Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 9 2024 WEEK 9
WEEK 9

Zondag 3 maart vierde lijdenszondag.
       9.30 uur:     Dhr. W. Meerkerk              Sliedrecht
     18.30 uur:     ds. M. van de Ruitenbeek Uddel 
Zingen voor de dienst: vm. ps. 116 vers 10, nm. ps. 116 vers 11
Kinderoppas: Carolien Lam en Aquilo Fokker
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse extra collecte voor de kerk.


Ziekte en zorg: Arie Donker ('t Werfje 18, 4122 GT) verblijft in het UMC voor een langdurige behandeling. We hopen en bidden dat het goed mag gaan. Bij Gerrit en Marianne de Jong – van Diest (Krooshofstraat, 2 4122 GL) is verdriet gekomen, de vader van Marianne is overleden. We wensen hen sterkte toe in het verwerken van dit verlies. Ook Arie Middelkoop (Zijderveldselaan 4, 4122 GP) en Klaas en Riet Bronkhorst - Middelkoop (Dorpsweg 66, 4122 GH) hebben aan een open graf gestaan. Een zus van Arie en Riet is overleden. Opnieuw is daar in de familie een lege plaats gekomen. Dat geeft verdriet, dan hebben we troost nodig, en die troost kan niemand anders beter geven dan de HEERE God. Mevr. Riet van Eck - Kemkes (Graafhuibertlaan 43a, 4121 EN Everdingen) is op genomen in de Wittenberg te Haaften. We wensen haar Gods nabijheid toe in deze moeitevolle weg. Dat de verpleging daar gezegend mag worden is onze bede. Haar adres is; Wittenberg Haaften, Bernhardstraat 4, 4175 EE Haaften, kamer 23 L.
Dankbaar mogen we zijn met Aart Bronkhorst dat er geen verdere uitzaaiingen zijn gevonden. We wensen hem toe dat verdere behandelingen gezegend mogen worden.

Beroepingswerk: Zaterdag 2 maart DV hoopt de kerkenraad de beroepsbrief bij prop. M. Bos te brengen. Voor prop. Bos breekt een tijd aan dat er een besluit zal moeten worden genomen. We wensen hem en zijn vrouw van harte Gods zegen daarbij. Voor ons als gemeente is er dan een periode van wachten en verwachten. Wat zal het antwoord zijn. Laten we maar vragen of God de juiste weg wil wijzen, dan zal het goed zijn. Het adres van prop. Bos is; Nederwoudseweg 15-C, 6741 MA Lunteren. mailadres is; Maurits_bos@hotmail.com 

Jarig: Op 3 maart hoopt mevr. M.N. Brouwer - Vermaat (Zorgcentrum "Careyn Maria-Oord",  Herenweg 69, 3645 DH Vinkenveen) 81 jaar te worden. Op 5 maart mag mevr. N. Moorelisse - de Gans (Dorpsweg 48, 4122 GH) jarig zijn. De leeftijd van 84 jaar mag bereikt worden. Op 8 maart is mevr. M. van Eck - Kemkes jarig. 82 jaar hoopt zij te worden. Zo heel anders zal deze verjaardag gevierd worden nu zij opgenomen is in de Wittenberg. Voor allen een goede en gezegende dag en weet, God heeft u lief en wil dicht nabij zijn. Voor alle data geldt, Deo Volente. 

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Verkiezing notabelen: We zijn dankbaar dat medegedeeld kan worden dat Adriaen van Oostenbrugge zijn verkiezing als notabel heeft mogen aannemen. We wensen hem een goede periode toe in dit college. Wim van Duuren kon zijn benoeming niet aannemen. Ook Wim wensen wij alle goeds toe en rust op zijn beslissing.

Kerkenraadsvergadering: op DV 7 maart hoopt de kerkenraad weer te vergaderen. Prop. Bos en zijn vrouw hopen dan ook een gedeelte van de vergadering bij te wonen om nader kennis te maken. Vooraf zal de pastorie bekeken worden.

Voedselbank: Zaterdag 9 maart kunt u weer goederen inleveren voor de voedselbank. Dat kan bij Arie en Maaike van Eck, Lentehof 7. Wilt u weer ruimhartig geven voor hen die zoveel minder hebben? Bij voorbaat heel veel dank.

Potgrond en violen actie: D.V. zaterdag 9 maart a.s. houden wij de jaarlijkse potgrond en violen actie. Voor info zie de flyer of de website. Om teleurstelling te voorkomen: violen kunt u alleen vooraf bestellen. U kunt kiezen uit witte en blauwe violen. Voor potgrond komen we ook aan de deur (in Zijderveld). Eén zak (40 L) €5,50, 2 voor €10. Violen: €0,70 per stuk of een tray van 18 voor €10. Bestellen kan tot 26 februari. Dit doet u via de antwoordstrook op de flyer of te mailen naar: zeczijderveld@hotmail.com.
Betalen kan contant bij aflevering of door het bedrag vóór 2 maart over te maken naar: NL27 RABO 0358 4283 43 t.n.v. Diaconie Nederlands Hervormde Kerk o.v.v. naam, straat en huisnummer.

Stille Week: Alvast een herinnering aan de Stille Week van DV 25 t/m 28 maart a.s. Het thema dit jaar is “Jezus, de Mensenzoon”. Reserveert u de data vast in uw agenda? Voor de samenkomsten (van 19.15 – 20.00 uur) zijn we nog op zoek naar gemeenteleden die hun deelname hieraan willen verlenen door het voorlezen van schriftlezing of gedicht. Ook zoeken wij mensen die mee willen helpen met het flyeren van de berichtgeving over de Stille Week. Wilt u meedoen, geef u dan zo snel mogelijk op bij Anne-Marie Meerkerk (06-52266198).

Verantwoording: Tijdens bezoek is door ds. J. de Jong een gift van € 100,00  ontvangen en er is een gift via de bank van € 5000,00 binnengekomen. Beide giften zijn bestemd voor de kerk. Ook zijn er twee giften via de bank binnengekomen, te weten een gift van € 50,00 en een gift van € 500,00. Deze twee laatste giften zijn bestemd voor het orgelfonds.
Hartelijk dank. De kerkrentmeesters.


Agenda in het kort:
Zaterdag         2 maart  Volleybaltoernooi
Dinsdag          5 maart  Catechisatie 
Woensdag     6 maart  Meisjesclub, Bijbelkring

Ten slotte:                             
Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.