Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 19 2024 WEEK 19
WEEK 19

Zondag 12 mei
                 9.30 uur:  prop. R.P. Hoogenboom       Woerden
               18.30 uur:  dhr. R. Verkaik                       Hardinxveld-Giessendam
Zingen voor de dienst: vm. ps. 89 vers 3 nm. ps. 89 vers 4
Kinderoppas: Esther Kool en Aquilo Fokker
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.

Bij de diensten: "Zie, Ik sta aan de deur en ik klop" was het thema van de morgendienst. Dat Jezus aan de deur staat en klopt, betekent dat Hij buiten staat. Ernstig waarschuwt Hij ons middels Zijn Woord, maar in Zijn genade klopt Hij aan de deur van ons hart omdat hij bij ons binnen wil wonen. In de avonddienst mochten we horen van Jezus die de Eersteling is, die met een verheerlijkt lichaam is op gestaan uit de doden. We hoorden dat Hij bezig is alles aan Hem te onderwerpen en dat Hij daarna terug komt en we bij Hem mogen zijn. Is er verlangen bij ons, dat Hij terug komt en alles nieuw zal maken?

Geboorte: Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van Liselotte Annemijn en Dirk Hendrik. Geboren op 26 april 2024. Dit schrijven Dirk-Jan, Anne-Marie en Marie-Louise Verkroost (Lentehof 4, 4122 GZ) op het geboorte kaartje. Gekoesterd . Geliefd . Bewonderd . is deze tweeling, die de roepnamen Liselotte en Diederick mogen dragen. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie kinderen Dirk-Jan en Anne-Marie. De zegen van God toegewenst voor jullie en jullie gezin.

Ziekte en zorg: We denken aan Riet van Eck - Kemkes (Graaf Huibertlaan 43a, 4221 EN Everdingen) op 23 april mocht zij vanuit Zorgcentrum De Wittenberg te Haaften weer naar huis. Helaas maar van korte duur, want door een val brak zij haar pols en liep zij een hersenschudding op, wat tot gevolg had dat zij werd opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig mag het weer wat gaan en kon zij weer terug naar De Wittenberg in Haaften. We wensen Riet, Gods nabijheid toe in deze moeite volle weg. We leven mee met Arie Donker ('t Werfje 18, 4122 GT) Het is voor hem een lange weg, waarbij het herstel maar langzaam gaat en er veel bijwerkingen zijn door de behandeling. 
We bidden dat God ondanks de zwaarte van de behandelingen deze toch wil zegenen en dat er herstel mag zijn. ps. 71 vers 2a zingt/roept de dichter het uit en vraagt aan God: 
Wees mij een rots, om in te wonen;
Een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vind' in smart.


Jarig: Op 12 mei hoopt mevr. Riet Bronkhorst - Middelkoop (Dorpsweg 66, 4122 GH) haar verjaardag te vieren. De leeftijd van 78 jaar mag dan bereikt worden. Van harte willen we Riet hier mee feliciteren en een gezegende dag toewensen.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Beroepingswerk: Zondagmorgen mochten we onder het Woord kennismaken met Prop. P. van der Schee. Wat is het goed om door het Woord met elkaar verbonden te zijn, dan valt de mens weg en blijft Jezus over. Na afloop van de dienst hebben we kennis gemaakt met het gezin. Het was goed om op deze wijze elkaar te ontmoeten. Als u dit leest heeft de stemming plaats gevonden. In de volgende Zaaier wordt die vermeld. Gemeente laten we blijven bidden voor het beroepingswerk.

Benoeming: In de kerkraadsvergadering van jl. 18 april is Dirk Oskam benoemd tot ouderling. Als u dit leest zal Dirk zijn beslissing hebben bekend gemaakt. We wensen Dirk toe dat hij ook rust mag ontvangen op het antwoord wat hij heeft gegeven.

Voedselbank: Zaterdag 11 mei kunt u weer goederen inleveren voor de voedselbank. Dat kan bij Arie en Maaike van Eck Lentehof 7. Bij voorbaat hartelijk dank voor u vrijgevigheid.

Gebedskring: Maandagavond 13 mei komt de gebedskring weer bij elkaar in de consistorie. We beginnen om 20.00 uur. Elke keer valt het ons op hoeveel punten er zijn om voor te bidden. Bid u mee thuis, of kom onze kleine kring versterken.

ZAJW: 25 mei staat er weer een zajw-avond op het programma! We hopen op heerlijk weer, want we gaan met z'n alle BBQ-en. De avond begint om 19.00 uur. Maar... we gaan niet alleen eten met elkaar, ook is er levend tafelvoetbal!! Opgeven kan bij Corlieke (06-45764814) of via zajw@live.nl. Opgeven kan tot 20 mei. De kosten voor de avond zijn 
€ 7,- per persoon.

Nacht van Gebed: Voor de agenda! Op vrijdag 31 mei is er de Nacht van Gebed, georganiseerd door Open Doors. Ook de Herv. Gem. Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag en Zijderveld doen weer mee. Deze keer is het in Zijderveld. Aanvang 20.00 uur in het Kerkelijk Centrum "De Oude School". Komt u ook?

Verantwoording: De diaconie collecte van de maand april is in totaal € 763,15.
Door mevr. Sleeuwenhoek is bij bezorgen van Lichtspoor € 10,- ontvangen.
Hartelijk dank namens de diaconie. De weekcollecten voor de kerk over de maand april 2024 bedragen totaal  € 1556,85. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van 7 april; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Vervolgens zijn er 2 giften via de bank ontvangen nl. een gift van € 24,- en een gift van € 150,-. Hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning. De oud-ijzer actie welke we gehouden hebben op 17 april j.l. heeft € 2745,60 opgebracht. Dit is incl. een gift van € 10,- die tijdens de actie contant is ontvangen. Nogmaals een ieder die aan deze actie heeft meegewerkt, ook de  fam. Den Hartog, onze hartelijke dank. De kerkrentmeesters.


Agenda in het kort:

Zaterdag 11 mei         Goederen inleveren voedselbank
Maandag 13 mei        Gebedskring

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven

Ten slotte:     Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.
                        

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.