PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 36 WEEK 36
Zondag 8 sept.
9.30 u.            ds. D. Verkuil                         Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 u.          ds. B.M. van de Bosch          Linschoten
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 40 : 2;  nm. Ps. 40 : 8
Kinderoppas:  Esther Kool en Lindi Sterk.
Collecten:  De eerste collecte is voor de diaconie; de tweede collecte is voor de kerk.

Bij de erediensten: Onze Heiland zorgt goed voor wie in Hem geloven. David zei het al in psalm 34: ‘Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.’ Deze duidelijke wijze van spreken brengt ons die geloven onder het nieuwe verbond bij de Avondmaalstafel. Dáár proeft het gelovig hart in het stukje brood en de slok wijn zoveel! Neem dan de toevlucht tot uw Heiland. Om zo de Heere het geeft de zondag daarna het Avondmaal te vieren.
Afscheid: Komende zondag nemen we afscheid van Arnold van de Kraats als ouderling-kerkrentmeester. Binnenkort hoopt hij te gaan trouwen en daardoor kerkelijk elders mee te gaan leven. Hiermee komt een einde aan een korte, maar gewaardeerde periode binnen de kerkenraad. Dank voor alles wat je hebt mogen betekenen voor de gemeente met de gaven die God jou geschonken heeft.
Ziekte en zorg: ‘Draagt elkaars lasten…’, zo schrijft Paulus in Galaten 6. De betekenis daar is denk ik anders dan wat wij vaak denken bij deze woorden. Niettemin onderstrepen ze het belang van om te zien naar de ander. Het is een onderdeel van te leven naar Gods wet.
Catechese: Het is de bedoeling om dezelfde tijden aan te houden als het vorig seizoen. Om kwart voor zeven maandagavond is er de eerste groep van 12 – 15 jaar.
Om half acht is de tweede groep met de 16+ jongeren. Om half negen is er belijdeniscatechese. Van één jongere heb ik al gehoord dat hij wil komen; kom ook, je bent dus niet de enige! Ook al twijfel je nog over het afleggen van belijdenis, het volgen van deze catechese is leerzaam en hoeft niet automatisch te brengen tot het doen van belijdenis. Als begindatum heb ik maandagavond 23 september op het oog. Tot dan!
Groet: Het was een rijk uur, afgelopen zondagmiddag voor de Krooshof. Ongestoord mochten we daar de Vakantie Bijbelweek afsluiten. Onze dank gaat uit naar God;  laten we tegelijk tot Hem bidden om het ontkiemen van het zaad van het Evangelie dat op allerlei wijzen is gezaaid.
Met een groet uit de pastorie, D. Verkuil

Jarig: Dinsdag 10 sept. hoopt Hennie Verdouw – van Ooijen ( Dorpsweg 56, 4122GH) 86 jaar te worden en donderdag 12 sept is het de geboortedag van Henk Kemkes (Kerkweg 6, 4122GC), hij hoopt dan 90 jaar te worden. Beide gemeenteleden hebben een zeer hoge leeftijd bereikt. Gefeliciteerd met het bereiken van deze hoge leeftijd. Vertrouw ook in dit nieuwe levensjaar op onze God en Vader in de hemel en Hij zal voor u zorgen.
Bezinningsbijeenkomst: De bezinningsbijeenkomst als voorbereiding op het Heilig Avondmaal wordt gehouden op woensdagavond 11 sept. om 20.00 u. in het K.C.  Zondag liggen er uittreksels van de voorbereidingspreek achter in de kerk, deze kunnen meegenomen worden. De uittreksels dienen als leidraad voor de bezinningsbijeenkomst.
Censura morum:  Bij de viering van het Heilig Avondmaal is het zaak om toe te zien dat geen openlijke zonden deze viering verontreinigen en de zegen ontnemen. Mochten zulke zonden bij belijdende leden gevonden worden dan vragen wij u dat te melden bij de kerkenraad. Dat kan tot uiterlijk dinsdagavond 10 sept.  bij één van de ouderlingen of bij de predikant.

Jaarmarkt:  Stichting Rommelmarkt Zijderveld bakt hamburgers tijdens de jaarmarkt op 7 september a.s.    Wij hopen u bij onze kraam op het plein voor de Krooshof te ontmoeten.
De opbrengst komt ten goede aan de Ned. Herv. Kerk en haar activiteiten.
Collectebonnen: Zaterdag 7 sept.. worden er weer collectebonnen verkocht van 10.00 u – 12.00 u. op de jaarmarkt (dus niet in het K.C.)  Collectebonnen kunnen ook vooraf digitaal besteld worden via de mail: kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl .
Opening winterwerk 2019:  Om alvast in uw agenda tijd vrij te kunnen houden (of te maken) melden we dat de opening winterwerk gepland staat voor zaterdag 21 en zondag 22 september 2019.
Informatieboekje. Begin oktober  willen we weer een informatieboekje laten uitkomen. U en jullie hebben de gelegenheid om tot en met zaterdag 28 september kopie aan te leveren. Graag via het e-mailadres: vinkgans@kpnplanet.nl  Wij verzoeken u om op tijd in te leveren daar anders onze planning in de knoop komt. Bij voorbaat hartelijk dank.          De redactie.
Verantwoording. De weekcollecten over de maand augustus voor de kerk bedragen totaal 
€ 914,32. Door ouderling B.de Jong is tijdens bezoek een gift van € 25,00 ontvangen. De uitgangscollecte van zondagmorgen bedraagt € 176,25. Heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.
Agenda in het kort:
Zaterdag         7sept.              Collectebonnen
Woensdag      11 sept.           Bezinningsbijeenkomst
Tenslotte:  Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst.

 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-02-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-02-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.