Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 3 2024 WEEK 3
WEEK 3

Zondag 21 januari 
       9.30 uur:     Ds. F. van Roest               Zeist
     18.30 uur:     Ds. L. van Wingerden      's-Hertogenbosch
Zingen voor de dienst: vm. ps. 57 vers 6, nm. ps. 57 vers 7
Kinderoppas: Denise Burggraaf en Wilco van Vliet
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met als bestemming "De Herberg" in Oosterbeek, de tweede collecte is voor de kerk. 

Bij de diensten: Zondagmorgen mochten ambtsdragers bevestigd en herbevestigd worden, ook een nieuwe notabel werd welkom geheten. We hoorden aan de hand van de geschiedenis van Mozes, die alsmaar te kennen gaf, dat hij niet de geschikte persoon was om Israël uit Egypte te leiden. Maar God zei: er is hulp onderweg, Aaron je broer, die zal je helpen. Zo mogen ook wij, ambtsdragers, gemeenteleden, vrijwilligers, weten van hulp op onze weg. De Heilige Geest zal ons bij alles ondersteunen. Bidt daar maar veel om, Hij schenkt Zijn hulp. Dat die Geest een mensenleven leidt, mochten we in de avonddienst horen. Want door die Geest werden Simeon en Anna naar de tempel geleid en zagen zij de Heere Jezus. Zij mochten van Hem getuigen: Jezus gekomen als onze Verlosser!

Afscheid: Afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van ouderling kerkrentmeester Arwin van Herk en diaken Cornelis van de Kraats. Ook namen we afscheid van de notabelen Jacco Kok en Coen Hoiting. Dank voor jullie inzet en Gods zegen op jullie verdere levensweg.
 
Jarig: Op donderdag 25 jan. DV hoopt dhr. Cees van Brenk, (Dorpsweg 7, 4122 GD)
79 jaar te worden. We willen Cees van harte feliciteren met zijn verjaardag en hem een heel goede dag toewensen. 

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

De Herberg: De diaconie collecte is bestemd voor stichting "De Herberg", dat is een gastvrij huis in een prachtige omgeving, een geopende bijbel, professionele begeleiding, liefdevolle aandacht voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning in relaties. "De Herberg" wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden. De exploitatie is afhankelijk van giften.

Kosterschap: Wij zijn dankbaar dat John en Corine van Eck, Gerrit van Eck en Henk van Lagen de kostertaken van Arie en Anja Donker op zich hebben genomen. Wij wensen hen Gods zegen toe in het uitvoeren van hun taak. Frans Lukassen blijft het eerste aanspreekpunt en u kunt bij John en Corine terecht voor de verwarmingszaken in het Kerkelijk Centrum. We blijven biddend om Arie en Anja Donker heen staan, juist in deze spannende en onzekere tijden. Bij welke Genezer moeten we het anders zoeken?

Beroepingswerk: Zoals zondagmorgen bekend gemaakt is, hoopt de kerkenraad prop. M. Bos uit Lunteren te beroepen. Op zondag 4 feb. DV komt prop. Bos op beroep preken. De stemmingsvergadering zal gehouden worden op DV 6 feb. in het Kerkelijk Centrum, aanvang 20.00 uur. Prop. Bos hoopt in februari zijn studie af te ronden en zal daarna dan ook beroepbaar zijn. Gemeente wilt u het beroepingswerk en nu ook deze ontwikkelingen in uw voorbede meenemen! Laten we God steeds vragen of Hij een nieuwe herder en leraar wil schenken aan Zijn gemeente en dat Hij de weg daarnaar toe wil zegenen.
 
Kerkbalans 2024: De landelijke actie Kerkbalans met als thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen” komt er weer aan. In Zijderveld zullen de kerkrentmeesters en notabelen daarvoor bij u aan de deur komen. Dat zal zijn in de periode tussen 15 jan. 2024 en 27 jan. 2024. Een gezonde financiële situatie is belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze leden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we, net als voorgaande jaren, weer op u mogen rekenen.

Running dinner: De activiteitencommissie organiseert na een geslaagde eerste editie op zaterdag 03 februari een tweede running dinner. Aanmelden kan via activiteitencommissie@hervormdzijderveld.nl of 06-50868290. Voor meer informatie zie de website en de uitgedeelde flyer. We hopen op uw/jouw deelname!
Ringweekend: Heb jij 16 t/m 19 feb. al in je agenda staan? Dan hopen we weer met elkaar op Ringweekend te gaan! Ben jij 15 jaar of ouder en lijkt het je leuk om met jongeren uit andere dorpen een weekend lang vol gezelligheid met elkaar te praten over het geloof en wat dit in jouw leven betekend? Meld jezelf en je vrienden dan aan via ringweekend@live.nl en tot snel.

Verantwoording: Er is een extra gift van € 1000,00 via de bank ontvangen betreft kerkbalans 2023. De inhoud van de maquette voor onderhoud kerk over het 4e kwartaal 2023 bedraagt € 344,40. Het verjaardagsfonds heeft over de maanden november en december 2023 het totaalbedrag van € 333,30 opgebracht. Dit bedrag is incl. de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Specificatie: 1x € 2,00; 1x € 2,50; 1x € 4,00; 10x € 5,00; 1x € 10,00; 1x € 11,80; 3x € 16,00; 5x € 20,00; 3x € 25,00 en 1x € 30,00.  Heel hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning. De kerkrentmeesters.


Agenda in het kort:

Dinsdag          23 jan.   Catechisatie
Woensdag     24 jan.   Jongensclub, Bijbelkring
Donderdag     25 jan.   Tienerclub

Ten slotte:                             
Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 18-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.