Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 6 2024 WEEK 6
WEEK 6

Zondag 11 februari, Eerste lijdenszondag.
       9.30 uur:     ds. J. Tadema                    Nijkerk
     18.30 uur:     ds. G. van Goch                Scherpenzeel
Zingen voor de dienst: vm. ps. 135 vers 3, nm. ps. 135 vers 12
Kinderoppas: Anita Middelkoop en Lotte Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. 

Bij de diensten: Zondagmorgen hoorden we van de Goede Herder, die een schaapje miste en op zoek ging. Het hart van de Herder kon het niet verdragen ook maar één schaapje te missen. Wat een liefde spreekt hieruit van Hem. Maar ook werden we gewaarschuwd om het aanbod van bekering en genade niet, zoals de 99 anderen rechtvaardigen dat deden, naast ons neer te leggen. We zijn gerechtvaardigd door de doop. Neem dan het aanbod van genade en bekering in geloof aan! In de avonddienst werden we gewezen op de grote Hogepriester, de Heere Jezus. We werden opgeroepen om tot Hem te gaan in alle vrijmoedigheid. Hij zal ons te bestemder tijd te hulp komen. Groot is Zijn genade.
 
Beroepingswerk: We mochten een hele goede ontmoeting hebben met prop. Bos onder het Woord. Rijk werd de liefde van de Heere Jezus ons voorgehouden. Jezus die kwam voor zondaren, voor ons allen. Na de dienst hebben we kennis gemaakt met prop. Bos en zijn vrouw in het KC. Ook dat was een fijne en goede ontmoeting. Gemeente, wilt u blijven bidden voor het beroepingswerk. Wilt u de fam. Bos opdragen in uw gebeden, het is een lange tijd van onzekerheid. We weten niet hoe God hun weg zal gaan leiden en welke gemeente ze mogen gaan dienen tot meerdere eer en glorie van God. Zondagmorgen 4 feb. mocht prop. M. Bos uit Lunteren bij ons op beroep preken. Dinsdagavond 6 feb. heeft de stemming plaats gevonden. Het stemt ons als kerkenraad blij en dankbaar u te kunnen mededelen dat u middels deze stemming uw goedkeuring hebt gegeven.

Ziekte en zorg:  Dinsdag 6 feb. heeft, als alles goed is gegaan, Gijs van Duuren (Lentehof 38, 4122 GZ) een operatie ondergaan. We wensen Gijs heel veel sterkte toe. We hopen en bidden dat de behandeling geslaagd mag zijn.

Jarig: Op D.V. 16 feb. mag dhr. C.L. van Meeteren (Kerkweg 16, 4122 GC) zijn verjaardag vieren. Cnil hoopt dan de leeftijd van 88 jaar te bereiken. Langs deze weg van harte geluk gewenst met deze mijlpaal. Een hele goede dag toegewenst, met allen die je lief zijn.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Voedselbank: Zaterdag 10 feb. kunt u weer goederen inleveren voor de voedselbank. Dat kan bij Arie en Maaike van Eck, Lentehof 7. Wilt u weer ruimhartig geven voor hen die zoveel minder hebben? Bij voorbaat heel veel dank.

Gebedskring: Maandagavond 12 feb. komt de gebedskring om 20.00 uur bijeen in de consistorie. Van harte welkom, we zien uit naar nieuwe kringleden.

Kerkradio: Dinsdagavond 13 feb. D.V. is er weer een kerkradio uitzending, de meditatie zal worden verzorgd door ouderling Jaco Meerkerk. Aanvang 19.30 uur.

Ouderenmiddag: D.V. dinsdag 13 feb. is er een gezamenlijke middag met de gemeente Schoonrewoerd. We beginnen de middag  om 14.15 uur in de Kerk met een meditatie en Sing-in. Daarna staat  in het K.C. de koffie/thee klaar met een heerlijke traktatie. Na  de pauze krijgen we een presentatie te zien:
“Jeugdsentiment met Koek & Snoepie”
Een nostalgische middag waarin de goede oude tijd een grote rol speelt.   Het belooft een leuke en gezellige middag te worden. Van harte welkom! Ook als u zich nog niet oud voelt!!
Vrouwenkring: Woensdag 14 febr. D.V. zal er weer vrouwenkring zijn. Deze ochtend geen kring waarin we op de gebruikelijke wijze de Bijbel bestuderen. Wel een ochtend voor vrouwen en mannen waarin ds. P.G.I. van den Berg ons wil vertellen over de actualiteit van Israël in het licht van de Bijbel. In het kort; het ontstaan van de staat Israël, de bestrijding van Israël, de ontwikkelingen in Israël, en hoop voor Israël in het licht van de Bijbel. De weg die Gods volk te gaan heeft is (als) een kompas voor onze Toekomst. We nodigen dan ook iedereen uit, jong – oud, man – vrouw, veel – weinig kennis over Israël. Zoals gebruikelijk staat de koffie klaar om 09.45 uur in kerkelijk centrum ‘De Oude School’, Kerkweg 9 Zijderveld. Weet u en jij zich welkom!
Gift: Afgelopen week is er een gift van € 6000,- voor de kerk binnen gekomen, hartelijk dank hiervoor. De kerkrentmeesters.

Verantwoording: De diaconie collecte van de maand jan. heeft in totaal € 1043,-  opgebracht en de collecte van zondag 21 jan. bestemd voor stichting De Herberg, €224,72. Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven. 
Tijdens bezoek is door ds. J. de Jong een gift van € 100,-  ontvangen en er is een gift via de bank van € 50,- binnengekomen. Beide giften zijn bestemd voor de kerk. Ook is door ds. J. de Jong een gift van € 20,- ontvangen voor het orgelfonds.  De weekcollecten voor de kerk over de maand januari 2024 bedragen totaal  € 1709,05. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van zondag 7 januari; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Hartelijk dank. De kerkrentmeesters.

Agenda in het kort:
Zaterdag        10 feb.  Inleveren goederen voedselbank
Maandag        12 feb.  Gebedskring
Dinsdag          13 feb.  Ouderenmiddag, Catechisatie, Kerkradio
Woensdag     14 feb.  Vrouwenkring (over Israël), Meisjesclub

Ten slotte:                             
Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 02-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.