Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 26 2024 WEEK 26
WEEK 26 en 27

Zondag 30 juni  
                 9.30 uur:  ds. A.J. Sonneveld    Lopik      Bevestiging ambtsdrager
               18.30 uur:  prop. H.A. van Toor   Zetten
Zingen voor de dienst: vm. ps. 145 vers 2 nm. ps. 145 vers 3
Kinderoppas: Amanda Kemkes en Wilco van Vliet
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. 

Zondag 7 juli  
                 9.30 uur:  ds. G. van Goch        Scherpenzeel Doopdienst
               18.30 uur:  prop. M. Kasbergen   Gouda
Zingen voor de dienst: vm. ps. 47 vers 1 nm. ps. 47 vers 4
Kinderoppas: Carolien Lam en Ingrid de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse extra collecte eveneens voor de kerk. 

Bij de diensten: "Er is perspectief voor de hele mens", was het thema zondagmorgen. Sterven, hoe zal dat zijn? Jezus antwoordde de moordenaar aan het kruis:  "Heden zul je met Mij in het paradijs zijn". We mogen dus na ons sterven gelijk in de hemel komen, indien we in de Heere Jezus geloven. Belangrijk is ook de vraag, weet je waar je naar toe gaat na het sterven en weten de mensen om je heen dit ook? In de avonddienst hoorden we over "roemen in de verdrukking". Dat is niet gemakkelijk. Vele christenen in veel landen maken het mee, omdat ze niet in God mogen geloven van hun omgeving of van de regering. We hoorden vanuit de Bijbel, dat verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. Die hoop beschaamt niet, omdat God liefde in ons hart uitstort, door zijn Heilige Geest. En dan mag er geloof, hoop en liefde in ons hart wonen.

Ziekte en zorg: Dhr. Leen de Vaal ('t Werfje 8, 4122 GT) is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat God tot hiertoe weer heeft doorgeholpen. We wensen dat het verder herstel voorspoedig mag gaan.

Overlijden: Van dhr. Helmug Verwolf (Krooshofstraat 17, 4122 GJ) is een broer overleden. Het overlijden van een naast familielid, een broer, geeft verdriet en raakt je diep. Wat is het dan goed, dat we mogen weten dat er een God is die bij je wil zijn in deze omstandigheden. We wensen Helmug dan ook de nabijheid toe van die God in deze dagen. 

Jubileum: 4 juli hopen dhr. en mevr. Floor en Clazien Kool - van Eck (Dorpsweg 40, 4122 GG) 55 jaar getrouwd te zijn. 55 jaar lang samen lief en leed gedeeld. Langs deze weg van harte gefeliciteerd met deze blijde dag. Van harte de zegen van God voor de jaren die, als God het geeft, nog mogen volgen. Dhr. en mevr. Tinus en José van der Zande - van der Heijden (Diefdijk 20, 4121 KN Everdingen) hopen op 6 juli 40 jaar getrouwd te zijn. Prachtig als je dat mag beleven en met elkaar kunt vieren. Een hele goede en fijne dag toegewenst en de zegen van God voor de komende jaren.


Jarig: Op 3 juli hoopt mevr. Corrie van Vuren - van Meeteren (Kerkweg 41a, 4121 KR Everdingen) 82 jaar te worden. Van harte gefeliciteerd met deze blijde dag. Mevr. Willemien Leuvenink - Maris (Bickelenberg 22, 4122 GW) hoopt op 5 juli jarig te zijn. 86 jaar mag zij dan worden. Alvast van harte geluk gewenst met je verjaardag. Psalm 103 vers 1a zingt het ons voor: Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten;
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten;
Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'!

Dat prijzen van God is niet altijd gemakkelijk bij het ouder worden, maar we mogen alles van God verwachten. Hij is een Hoorder der gebeden zegt ook deze psalm.

Bevestiging en afscheid: Zondagmorgen zal Dirk Oskam (Krooshofstraat 15, 4122 GJ) worden bevestigd in het ambt van ouderling. Ouderling, een bijzondere taak. We wensen Dirk van harte Gods zegen toe aanstaande zondag in de dienst, maar ook in het ambtelijk werk. Weet dat de Grote Tuinman met je mee gaat. Ouderling Bart de Jong neemt na een periode van 8,5 jaar afscheid. De taak van scriba zal door Dirk Aart de Leeuw (Rietveldseweg 30, 4107 LJ Culemborg) worden overgenomen. Dirk Aart ook jij van harte Gods zegen toegewenst bij het uitoefenen van deze taak. 

Doopdienst: Zondagmorgen 7 juli mag het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan Liselotte - en Diederick Verkroost. Zij mogen dan het teken en zegel van de doop ontvangen. We zien samen als gemeente, met de fam. Verkroost, uit naar een zegenrijke dienst.

Gemeenteleden die elders wonen of verblijven:
In zorgcentrum “Lingesteyn“ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,
Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn“ te Leerdam:
Mevr. J. van Hemert - den Hartog,
Lingesteynplantsoen 64, 4141GJ Leerdam.
In zorgcentrum "Careyn Maria-Oord"
Mevr. M. N. Brouwer - Vermaat
Herenweg 69, 3645DH Vinkenveen
In Huis Ter Leede te Leerdam
Dhr. P.C. van Eck en mevr. S.A. van Eck - Schoenmaker
Oranjehof 108, 4141GC Leerdam
Vakantie tijd breekt aan, een tijd voor mensen die ouder geworden zijn, thuis of elders verblijven, niet altijd een gemakkelijke tijd. Vaak ook wat meer alleen en de spanning over hun geliefden die op vakantie zijn. Goed om aandacht aan hen te besteden middels een kaartje of bezoekje. 

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Kerkradio: Dinsdag 2 juli is er weer een kerkradio uitzending. De meditatie wordt deze keer nog verzorgd door Bart de Jong. Aanvang 19.30 uur. Van harte een gezegend moment toegewenst.

Rommelmarkt: Zaterdag 6 juli a.s. houden wij onze rommelmarkt. Hartelijk welkom tussen 9.00 en 13.00 uur op Dorpsweg 8. Daar vindt u o.a. boeken, verse bloemen, antiek, speelgoed, servies, hamburgers en koffie. De opbrengst is bestemd voor onze Hervormde Gemeente en haar activiteiten. Wij zoeken nog mensen om te helpen verkopen. Iets voor u/ jou? Geef het door aan Anja 06-53119016. Stichting Rommelmarkt Zijderveld.

Gebedskring: Maandag 8 juli komt de gebedskring weer bij elkaar. Aanvang 20.00 uur in de consistorie. Wilt u er eens ernstig over nadenken om deze kring ook te gaan bijwonen?  

Voedselbank: Begint u vast met sparen van goederen voor de voedselbank, zaterdag 13 juli kunt u ze weer inleveren op Lentehof 7.

Verantwoording:


Agenda in het kort:  

Dinsdag 2 juli            Kerkradio
Zaterdag 6 juli           Rommelmarkt
Maandag 8 juli           Gebedskring
zaterdag 13 juli          Goederen voor voedselbank

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven.

Ten slotte:     Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.
                        

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.