verderop in paragraaf “schoonmaak na afloop van de eredienst”) hoeft er voorafgaand aan de dienst geen schoonmaakwerk plaats te vinden.
Binnenkomst kerkenraad
De dominee en de leden van de kerkenraad gaan op de gebruikelijke manier via de achterdeur  bij de consistorie naar binnen. Daar is de mogelijkheid om de handen met ontsmettingsmiddel te wassen. Binnen in de consistorie blijven ze op minimaal 1,5 meer afstand van elkaar staan. De dominee gaat bij binnenkomst zitten op de klapbank voor de preekstoel. De ambtsdragers gaan ieder naar hun eigen bank. Na de afkondigingen en het zingen) geeft de ouderling van dienst de dienst over aan de dominee. Het stilgebed kan dan op de meest gebruikelijke manier plaatsvinden waarbij de dominee onder aan de kansel staat.  


Collecten 
De fysieke collecte met doorgeef-collectezakken vindt niet plaats. Er wordt gewezen op de mogelijkheid om geld over te maken.  We plaatsen collecteschalen, met vermelding van de collectedoelen, bij de uitgang.

Gebruik toiletten
Aangezien de toiletten nagenoeg niet worden gebruikt voor, tijdens en na de erediensten wordt er allen volstaan met een sticker op de deur met daarop het verzoek om zowel voor als na het bezoek de handen goed te wassen. Mocht er toch gebruik van gemaakt worden, dan wordt het toilet na afloop van de dienst schoongemaakt.
Gebruik keukentje
Het keukentje is alleen beschikbaar voor de koster. Dat zal op de deur vermeld worden.
Verlaten van de kerk door kerkenraad
De kerkenraad verlaat de kerkzaal naar de consistorie op de gebruikelijke manier en blijft daar op 1,5 meter van elkaar staan.  Na het dankgebed daar wordt deze ruimte verlaten.
Verlaten van de kerk door gemeenteleden
Na afloop van de dienst lopen de banken met de gemeenteleden van achter naar voren naar buiten waarbij men de 1,5 meter goed in acht neemt. Men wordt opgeroepen om niet bij het hek van de kerk te blijven staan.
Na afloop van de eredienst
Schoonmaak
Op elke open bank wordt een pakje desinfecterende Dettol doekjes neergelegd en na afloop van de dienst wordt gevraagd aan een ieder om de bank en de gebruikte Weerklankbundels even schoon te maken. Bij de uitgang staat een prullenbak om de doekjes weg te gooien.
Nadat het gebouw door de kerkgangers is verlaten, dient er nog het e.e.a. schoongemaakt te worden:
  • Preekstoel trapleuning (door ouderling van dienst)
  • Microfoon van de dominee (door ouderling van dienst)
  • Deurklinken (koster)
 
terug
 
 

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 31-01-2022 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 31-01-2022 om 20:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-02-2022 om 20.00 u.
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 09-02-2022 om 10.00 u.
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 16-02-2022 om 20.00 u.
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 21-02-2022 om 20.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 28-02-2022 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 28-02-2022 om 20:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-03-2022 om 20.00 u.
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 14-03-2022 om 19:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.