Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 7 en 8 2024 WEEK 7 en 8
WEEK 7 en 8

Zondag 18 februari  Tweede lijdenszondag.
       9.30 uur:     ds. W. Poldervaart            Voorthuizen
     18.30 uur:     ds. H.L Versluis                 Ede 
Zingen voor de dienst: vm. ps. 111 vers 3, nm. ps. 111 vers 5
Kinderoppas: Anne-Marie Verkroost en Iris Middelkoop
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor het orgelfonds.

Zondag 25 februari  Derde lijdenszondag.
       9.30 uur:     ds. D. Verkuil                     Rhenen
     18.30 uur:     Prop. J.W. Sterrenburg     Reeuwijk
Zingen voor de dienst: vm. ps. 105 vers 1, nm. ps. 105 vers 2
Kinderoppas: Amanda Kemkes en Lindie Sterk
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met als bestemming VBOK-Ciriz, de tweede collecte is voor de kerk. 

Collecte VBOK-Ciriz: De visie van de VBOK is dat elk mens vanaf het begin waardevol en kwetsbaar is, ook het ongeboren leven. Elk mens heeft ook recht op een barmhartige ondersteuning in schijnbaar uitzichtloze situaties rond zwangerschap en jong ouderschap. Zo biedt de VBOK perspectieven en ondersteuning aan mannen en vrouwen, die worstelen met de keuze voor het afbreken of het voldragen van de zwangerschap. Ze bieden in sociaal kwetsbare situaties zorg aan moeder en kind, voor en na de bevalling.
Van harte aanbevolen, de diaconie.

Bij de diensten: "En zij zagen Jezus alleen" hebben we in de morgendienst mogen horen. In de avonddienst stond de vraag centraal: "Wie heeft onze prediking geloofd?" Zien wij ook Jezus en geloven we in Hem als onze Zaligmaker?

Beroepingswerk: Zoals bekend hebt u toestemming gegeven om prop. M. Bos te gaan beroepen. Komende periode moeten we nog geduld hebben. Het beroep kan pas op 2 maart D.V. gebracht worden en dan heeft prop. Bos nog 3 weken de tijd om zijn beslissing bekend te maken. Dit geeft ons als gemeente alle tijd om het beroepingswerk op te dragen in ons gebed. In de Bijbel staan ook rijke beloften, lees Mattheüs 7 vers 7 en 8 maar eens. 

Ziekte en zorg:  Vrijdag 16 feb. wordt, zoals nu bekend, Arie Donker ('t Werfje 18, 4122 GT) opgenomen in het UMC te Utrecht. Zaterdag zal dan gestart worden met de behandeling, een behandeling die een lange periode met zich mee zal brengen. Als alles goed mag gaan zal Arie een periode van 6 weken in het ziekenhuis moeten doorbrengen. We bidden en hopen van harte dat de behandeling mag slagen. Arie en ook Anja heel, heel veel sterkte toegewenst. Met psalm 57 vers 1 berijmd, roepen we tot God: 
Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebeên;
Want mijne ziel betrouwt op U alleen;
Mijn toevlucht is de schaduw Uwer vleug'len;
Ik berg mij daar voor alle tegenheên;
Totdat Uw macht den vijand zal beteug'len.


Dankbaar zijn we met Gijs van Duuren, (Lentehof 38, 4122 GZ) de operatie is geslaagd. Gijs is thuis en al goed opgeknapt. Looft de Heere.


Gemeenteleden die elders wonen of verblijven:
In zorgcentrum “Lingesteyn“ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,
Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn“ te Leerdam:
Mevr. J. van Hemert - den Hartog,
Lingesteynplantsoen 64, 4141GJ Leerdam.
In zorgcentrum "Altrecht"
Mevr. M. N. Brouwer - Vermaat
Gedachtegang 6, 3705 WH Zeist
In Huis Ter Leede te Leerdam
Dhr. P.C. van Eck en mevr. S.A. van Eck - Schoenmaker
Oranjehof 108, 4141GC Leerdam
Aan u gemeenteleden, die elders wonen, mogen we aan het eind van elke maand middels de Zaaier weer denken. Ook in de voorbede leven we met u mee. Van harte een goede en gezegende tijd toegewenst op de plaats waar u verblijft.

Jarig: Op D.V. 19 feb. mag dhr. J.A. Ruitenburg (Zijderveldselaan 11, 4122 GN) zijn verjaardag gedenken. Dhr. Ruitenburg hoopt dan de gezegende leeftijd van 91 jaar te bereiken. Langs deze weg van harte gelukgewenst met deze bijzondere mijlpaal. Een hele goede dag toegewenst, met allen die u lief zijn. Op 20 feb. mag dhr. Arie van Eck (Lentehof 7, 4122 GZ) zijn verjaardag vieren. Opnieuw een jaar aan het leven toegevoegd, de leeftijd van 79 jaar mag dan bereikt worden. Groot is uw trouw o Heer. Van harte gefeliciteerd 

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Verkiezing notabelen: In de stemmingsvergadering van 6 feb. is Adriaan van Oostenbrugge (Buizerdlaan 90, 4141 CT Vianen) verkozen tot notabel in de vacature van Geert van Eck. Ook is Wim van Duuren (Zijderveldselaan 40, 4122 GP) benoemd als notabel door de kerkrentmeesters, dit in de vacature van Coen Hoiting. Vrijdag 16 feb. mogen zij hun beslissing kenbaar maken. Heel veel wijsheid toe gebeden.

Ringweekend: Van 16 tot en met 19 feb. zijn onze jongeren van de ring met elkaar op stap. We wensen hen een heel goed weekend toe. Dat er goede contacten met elkaar mogen zijn, maar ook fijne gespreken over het geloof. Bovenal gezegende momenten als er geluisterd wordt naar de verkondiging van het Woord van God. 
 
Kerkradio: op D.V. 27 feb. is er weer een kerkradio uitzending. In deze uitzending kunt u luisteren naar psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Aanvang 19.30 uur. Een heel goed moment toegewenst.

ZAJW volleybal: Ga jij de strijd aan met je kerkenraad? Gaat u de strijd aan met de jeugd? Dat kan tijdens het volleybaltoernooi van het ZAJW. Het volleybaltoernooi wordt gehouden op DV. zaterdag 2 maart om half 8 in De Wiel te Asperen. Meld je aan voor DV. dinsdag 27 februari bij Anneke Verveer (06-13280632) of via zajw@live.nl. Wie gaat er met de beker vandoor? U bent ook van harte welkom om te komen kijken en supports. 

Potgrond en violen actie: D.V. zaterdag 9 maart a.s. houden wij de jaarlijkse potgrond en violen actie. Voor info zie de flyer of de website. Om teleurstelling te voorkomen: violen kunt u alleen vooraf bestellen. U kunt kiezen uit witte en blauwe violen. Voor potgrond komen we ook aan de deur (in Zijderveld). Eén zak (40 L) €5,50, 2 voor €10. Violen: €0,70 per stuk of een tray van 18 voor €10. Bestellen kan tot 26 februari. Dit doet u via de antwoordstrook op de flyer of te mailen naar: zeczijderveld@hotmail.com.
Betalen kan contant bij aflevering of door het bedrag vóór 2 maart over te maken naar: NL27 RABO 0358 4283 43 t.n.v. Diaconie Nederlands Hervormde Kerk o.v.v. naam, straat en huisnummer.


Running dinner: Beste gemeenteleden, we hebben besloten om de running dinner voor nu te laten vervallen. De eerstvolgende activiteit is een Hemelvaartsontbijt op D.V. donderdag 09 mei. Verdere info volgt t.z.t. Namens de activiteitencommissie, Denise en Geerdine.

Verantwoording:

Agenda in het kort:
16  t/m 19 feb.            Ringweekend jongeren
Woensdag     21 feb.  Bijbelkring
Zondag           25 feb. Jeugdvereniging
Dinsdag          27 feb.  Catechisatie, Kerkradio
Woensdag     28 feb. Jongensclub
Donderdag     29 feb. Tienerclub

Ten slotte:                             
Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.