Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 22 2024 WEEK 22
WEEK 22

Zondag 2 juni  
                 9.30 uur:  Ds. J. Harteman Hilversum    Voorbereiding Heilig Avondmaal
               18.30 uur:  Ds. A.D. Goijert  Nijkerk        
Zingen voor de dienst: vm. ps. 26 vers 2 en 3 nm. ps. 26 vers 6 en 7
Kinderoppas: Denise Burggraaf en Jasper de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is de maandelijkse extra collecte, eveneens voor de kerk.

Bij de diensten: Zondagmorgen mocht Naomi Molendijk het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. Ook Naomi mag een kindje van de Heere Jezus zijn. Vanuit Johannes 3, de ontmoeting van Jezus met Nicodemus, werden we onderwezen dat wij allen opnieuw geboren moeten worden. Hoe merk je dat dan, opnieuw geboren te zijn? Jezus wijst op de wind, dat je niet weet vanwaar hij komt en waar hij heengaat. Je gaat merken dat je niet zonder Jezus kunt, en zeg maar, als je het niet weet, of je wel een kind van Hem bent of overvallen wordt door twijfel: ik heb Jezus nodig!  

Ziekte en zorg: Vrijdag 17 mei is Anja Donker ('t Werfje 18, 4122 GT) geopereerd aan haar heup. We danken God met haar, dat de operatie mocht slagen. Inmiddels is zij weer thuis. Davina van Ballegooijen (Kerkweg 21, 4122 GR) heeft een knie operatie ondergaan. Ook zij mag weer thuis zijn na een geslaagde operatie. Voor verder herstel krijgen beide dames fysiotherapie. We danken God dat Hij doorgeholpen heeft en bidden om verder herstel. 

Jarig: Op woensdag 5 juni hoopt mevr. Nel van Meeteren - de Vor (Kerkweg 16, 4122 GC) 84 jaar te worden, een gezegende leeftijd. Samen met allen die u lief en dierbaar zijn wensen we u een hele goede en gezegende dag toe. Met psalm 118 vers 14a mogen we belijden,
Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit;
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.


Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Beroepingswerk: Na het uitkomen van deze Zaaier duurt het nog enkele dagen en dan zal prop. van der Schee zijn beslissing bekend maken. Hij zal dat maandag 3 juni doen. Laten we prop. van de Schee en zijn gezin opdragen in het gebed zodat hij de juiste keuze voor het aangezicht van God mag maken. Ook mag onze bede zijn "Kom over naar Zijderveld en help ons!" Het adres van fam. P. van der Schee is: Dillenburg 11, 3871 DE Hoevelaken. Het mail adres is:  pietervanderschee@gmail.com Uw en jouw meeleven zal zeer zeker op prijs gesteld worden. 

Vacaturen diaken: In de kerkenraadsvergadering van jl. 23 mei is er een dubbeltal gesteld in de ontstane de vacature van diaken Dirk Oskam, die zijn benoeming tot ouderling heeft aangenomen. Het dubbeltal in alfabetische volgorde is: Alex Blomsma en Jacco Kok.
De stemmingsvergadering vindt plaats op maandagavond 3 juni om 20.00 uur in  K.C. "De Oude School". Ook dit stukje werk mag u meenemen in uw voorbede. 

Kerkradio: Op 4 juni is er weer een kerkradio uitzending, deze begint om 19.30 uur. 
De meditatie zal verzorgd worden door ouderling Jaco Meerkerk. Van harte een gezegend moment toegewenst.

Nacht van Gebed: Op D.V. vrijdag 31 mei is er de jaarlijkse Nacht van Gebed van Open Doors. Deze wordt  gehouden in K.C. "De Oude School", Kerkweg 9 te Zijderveld. We starten om 20.00 uur.

Bezinningsuur: Woensdagavond 5 juni is er het bezinningsuur op het Heilig Avondmaal. Samen stilstaan bij de rijkdom van het Avondmaal. Met elkaar nadenken en spreken over dat wat Jezus heeft ingesteld, doe dat tot Mijn gedachtenis. Aanvang 20.00 uur in K.C. "De Oude School".  

Europese Parlementsverkiezingen: Donderdag 6 juni mogen we weer stemmen voor het Europees Parlement. Laten met elkaar hen kiezen die een duidelijk en helder christelijk standpunt innemen en zich laten leiden door het Woord van God. Ook een kleine christelijke partij kan invloed hebben, dat leert de praktijk. Een klein lichtje kan een grote donkere ruimte verlichten. Een beetje zout is smaakmakend en bederfwerend (Matth. 5:13-16).

Kerkschoonmaak: Op zaterdag 8 juni krijgen de kerk en het kerkelijk centrum een grote schoonmaakbeurt. Om 6 uur beginnen we en rond de middag hopen we klaar te zijn. Dat gaat alleen met uw/ jouw hulp. We werken in 3 groepen: 6-9 uur, 8.30-11 uur, 10.30-13 uur. De hoge klussen (het plafond, de ramen en gordijnen) worden eerst gedaan, daarna zijn de banken, kussens en de vloer e.d. aan de beurt. Helpt u/jij een handje mee? We zien u/jou graag D.V. 8 juni. We vinden het fijn om van te voren te weten dat je komt, maar zo binnen lopen en helpen mag altijd. Esther Lukassen en Corine van Eck.

Voedselbank: Zaterdag 8 juni kunt u weer goederen inleveren voor de voedselbank. Dat kan bij Arie en Maaike van Eck Lentehof 7. Bij voorbaat hartelijk dank voor u vrijgevigheid.

Verantwoording: Het verjaardagsfonds over de maanden maart en april 2024 heeft het totaalbedrag van  € 408,80 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie: 1x € 1,30; 2x € 2,00; 1x € 2,50; 7x € 5,00; 8x € 10,00; 1x € 15,00; 1x € 16,00; 5x € 20,00; 1x € 25,00; 1x 50,00 en 1x € 80,00. Door ds. J. de Jong is op bezoek een gift van € 50,00 ontvangen voor de kerk. Namens de kerkrentmeesters heel hartelijk dank.
 

Agenda in het kort:
Vrijdag 31 mei            Nacht van Gebed
Maandag 3 juni          Stemmingsvergadering
Dinsdag 4 juni            Kerkradio uitzending
Woensdag 5 juni       Bezinningsuur Heilig Avondmaal
Zaterdag 8 juni          Goederen inleveren voedselbank. Grote schoonmaak kerkgebouw en 
                                   kerkelijk centrum.

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven

Ten slotte:     Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.
                        

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 02-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.