Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 5 2024 WEEK 5
WEEK 5

Zondag 28 januari 
       9.30 uur:     Prop. M. Bos                      Lunteren    Preken op beroep
     18.30 uur:     Prop. J. van Eijsden         Driebruggen
Zingen voor de dienst: vm. ps. 149 vers 1 en 5, nm. ps. 149 vers 2
Kinderoppas: Annelinde Kok en Ingrid de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte, is de maandelijkse extra collecte, eveneens voor de kerk 

Bij de diensten: Zondagmorgen mochten we horen van de orde, die de Heere God in de verhouding man/vrouw ons heeft geschonken. Op heldere wijze werd het ons voorgehouden hoe deze verhouding moet zijn. Man en Manninne, zo schiep God de mens, dit om elkaar tot een hulp te zijn. Ben je wel eens jaloers, jaloers op dat wat de ander wel heeft en jij niet? Die vraag werd ons in de avonddienst gesteld. Vanuit de 10 geboden weten we, dat dit niet goed is, jaloers zijn (begeren). Maar jaloers zijn op het geloof van de ander, zoals het verhaal van de Romeinse hoofdman uit Lucas 7, dat is niet verkeerd. Jezus zei het ook, zo'n groot geloof zelfs in Israël niet te hebben gevonden. Om jaloers op te worden.

Beroepingswerk: Zondagmorgen komt prop. M. Bos uit Lunteren op beroep preken.
Overbodig te zeggen, dat u allen heel hartelijk welkom bent in deze dienst.
Ook overbodig misschien te schrijven, of u voor prop. Bos wilt bidden, dat hij in deze dienst zich gedragen mag weten door de Heere God, bovenal dat God aan Zijn eer komt in de verkondiging. Maar we mogen ook bidden dat er een hartelijke ontmoeting mag zijn onder Gods woord. Dat er een verbondenheid mag ontstaan, die wederzijds is en dat prop. Bos zich geroepen gaat voelen om een dienstknecht van God in de gemeente Zijderveld te worden. Na de dienst is er de kennismaking met Prop. Bos en zijn vrouw in het KC "De Oude School". Er zal dus geen kennismaking meer volgen zoals we gewend zijn. Dit vanwege de meerdere beroepen die er op hem uitgebracht zijn, is dit praktisch niet goed te regelen.
Weet u dus van harte welkom in en na de dienst. Prop. Bos is vanaf 28 februari beroepbaar.

Ziekte en zorg:  Maandag 29 jan. is dhr. Aart Bronkhorst (Bickelenberg 12, 4122 GW) voor een onderzoek opgenomen geweest in het ziekenhuis. Er zijn steeds weer zorgen om zijn gezondheid. We bidden Aart en ook Wil Gods nabijheid toe in deze weg. We bidden dat er middelen en mogelijkheden zijn voor een goede, gezegende behandeling.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Kerkbalans: "Actie Kerkbalans" is weer bij u aan de deur geweest. We zijn als kerkelijke gemeente Zijderveld dankbaar met de toegezegde financiën. De voorlopige opbrengst 
is € 6.8615,00 Hiermee kunnen en mogen we Gods naam blijven verkondigen in Zijderveld.
Dank aan allen die hier zijn/haar bijdrage aan heeft geleverd. Namens Kerkvoogdij en Notabelen.

Voedselbank: Zaterdag 10 feb. kunt u weer goederen inleveren voor de voedselbank. Dat kan bij Arie en Maaike van Eck, Lentehof 7. Wilt u weer ruimhartig geven voor hen die zoveel minder hebben? Bij voorbaat heel veel dank.
Vrouwenkring: Woensdag 14 februari D.V. zal er weer vrouwenkring zijn. Deze ochtend geen kring waarin we op de gebruikelijke wijze de Bijbel bestuderen. Wel een ochtend voor vrouwen en mannen waarin ds. P.G.I. van den Berg ons wil vertellen over de actualiteit van Israël in het licht van de Bijbel. In het kort; het ontstaan van de staat Israël, de bestrijding van Israël, de ontwikkelingen in Israël, en hoop voor Israël in het licht van de Bijbel. De weg die Gods volk te gaan heeft is (als) een kompas voor onze Toekomst. We nodigen dan ook iedereen uit, jong – oud, man – vrouw, veel – weinig kennis over Israël. Zoals gebruikelijk staat de koffie klaar om 9.45 uur in kerkelijk centrum ‘De Oude School’, Kerkweg 9 Zijderveld. Weet u en jij zich welkom!
Ringweekend: Heb jij 16 t/m 19 feb. al in je agenda staan? 


Agenda in het kort:
Dinsdag          6  feb.   Catechisatie, Kerkradio
Woensdag     7  feb.   Jongensclub, Bijbelkring
Donderdag     8  feb. Tienerclub

Ten slotte:                             
Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 28-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.