Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 24 2024 WEEK 24
WEEK 24

Zondag 16 juni  
                 9.30 uur:  Prop. A.K.A. Mostert   Leerdam        Themadienst
               18.30 uur:  Ds. L. van Wingerden 's-Hertogenbosch
Zingen voor de dienst: vm. OTH 562 nm. ps. 97 vers 1
Kinderoppas: Annelinde Kok en Romeé Kemkes
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. 

Bij de diensten: "Leven uit de Bron", thema van de avondmaalsdienst. Uit de Bron 
Jezus Christus mogen we leven. Dat werd zondagmorgen weer duidelijk bij de bediening van het Heilig Avondmaal.Het brood gebroken, de wijn vergoten als zichtbare tekenen van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Leven we al uit die Bron? En als we uit die Bron leven zal dat ook zichtbaar worden in ons leven. Ook al merken we bij ons zelf zoveel tekorten, het werk van God gaat door, want de HEERE voegde dagelijks mensen toe die zalig werden. 

Themadienst: Zondagmorgen is er weer een themadienst. Het thema is "Elke dag Vaderdag". Allen die hier in de voorbereiding aan hebben meegewerkt, hartelijk dank. Allen die een taak hebben in de dienst, van harte Gods zegen en hulp daarbij toegewenst.

Ziekte en zorg: Vrijdag 7 juni is Ina Ruitenburg (Krooshofstraat 27, 4122 GJ) aan haar rug geopereerd. De ingreep is geslaagd. We bidden dat Ina weer verder mag herstellen van deze operatie en dat ook de klachten weg zullen zijn.

Jubileum: Op vrijdag 21 juni hopen Alex en Karin Blomsma -Bakker (Zijderveldselaan 14a, 4122 GP) 40 jaar getrouwd te zijn. Een zeer blijde dag waar zij dan ook erg dankbaar voor zijn, dat zij die mogen beleven. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en een gezegende dag met allen die jullie lief zijn.

Jarig: Klaas Bronkhorst (Dorpsweg 66, 4122 GH) hoopt op 20 juni zijn verjaardag te vieren. Hij mag dan de leeftijd van 79 jaar bereiken. Langs deze weg willen we Klaas een hele goede dag toe wensen en een gezegend nieuw levensjaar.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Vacature diaken: In de stemmingsvergadering van maandag 3 juni is in de vacature van diaken Dirk Oskam, Alex Blomsma gekozen (Zijderveldselaan 14a, 4122 GP). Alex heeft de vrijmoedigheid gevonden om zijn verkiezing niet aan te nemen. We wensen hem daar dan ook rust in.

Kerkschoonmaak: De kerk en het kerkelijk centrum zijn schoon. Iedereen die daar afgelopen zaterdag een bijdrage aan heeft geleverd, heel hartelijk bedankt.
Esther Lukassen en Corine van Eck.

Examens: Allen die examen hebben gedaan weten nu hoe het resultaat is geworden. Van harte gefeliciteerd als je geslaagd bent. Heel veel succes met je vervolgopleiding of wat je dan ook mag gaan doen, Gods zegen. Allen die een herexamen hebben, succes met deze kans. Heel veel sterkte als je een teleurstelling hebt moeten incasseren en gezakt bent. Heel veel moed en wijsheid om een nieuwe poging te gaan doen. 


Verantwoording: Tijdens bezoek zijn door ds. J. de Jong een vijftal giften ontvangen: namelijk een gift van € 10,00, twee giften van € 20,00 en twee giften van € 50,00. Alle giften zijn bestemd voor de kerk. Heel hartelijk dank.

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven.

Ten slotte:     Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.
                        

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 02-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.