Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 2 2024 WEEK 2
WEEK 2

Zondag 14 jan. Bevestiging ambtsdragers
       9.30 uur:     Ds. W.G. van den Top      Ede
     18.30 uur:     Ds. A.A.W. Boon               Veenendaal
Zingen voor de dienst: vm. ps. 147 vers 1, nm. ps. 147 vers 6
Kinderoppas: Charlotte van Oostenbrugge en Romée Kemkes
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. 

Bij de diensten: Op de eerste zondag van het nieuwe jaar mochten we al weer horen van onze grote God. Horen van het nieuwe Jeruzalem. En van die God, die we niet zien kunnen, maar die ons door de Heere Jezus wordt verklaard. Zo mag ook in 2024 het machtig evangelie weer klinken. Is het uw voornemen om er iedere zondag weer bij te zijn of er bij te komen, geleidt door de Heilige Geest?

Ziekte en zorg: We denken aan Helmug en Nelly van Dijk - van Beusekom, (Krooshofstraat 53, 4122 GK) afgelopen week is de vader van Helmug begraven. We bidden hen sterkte toe in deze weg en de troost van God. Hij, onze God is ook in 2024 dezelfde en wil in alle omstandigheden met ons meegaan. Allen die een moeite volle weg moeten gaan, wensen we die nabijheid van God toe.

Jarig: Op donderdag 18 jan. DV hoopt mevr. Maaike van Zuilen - Kool ( Santcamp 10, 4122 GV) haar verjaardag te vieren. De leeftijd van de zeer sterken, 80 jaar, mag bereikt worden. Een gezegende dag toe gewenst. Mevr. Pie van Meeteren - de Jong (Kerkweg 29, 4122 GB) hoopt op DV zaterdag 20 jan. jarig te zijn. De gezegende leeftijd van 86 jaar mag dan bereikt worden. Van harte gefeliciteerd. Laten we met ps. 34 vers 1a God loven:
Ik loof den HEER, mijn God;
Mijn zang klimm' op naar 't hemelhof;
Mijn mond zing' eeuwig tot Zijn lof,
Om mijn gelukkig lot.


Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl
 
Voedselbank: Komende  zaterdag 13 januari 2024 kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer inleveren bij Arie van Eck, Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.

Bevestiging ambtsdragers: In de morgendienst van 14 jan. DV hopen Dirk- Aart de Leeuw en Geert van Eck bevestigd te worden in het ambt van ouderling kerkrentmeester. Dirk Oskam zal worden bevestigd in het ambt van diaken. Dan zullen ook Marcel van Ballegooijen en Jaap Blokland opnieuw worden bevestigd in het ambt van respectievelijk ouderling en diaken. Voor het eerst of weer opnieuw bevestigd in het ambt, van harte Gods zegen toegewenst. We nemen afscheid van ouderling kerkrentmeester Arwin van Herk en diaken Cornelis van de Kraats. Langs deze weg danken wij hen voor de getoonde inzet de afgelopen jaren en wensen we hen alle goeds toe. Voor allen een gezegende zondag gewenst. Gemeente, wilt u biddend om deze broeders heen staan?

Commissie van Notabelen: Ook mogen we op zondagmorgen 14 jan. DV, Nico Kool welkom heten als notabel. Velen mogen in de wijngaard van God hun steentje bijdragen, zo ook de notabelen.
Een commissie, die de ouderling kerkrentmeesters ondersteunt. Van harte Gods zegen toegewenst Nico in deze functie. We nemen afscheid van Jacco Kok en Coen Hoiting, maar ook  Geert van Eck gaat uit deze commissie, omdat hij ouderling kerkrentmeester wordt. Allen heel veel dank voor jullie inzet in de wijngaard.

Ouderenmiddag: D.V. 16 januari is er de eerste ouderenmiddag van het nieuwe jaar. We beginnen met samen zingen, bidden en luisteren naar de meditatie. Daarna is er de pauze om gezellig bij te praten. Het vervolg van het programma houden we als verrassing.  Van harte welkom!

Kerkradio: DV 16 jan. om 19.30 uur is er weer een kerkradio uitzending. De meditatie zal die avond verzorgd worden door ouderling Jos Lam. Een goed half uur toegewenst.

Vrouwenkring: De bijzondere dagen zijn weer voorbij, we zijn begonnen aan een nieuw jaar. De viering van de geboorte van het kindje Jezus mag dan achter ons liggen, de dagen, de feestelijkheden. Wat de Heere God ons in de geboorte van Zijn Zoon aan ons wil schenken, dat geschenk gaat ook in het nieuwe jaar met ons mee. Zo mogen we D.V. woensdag 17 jan. weer bij elkaar komen in K.C. ‘De Oude School’, Kerkweg 11 te Zijderveld, om van Hem te leren. Hoe het gat in ons hart alleen door God zelf opgevuld kan worden. Om 9.45 uur staat de koffie klaar, kunnen we bijpraten, alvorens we beginnen met zang en gebed. Daarna willen we met elkaar de Bijbel openen en aan de hand van gedeelten uit Jesaja 44 en 1 Timotheüs 6 luisteren, nadenken en leren over het thema ‘De leegte opvullen’. Om 12.00 uur willen de ochtend graag afsluiten. Weet-je-welkom, we kijken naar je uit.

Kerkbalans 2024: De landelijke actie Kerkbalans met als thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen” komt er weer aan. In Zijderveld zullen de kerkrentmeesters en notabelen daarvoor bij u aan de deur komen. Dat zal zijn in de periode tussen 15 jan. 2024 en 27 jan. 2024. Een gezonde financiële situatie is belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze leden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we, net als voorgaande jaren, weer op u mogen rekenen.

Ringweekend: Heb jij 16 t/m 19 feb. al in je agenda staan? Dan hopen we weer met elkaar op Ringweekend te gaan! Ben jij 15 jaar of ouder en lijkt het je leuk om met jongeren uit andere dorpen een weekend lang vol gezelligheid met elkaar te praten over het geloof en wat dit in jouw leven betekend? Meld jezelf en je vrienden dan aan via ringweekend@live.nl en tot snel.

Collectebussen: De collectebussen voor IZB/GZB bij de uitgang van de kerk hebben in 2023 € 558,17 opgebracht. Heel veel dank voor uw bijdrage.

Verantwoording: De diaconie collecte van de maand december heeft in totaal € 776,54 opgebracht. De collecte op eerste Kerstdag voor fam. van der Knijff is  € 202,57 en in de avonddienst, met als doel Bijbels voor Rwanda, het mooie bedrag € 666,50.
Door mevr. van Dijk is tijdens het bezorgen van "Lichtspoor" € 10,- ontvangen. Voor al uw giften, heel hartelijk dank namens de diaconie. De weekcollecten voor de kerk over de maand december 2023 bedragen totaal  € 1.818,25. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van zondag 3 december; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Via de bank zijn 2 giften van elk € 100,00 binnengekomen voor de kerk. In de maand november is nog voor € 139,20 aan oud-ijzer verkocht. Heel hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen. De kerkrentmeesters.

Agenda in het kort:

Zaterdag        13 jan.   Inleveren goederen voedselbank
Zondag          14 jan.   Jeugdvereniging
Dinsdag          16 jan.   Ouderenmiddag, Catechisatie, Kerkradio
Woensdag     17 jan.   Vrouwenkring, Meisjesclub
Donderdag     18 jan.   Kerkenraadsvergadering

Ten slotte:                             
Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 02-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.