Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 20-21 2024 WEEK 20-21
WEEK 20 en 21

Zondag 19 mei  Eerste pinksterdag
                 9.30 uur:  Ds. J de Wit               Jaarsveld
               18.30 uur:  Ds. W.C. Meeuse       Sliedrecht
Zingen voor de dienst: vm. Geest van hierboven, WK 192 1-2, Heer, U bent mijn leven, WK 439 1-3-4, Eens zal op de grote morgen, WK 214 1-2-3, na de dienst, Eens, als de bazuinen klinken, WK 212, 1-4-6. nm. ps. 68 vers 9
Kinderoppas: Jantine Sterk en Lindie Sterk
Collecten: De eerste collecte is de Pinkstercollecte bestemd voor de GZB. De tweede collecte is voor de kerk.
Zondag 26 mei  
                 9.30 uur:  Ds. H.L. Versluis        Ede
               18.30 uur:  Ds. E. van Wijk          Heukelum
Zingen voor de dienst: vm. ps. 84 vers 1 nm. ps. 84 vers 6
Kinderoppas: Charlotte van Oostenbrugge en Levi Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor het orgelfonds.

Doopdienst: Op zondag 26 mei a.s. mag het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan Naomi Geraldine Henrike Molendijk. God wil voor altijd zijn verbond met Naomi sluiten, van Zijn kant zal dat nooit verbroken worden. We zien uit naar een gezegende doopdienst en wensen de fam. Molendijk een hele goede dienst toe. 

Ziekte en zorg: Vrijdag 17 mei zal Anja Donker ('t Werfje 18, 4122 GT) opgenomen worden in het ziekenhuis voor een operatie, ze zal dan een nieuwe heup krijgen. We wensen Anja sterkte toe en hopen en bidden dat de operatie mag slagen. Zondag mochten we danken met Arie Donker, met de bloedwaarden gaat het goed en hij heeft minder last van bijwerkingen. Ook Arie wensen we van harte een verder herstel toe.

Jubileum: Op maandag 20 mei, 2e Pinksterdag hopen Dhr. en mevr. Teun en Pie van Meeteren - de Jong, (Kerkweg 29, 4122 GB)  te gedenken dat zij 65 jaar getrouwd zijn. 65 jaar mogen zij al samen zijn, wat een zegen. We wensen jullie een gezegende dag toe met hen die jullie lief en dierbaar zijn. Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is 't, onzen God te prijzen!

Op vrijdag 31 mei zijn Kees en Marry van Dijk (Dorpsweg 27a, 4122 GE) 50 jaar getrouwd, een Gouden paar! We danken God met hen dat Hij hen 50 jaar voor elkaar gespaard heeft. Hij heeft gedragen, ook onder zeer moeilijke omstandigheden. Van harte wensen wij jullie een zeer goede en gezegende dag toe, ook voor de toekomst. Hij zal met jullie zijn al de dagen. 

Jarig: Op vrijdag 24 mei hoopt dhr. Gerrit van Bruggen, (Schoolstraat 4, 4122 GA) zijn verjaardag te gedenken. De leeftijd van 79 jaar mag dan bereikt worden. Op 25 mei is de dhr. Rijk van Zuilen (Santcamp 10, 4122 GV) jarig, hij hoopt 78 jaar te worden. Dhr. Rob Verhoeven (Hof van Batenstein 26, 4131 HD, Vianen) hoopt zijn verjaardag op 25 mei vieren. De leeftijd van 81 jaar mag dan bereikt worden. Wat is het weer een zegen als je een jaar aan het leven krijgt toegevoegd. U allen van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst. Psalm 96 vers 1 geeft ons aan, hoe God te loven:
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE;
Zing, aarde, zing dien God ter ere;
Looft 's HEEREN naam met hart en mond;
Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond;
Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre.


Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Beroepingswerk: In de lidmatenvergadering van 6 mei jl. was een ieder het er mee eens dat op prop. P. van der Schee uit Hoevelaken een beroep uitgebracht kan worden. Maandag 13 mei zal dit beroep bij hem worden gebracht. Dankbaar zijn we als kerkraad voor de eensgezindheid. Onze bede is dat prop. van der Schee van God de wijsheid mag ontvangen om de juiste keuze te maken. Ons aller gebed mag zijn dat de weg naar Zijderveld zal zijn, om zo uit de hand van God een nieuwe herder en leraar te ontvangen. Het adres van fam. van der Schee is: Dillenburg 11, 3871 DE Hoevelaken. Het mail adres is, pietervanderschee@gmail.com Uw en jouw meeleven zal zeer zeker op prijs gesteld worden. 

Solvabiliteit: Met dankbaarheid kunnen we vermelden dat na het inleveren van de nodige papieren, we toestemming hebben gekregen voor een predikantsplaats van 90%. We mogen dankbaar terugkijken op het financiële verloop van de gemeente in de afgelopen jaren. Dit is als basis voor de komende jaren. Steeds weer mag het verlangen voor een eigen predikant blijken uit wat er gegeven wordt. Ook hierin mogen we zien dat het werk in Gods wijngaard ook in Zijderveld door mag gaan. Hopend en biddend dat we binnen afzienbare tijd weer een eigen Herder en leraar mogen hebben. 

Benoeming: Na een bedenktijd van 7 dagen heeft Dirk Oskam zijn benoeming tot ouderling mogen aannemen. Dit stemt tot grote dankbaarheid. We wensen Dirk van harte Gods zegen toe bij het uitoefenen van het ambt van ouderling. Met de benoeming van Dirk tot ouderling ontstaat er een vacaturen voor diaken. U kunt tot en met dinsdag 21 mei a.s. namen indienen voor deze vacature. Wilt u dit schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba, Zijderveldselaan 70.

Kerkradio: Op 21 mei is er weer een kerkradio uitzending, deze begint om 19.30 uur. 
U kunt dan luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. Van harte een gezegend moment toegewenst.

ZAJW: 25 mei staat er weer een zajw-avond op het programma! We hopen op heerlijk weer, want we gaan met z'n alle BBQ-en. De avond begint om 19.00 uur. Maar... we gaan niet alleen eten met elkaar, ook is er levend tafelvoetbal!! Opgeven kan bij Corlieke (06-45764814) of via zajw@live.nl. Opgeven kan tot 20 mei. De kosten voor de avond zijn 
€ 7,- per persoon.

Emeritaat: Op 26 mei gaat onze oud predikant ds. H.J. Donken met emeritaat, op die dag neemt hij dan ook afscheid van de Herv. Gem. Wierden. We wensen dominee Donken en zijn vrouw een heel goede afscheidsdienst toe en Gods onmisbare zegen op hun verdere levensweg. Het nieuwe adres van ds. Donken en zijn vrouw is per 27 mei, Fliertseweg 3b, 6741 NL Lunteren.

Uitje Ouderenmiddag: Op DV 28 mei is er het uitje van de Ouderenmiddag. Om 10 uur wordt u verwacht in het Kerkelijk Centrum. Na opening vertrekken we naar de Kaasboerderij de Buitenhoeve in Haaften. U kunt zich opgeven tot 24 mei bij Wil Bronkhorst 06-11064056 of Marieke Kemkes 06-12563264, mailen kan ook, mkemkes80@kpnmail.nl 

Nacht van Gebed: Op D.V. vrijdag 31 mei is er de jaarlijkse Nacht van Gebed van Open Doors. Deze wordt  gehouden in het kerkelijk centrum, Kerkweg 9 te Zijderveld. We starten om 20.00 uur. Deze avond gaan we in gebed voor de vervolgde kerk en doen dat in tijdsblokken waarin per uur specifiek voor een land gebeden wordt. We nodigen iedereen uit om mee te bidden en te luisteren en zo ons verbonden te weten met onze broeders en zusters die moeten lijden om het geloof in onze Heere Jezus. Er zal deze avond ook een spreker van Open Doors aanwezig zijn. Je kunt  ook gerust een deel van de avond komen. Nogmaals hartelijk welkom! Voor meer informatie: 06-12904320(Jacqueline) 06-11092835 (Bart)

Kerkschoonmaak: Op  Zaterdag 8 juni krijgen de kerk en het kerkelijk centrum een grote schoonmaakbeurt. Om 6 uur beginnen we en rond de middag hopen we klaar te zijn. Dat gaat alleen met uw/ jouw hulp. We werken in 3 groepen: 6-9 uur, 8.30-11 uur, 10.30-13 uur. De hoge klussen (het plafond, de ramen en gordijnen) worden eerst gedaan, daarna zijn de banken, kussens en de vloer e.d. aan de beurt. Helpt u/jij een handje mee? We zien u/jou graag D.V. 8 juni. We vinden het fijn om van te voren te weten dat je komt, maar zo binnen lopen en helpen mag altijd. Esther Lukassen en Corine van Eck.

Jaarrekening: De jaarrekening over het jaar 2023 betreft het kerkrentmeesterschap ligt ter inzage bij de kerkelijk ontvanger E.Vink vanaf maandag 27 mei t/m donderdag 30 mei 2024. Adres: Dorpsweg 42 te Zijderveld. Graag vooraf even bellen. (0345-642152)  

Examen: Allen die gestart zijn met hun examen, heel veel sterkte en wijsheid toegewenst.

Verantwoording: De collecte bestemd voor het werelddiaconaat die gehouden is op 9 mei op Hemelvaartsdag heeft € 88,27 opgebracht. Namens de diaconie hartelijk dank.
Via de bank is een gift van € 10,- binnengekomen. Hartelijk dank namens de kerkrentmeesters.

Agenda in het kort:
Dinsdag 21 mei          Kerkradio
Vrijdag 31 mei            Nacht van Gebed

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven

Ten slotte:     Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.
                        

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.