Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 23 2024 WEEK 23
WEEK 23

Zondag 9 juni  
                 9.30 uur:  Ds. J. de Jong     Nijkerk       Viering Heilig Avondmaal
               18.30 uur:  Ds. H.J. Donken  Lunteren    Dankzegging Heilig Avondmaal      
Zingen voor de dienst: vm. ps. 34 vers 1 nm. ps. 34 vers 2
Kinderoppas: Renate Kok en Mirthe van Vliet
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De avondmaalscollecte is bestemd voor Stichting "De Hoop".

Bij de diensten: Zondagmorgen hoorden we, dat niet Jozua met zijn soldaten, niet Mozes die zijn staf op een heuvel omhoog hield, ondersteund door Aaron en Hur, de overwinning op Amalek gaf, maar dat God de overwinning heeft gegeven. Mozes getuigde: de HEERE is mijn Banier! Zo mogen wij op Jezus zien, die op de heuvel Golgotha de overwinning behaalde over de zonde. Zien ook wij op Hem? Zondag mogen we die overwinning op de zonde, de dood en het graf weer gedenken bij brood en wijn.

Ziekte en zorg: Vrijdag 7 juni zal Ina Ruitenburg (Krooshofstraat 27, 4122 GJ) een ingrijpende rug operatie ondergaan. Opnieuw moet er iets aan de rug worden hersteld. We wensen Ina de nabijheid van de Heere God toe en hopen en bidden dat de operatie mag slagen.

Jarig: Op 14 juni hoopt dhr. Thomas den Hertog (Lange Meent 4a, 4121 KM Everdingen) 80 jaar te worden. De leeftijd van de zeer sterken mag bereikt worden. We willen Thomas van harte feliciteren met zijn verjaardag. Op 15 juni is mevr. Fiet van Eck - Schoenmaker (Oranjehof 108, 4141 GC Leerdam) jarig. Zij mag dan de leeftijd van 89 jaar bereiken. Van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze leeftijd. Een fijne een gezegende dag toegewenst voor jullie beiden, met allen die jullie lief en dierbaar zijn. 

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Beroepingswerk: Gemeente, de kerkenraad moet u helaas mededelen dat proponent 
P. van der Schee het beroep naar Zijderveld niet heeft kunnen aannemen.  

Vacaturen diaken: In de stemmingsvergadering van jl. maandag 3 juni is in de vacature van diaken Dirk Oskam, gekozen Alex Blomsma (Zijderveldselaan 14a, 2122 GP). Hij heeft een week bedenktijd en mag dan zijn beslissing bekend maken. We wensen Alex Gods onmisbare zegen toe bij het overwegen van deze verkiezing. Gemeente wilt u met gebed om deze broeder heen staan?

Kerkschoonmaak: Grote schoonmaak kerk en kerkelijk centrum. Zaterdag 8 juni krijgen de kerk en het kerkelijk centrum een poetsbeurt. Om 6 uur beginnen we en rond de middag hopen we klaar te zijn. Dat gaat alleen met uw/ jouw hulp. Loop gerust binnen om ook een paar uurtjes de handen uit de mouwen te steken. Esther Lukassen en Corine van Eck.

Voedselbank: Zaterdag 8 juni kunt u weer goederen inleveren voor de voedselbank. Dat kan bij Arie en Maaike van Eck, Lentehof 7. Bij voorbaat hartelijk dank voor u vrijgevigheid.

Gebedskring: Maandag 10 juni komt de gebedskring weer bij elkaar. Aanvang 20.00 uur in de consistorie. Weet u welkom.
Verantwoording: De zendingsvoorjaarscollecte voor de GZB heeft het mooie bedrag van
€ 291,65 opgebracht. En de maand collecte van mei totaal € 774,50. Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10,- waarvoor dank. Namens de diaconie heel hartelijk dank. De weekcollecten voor de kerk over de maand mei 2024 bedragen totaal  
€ 1671,35. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van zondag 5 mei; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. De collecte voor het orgelfonds op zondag 26 mei bedraagt totaal € 185,90. Ds. J. de Jong heeft tijdens bezoek een gift ontvangen van € 20,-. Via de bank is een gift van € 24,- ontvangen. Heel hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen.     De kerkrentmeesters.

Agenda in het kort:
Zaterdag 8 juni          Goederen inleveren voedselbank. Grote schoonmaak kerkgebouw en 
                                   kerkelijk centrum.
Maandag 10 juni        Gebedskring.

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven.

Ten slotte:     Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.
                        

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 02-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.